ANKEM Dergisi Yıl:2007 Cilt:21 Sayı:2

Cilt 21 • Sayı 2 • 2007  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 71 - 75]
ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ENTEROBACTERIACEAE SUŞLARINDA GSBL OLUŞTURMANIN ÇDST VE VITEK2 YÖNTEMLERİ İLE ARAŞTIRILMASI
ESBL Investigation in Enterobacteriaceae Strains Isolated from Various Clinical Samples by DDST and Vitek2 Methods

Murat MEHLİ 1, Yasemin ZER 2, Efgan GAYYURHAN 1
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, GAZİANTEP
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Merkez Laboratuvarı, GAZİANTEP
[s. 76 - 80]
BAKTERİYEL SEPSİSİN NÖTROFİL FONKSİYONLARINA ETKİSİ
The Effects of Bacterial Sepsis on Neutrophil Functions

Işıl FİDAN 1, Murat DİZBAY 2, Berna ERDAL 1, Emine YEŞİLYURT 1, Feryal ÇETİN GÜRELİK 1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 81 - 85]
VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ TANISINDA ENDOTRAKEAL ASPİRAT KÜLTÜRLERİ: 2004-2006 YILLARI SONUÇLARI
Cultures of Endotracheal Aspirates in the Diagnosis of Ventilator-Associated Pneumonia: Results of 2004-2006 Years

Birol ŞAFAK , İhsan Hakkı ÇİFTÇİ , Nilay KIYILDI , Orhan Cem AKTEPE , Zafer ÇETİNKAYA , Mustafa ALTINDİŞ
Afyon Kocatepe Üniversitesi, ANS Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, AFYONKARAHİSAR
 
[s. 86 - 90]
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE 2003-2006 YILLARINDA ÜRETİLEN HAEMOPHILUS INFLUENZAE SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI
Antimicrobial Susceptibility Patern of Haemophilus influenzae Strains Isolated during 2003-2006 at Dokuz Eylül University Hospital

Hilal ÖZKUL , Özgen Alpay ÖZBEK , Hüseyin ÇOBAN , Zeynep GÜLAY
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
 
[s. 91 - 94]
2004-2006 YILLARI ARASINDA İZOLE EDİLEN CITROBACTER SUŞLARINDA ANTİBİYOTİK DİRENCİ
Antibiotic Resistance of Citrobacter Strains Isolated between 2004 and 2006

Barış GÜLHAN , Tuncer ÖZEKİNCİ , Sevim MEŞE , Selahattin ATMACA
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
 
[s. 95 - 97]
FARENJİT VE DÖKÜNTÜ İLE BAŞVURAN BİR ÇOCUKTA BAKTERİYEL BİR PATOJEN: ARCANOBACTERIUM HAEMOLYTICUM
Arcanobacterium haemolyticum: A Bacterial Pathogen of Pharyngitis and Rash in a Child

Serpil DEĞİRMENCİ 1, Feray GÜVEN 1, Fatma KÖKSAL 2, Nihan UYGUR 1, Aysu SAY 1, Mustafa SAMASTI 2
1Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Kliniği, İSTANBUL
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 98 - 100]
METRONİDAZOL TEDAVİSİNE BAĞLI PERİFERİK NÖROPATİ
Peripheral Neuropathy Due to Metronidazole Treatment

Hale TURAN 1, Bahriye HORASANLI 2, Kıvanç ŞEREFHANOĞLU 1, Gülhan KANAT ÜNLER 3, Funda TİMURKAYNAK 1, Hande ARSLAN 1
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, ANKARA
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 101 - 107]
YENİDOĞAN SEPSİSİ VE BEBEK ÖLÜMLERİ
Neonatal Sepsis and Infant Mortality

Solmaz ÇELEBİ , Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, BURSA
 
[s. 108 - 112]
TÜRKİYE’DE STREPTOCOCCUS PYOGENES’DE MAKROLİD DİRENÇ FENOTİPLERİ VE DİRENÇ GENLERİ (1999-2005)
Macrolide Resistance Phenotypes and Resistance Genes in Streptococcus pyogenes in Turkey (1995-2005)

Rahmiye BERKİTEN
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 113 - 117]
ACINETOBACTER BAUMANNII, ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA TÜRLERİNİN MOLEKÜLER TİPLENDİRMESİNDE KULLANILABİLECEK KISA SÜRELİ “PULSED-FIELD GEL” ELEKTROFOREZ (PFGE) PROTOKOLÜ*
A Rapid Pulsed-field Gel Electrophoresis (PFGE) Protocol Developed for Subtyping Acinetobacter baumannii, Escherichia coli, and Klebsiella spp.

Rıza DURMAZ , Barış OTLU , Ahmet ÇALIŞKAN , Nafia GÜRSOY
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MALATYA
 
[s. 118 - 124]
TOPİKAL ANTİBİYOTİK KULLANIMI GEREKLİ Mİ ?*
Is there any Necessity for the Usage of Topical Antibiotics ?

Adnan İŞGÖR 1, Nedim SULTAN 2
1TC Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fındıkzade, İSTANBUL
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Beşevler, ANKARA
[s. 125 - 135]
CİLTALTI İNFEKSİYONLARI VE TEDAVİSİ *
Bacterial Skin Infections and Therapy

Sibel GÜNDEŞ 1, Ömer TÜREL 2
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Umuttepe, KOCAELİ
2İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Acil Cerrahi Kliniği, Çapa, İSTANBUL
[s. 136 - 136]
Düzeltmeler


 
[s. 137 - 138]
Kongre Haberleri