ANKEM Dergisi Yıl:2008 Cilt:22 Sayı:3

Cilt 22 • Sayı 3 • 2008  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 117 - 122]
AMPİSİLİN VE SULBAKTAMIN FARKLI KOMBİNASYONLARININ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE’YE KARŞI ZAMANA BAĞLI BAKTERİSİDAL ETKİNLİĞİ
In Vitro Time Dependent Bactericidal Activity of Various Combinations of Ampicillin and Sulbactam against Streptococus pneumoniae

Belgin ALTUN 1, Deniz GÜR 2
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, ANKARA
[s. 123 - 126]
ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARINDA ANTİBİYOTİK DİRENCİ
Antibiotic Resistance of Pseudomonas aeruginosa Strains Isolated from various Clinical Specimens

Fatma KALEM , N. Seval GÜNDEM , Bahadır FEYZİOĞLU , Uğur ARSLAN , İnci TUNCER
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA
 
[s. 127 - 131]
A GRUBU BETA-HEMOLİTİK STREPTOKOKLARDA ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI VE MAKROLİD DİRENÇ FENOTİPİ
Antibiotic Susceptibility and Macrolide Resistance Phenotypes in Group A Beta-haemolytic Streptococci

Banu BAYRAKTAR , Fesem BAŞARI , Emin BULUT
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İSTANBUL
 
[s. 132 - 144]
KLİNİK ÖRNEKLERDEN ANAEROP BAKTERİLERİN SOYUTLANMASI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ BELİRLENMESİ*
Isolation and Antimicrobial Susceptibility of Anaerobic Bacteria Isolated from Clinical Samples

Abdurrahman KİREMİTÇİ , Arzu ARGUN TÜRKKAN , Yurdanur AKGÜN , Gül DURMAZ , Nilgün KAŞİFOĞLU
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
 
[s. 145 - 147]
NEISSERIA GONORRHOEAE’DE KİNOLON DİRENCİ: İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 2002-2006*
Quinolone Resistance in Neisseria gonorrhoeae: Istanbul Medical Faculty 2002-2006

Ahmet BALIKÇI , Derya AYDIN
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 148 - 152]
HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ OLARAK ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER BAUMANNII İZOLATLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI*
Antibiotic Susceptibility of Acinetobacter baumannii Strains Isolated from Various Clinical Samples of Hospital Infections

Süreyya GÜL YURTSEVER 1, N.Nazif ALTINER 2, Sibel EL 3, Fatma Leyla ÇETİN 4, Emine PİŞMİŞOĞLU 4, Sevim UZUN 4
1İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İZMİR
2İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Dahiliye Kliniği, İZMİR
3İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İZMİR
4İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi Hemşiresi, İZMİR
[s. 153 - 155]
VANKOMİSİNE DİRENÇLİ ENTEROKOK SUŞLARINDA TİGESİKLİNİN İN-VİTRO ETKİNLİĞİ
In-vitro Activity of Tygecycline for Vancomisin-resistant Enterococcus Strains

İlkay KARAOĞLAN 1, Yasemin ZER 2, Mustafa NAMIDURU 1
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, GAZİANTEP
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Merkez Laboratuvarı, GAZİANTEP
[s. 156 - 159]
ANTİ-CD20 ANTİKOR-RİTUKSİMAB VE İNFEKSİYON İLİŞKİSİ: BİR OLGU NEDENİYLE*
Association of Anti-CD20 Antibody-Rituximab and Infection: A Case Report

Behice KURTARAN 1, Semra PAYDAŞ 2, Aslıhan CANDEVİR 1, Sinan YAVUZ 2, Ayşe Seza İNAL 1
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ADANA
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji Bilim Dalı, ADANA
[s. 160 - 170]
ROTAVİRUS İNFEKSİYONLARI VE AŞILARI*
Rotavirus Infections and Vaccines

Zafer KURUGÖL 1, Nuran SALMAN 2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İZMİR
2İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 171 - 173]
ANKEM web sayfasında (2007) “Bir Yazar“ makalesi KONGRECİLİKTE DETAYLAR VE EKİP ÇALIŞMASI


F. Tansu SALMAN
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 174 - 174]
Hatırlatma


 
[s. 175 - 175]
Kongre Haberleri