ANKEM Dergisi Yıl:2006 Cilt:20 Sayı:3

Cilt 20 • Sayı 3 • 2006  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 137 - 140]
ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ’NDE YATAN HASTALARDA ANTİBİYOTİK KULLANIMINA YÖNELİK KESİTSEL ARAŞTIRMA
Cross-sectional Study of Antibiotic Usage in Inpatients in Eskişehir Yunus Emre State Hospital

Hasan NAZ , Nevil AYKIN , Figen Çağlan ÇEVİK
Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, ESKİŞEHİR
 
[s. 141 - 144]
ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ PERSONELİNDE BURUNDA STAPHYLOCOCCUS AUREUS TAŞIYICILIĞI
Nasal Staphylococcus aureus Carriage Among Hospital Staff in Eskişehir Yunus Emre State Hospital

Hasan NAZ , Figen Çağlan ÇEVİK , Nevil AYKIN
Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, ESKİŞEHİR
 
[s. 145 - 147]
KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ENTEROKOK SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DİRENCİ
Antimicrobial Resistance of Enterococcus Strains Isolated from Clinical Specimens

Neval AGUŞ 1, Aydan SARICA 2, Nisel ÖZKALAY 1, Abdullah CENGİZ 1
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İZMİR
2SSK Sağlık İşleri, İZMİR
[s. 148 - 151]
HASTANE KÖKENLİ GRAM NEGATİF BAKTERİLERDE GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZLAR
Extended-spectrum Beta-lactamases in Gram-negative Bacilli Isolated from Nosocomial Infections

Mustafa Kemal ÇELEN , Celal AYAZ , Mehmet Faruk GEYİK , Salih HOŞOĞLU , Mehmet ULUĞ
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
 
[s. 152 - 155]
PSEUDOMONAS AERUGINOSA İZOLATLARININ ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ ORANLARININ YILLAR İÇİNDE DEĞİŞİMLERİNİN İZLENMESİ
Investigation of Alterations in the Antibiotic Resistance Patterns of Pseudomonas aeruginosa Isolates in Years

Muhterem YÜCEL , Tevfik YAVUZ , Demet KAYA , Mustafa BEHÇET , C.Elif ÖZTÜRK , İdris ŞAHİN
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konuralp, DÜZCE
 
[s. 156 - 158]
MALATYA İLİNDE BİR YILLIK SÜREDE LABORATUVAR VERİLERİNE GÖRE BRUSELLOZ SEROPREVALANSI
Brucellosis Seroprevalence in Malatya Province According to the One Year’s Laboratory Data

Gülay YETKİN , Meryem IRAZ
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MALATYA
 
[s. 159 - 163]
PSEUDOMONAS SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞINDAKİ DEĞİŞİM
The Change of Antibiotic Resistance Rates in Pseudomonas Strains

Nisel ÖZKALAY , Neval AĞUŞ , Abdullah CENGİZ , Nuriye TANERİ
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İZMİR
 
[s. 164 - 168]
MERSİN BÖLGESİNDE İZOLE EDİLEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARINDA AMİKASİN VE SİPROFLOKSASİN DUYARLILIĞI
The Susceptibility of Mycobacterium tuberculosis Strains Isolated in Mersin Region for Amikacin and Ciprofloxacin

Gönül ASLAN , Şahin DİREKEL , Feza OTAĞ , Emine AKDENİZLİ , Gürol EMEKDAŞ
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MERSİN
 
[s. 169 - 172]
SEMPTOMATİK ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINDA ÜROPATOJENLER VE İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI
Uropathogens in Patients with Symptomatic Urinary Infection and Antibiotic Sensitivity of Escherichia coli Isolates

Meryem ÇETİN 1, Sabahattin OCAK 2, Sadık GÖRÜR 3, Güven AVUNDUK 4
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANTAKYA-HATAY
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANTAKYAHATAY
3Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, ANTAKYA-HATAY
4Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Hekimliği Anabilim Dalı, ANTAKYA-HATAY
[s. 173 - 179]
ANTİMİKROBİK ETKİLİ KATYONİK PEPTİTLERİN TEK BAŞINA VE KOMBİNASYON HALİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
In-vitro Activities of Antimicrobial Cationic Peptides Alone and in Combination with Antibiotics

Sibel DÖŞLER 1, Bülent GÜRLER 2
1İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 180 - 186]
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE: KLASİK VE MOLEKÜLER TANIDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Streptococcus pneumoniae: Some Problems in the Conventional and Molecular Diagnosis

Rahmiye BERKİTEN
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 187 - 193]
CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARI
Surgical Site Infections

Cem TERZİ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İZMİR
 
[s. 194 - 198]
ÇOCUKLARDA MENİNGOKOKSİK HASTALIK
Meningococcal Disease in Children

Nedret UZEL 1, Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU 2
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, İSTANBUL
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, BURSA
[s. 199 - 200]
KONGRE HABERLERİ 2006