ANKEM Dergisi Yıl:2005 Cilt:19 Sayı:3

Cilt 19 • Sayı 3 • 2005  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 111 - 114]
CERRAHİ PROFİLAKSİDE ANTİBİYOTİK KULLANIMI
Antibiotic Use in Surgical Prophylaxis

Zülal ÖZKURT , Ayten KADANALI , Mustafa ERTEK , Serpil EROL , Mehmet PARLAK
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ERZURUM
 
[s. 115 - 118]
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ VE DİĞER ÜNİTELERDE YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN ACİNETOBACTER BAUMANNİİ SUŞLARINDA İN-VİTRO ANTİBİYOTİK DİRENCİ
In Vitro Antibiotic Susceptibilities in Nosocomial Acinetobacter baumannii Strains Isolated from Intensive Care Unit and other Clinics

Hörü GAZİ 1, Süheyla SÜRÜCÜOĞLU 1, Semra KURUTEPE 1, Emine İNMEZ 1, Gönül DİNÇ 2, Beril ÖZBAKKALOĞLU 1
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MANİSA
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağılığı Anabilim Dalı, MANİSA
[s. 119 - 124]
NÖROLOJİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE HASTANE İNFEKSİYONLARI
Nosocomial Infections in Neurology Intensive Care Unit

Behice KURTARAN 1, Neşe SALTOĞLU 1, A.Seza İNAL 1, Yeşim TAŞOVA 1, Ali ÖZEREN 2
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Balcalı, ADANA
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Balcalı, ADANA
[s. 125 - 129]
HASTANE KAYNAKLI İNFEKSİYONLARDAN İZOLE EDİLEN ESCHERİCHİA COLİ, KLEBSİELLA PNEUMONIAE VE KLEBSİELLA OXYTOCA TÜRLERİNDE GENİŞLETİLMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ SAPTANMASI
Detection of Extended Spectrum Beta-lactamase Production in Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae and Klebsiella oxytoca Strains Isolated from Nosocomial Infections

Birgül KAÇMAZ 1, Fazilet Özenç ÇAKIR 2, Altan AKSOY 3
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı, ANKARA
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
3Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KIRIKKALE
[s. 130 - 134]
İNSAN VE SIĞIRLARDAN İZOLE EDİLEN FEKAL ESCHERİCHİA COLİ SUŞLARINDA ANTİBİYOTİK DİRENCİ VE GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ÜRETİMİ
Antibiotic Resistance and Extended Spectrum Beta-lactamase Production in Fecal Escherichia coli Strains Isolated from Human and Cattle

Altan AKSOY 1, J. Sedef GÖÇMEN 1, Birgül KAÇMAZ 2, Selda CANVER 1
1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KIRIKKALE
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Beşevler, ANKARA
[s. 135 - 138]
ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDA FUSİDİK ASİT DUYARLILIĞININ SIVI MİKRODİLÜSYON YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI
In Vitro Susceptibility of Fusidic Acid in Methicillin-resistant Staphylococcus aureus Strains Isolated from Various Clinical Specimens by Broth Microdilution Method.

Feryal ÖZTÜRK , Gözde ÖNGÜT , Hadiye DEMİRBAKAN , Duygu DAĞLAR , Filiz KIZILATEŞ , Dilara ÖĞÜNÇ , Meral GÜLTEKİN
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANTALYA
 
[s. 139 - 143]
HASTANE KAYNAKLI KOAGÜLAZ NEGATİF STAFİLOKOKLARDA FOSFOMİSİN DUYARLILIĞI İLE METİSİLİN DİRENCİ VE SLAYM YAPIMI İLİŞKİSİ
Susceptibility to Fosfomycin, Methicillin Resistance and Slime Production in Coagulase Negative Staphylococci Isolated from Hospital Acquired Infections

İlhami ÇELİK 1, Mustafa CİHANGİROĞLU 2, Mehmet ÇABALAK 1, Erol SEVİM 1, Ayhan AKBULUT 1, S.Sırrı KILIÇ 1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Ergani Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, DİYARBAKIR
[s. 144 - 147]
TRAVMA HASTALARINDA ANTİBİYOTİK KULLANIMI
Antibiotic Use in Trauma Patients

Cemalettin ERTEKİN
İstanbul Tıp Fakültesi, Acil Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 148 - 153]
TOPLUM KÖKENLİ AKUT ATEŞLİ HASTAYA KLİNİK YAKLAŞIM
A Clinical Approach to the Patient with Community Acquired Acute Fever

Ali MERT
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 154 - 161]
PEDİYATRİK FEBRİL NÖTROPENİDE DEĞERLENDİRME VE YÖNETİM
The Evaluation and Management of Pediatric Febril Neutropenia

S.Sema ANAK , Arzu AKÇAY
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı, Pediatrik Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi, İSTANBUL
 
[s. 162 - 164]
KONGRE HABERLERİ
Congress news