ANKEM Dergisi Yıl:2005 Cilt:19 Sayı:2

Cilt 19 • Sayı 2 • 2005  
Metin Başlık ve Yazarlar
ANKEM yazarlar?ndan ricalar?m?z
Our requests from ANKEM authors
[s. 61 - 63]
BRUSELLOZLU HASTALARDA SERUM C-REAKT?F PROTE?N, DEM?R VE FERR?T?N DÜZEYLER?N?N TANI VE ?ZLEMDEK? DE?ER?
Evaluation of Serum Levels of C-Reactive Protein, Iron and Ferritin in Diagnosis and Monitoring of Brucellosis

Mehmet BAYRAKTAR 1, Nihayet BAYRAKTAR 2, YAŞAR BAYINDIR 3, R?za DURMAZ 1
1?nönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MALATYA
2?nönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, MALATYA
3?nönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, infeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MALATYA
[s. 64 - 67]
0-5 YA? ARASI GASTROENTER?TL? ÇOCUKLARDA ROTAV?RÜS VE ADENOV?RÜS Tıp 40/41 araştIRILMASI
Investigation of Rotavirus and Adenovirus types 40/41 in Children with Gastroenteritis between 0-5 Years of Age

Mustafa GÜL 1, Mesut GAR?PARDIÇ 2, P?nar ÇIRAG?L 1, Murat ARAL 1, Hamza KARAB?BER 2, ?rfan GÜLER 1
1Kahramanmara? Sütçü ?mam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAHRAMANMARA?
2Kahramanmara? Sütçü ?mam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, KAHRAMANMARA?
[s. 68 - 70]
PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARINDA ANTİBİYOTİK DİRENC? VE METALLO-BETA-LAKTAMAZ SIKLI?I
Antibiotic Resistance of Pseudomonas aeruginosa Strains and Frequency of Metallo-Beta-Lactamases

I??l FİDAN , Feryal ÇET?N GÜREL?K , Sevgi YÜKSEL , Nedim SULTAN
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 71 - 76]
V?SSERAL LE?SHMAN?AS?SDE L?P?T KOMPLEKS AMFOTER?S?N-B TEDAVİSİ
Lipid Complex Amphotericin-B Therapy for Visceral Leishmaniasis

Mustafa D?LEK , Mehmet HELVACI , Müge KUZU , Tuba TUNCEL , ?enay DEM?R , Salih ÖZGÜR , Pelin EROL
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İZMİR
[s. 77 - 79]
Escherichia coli’nin klinik izolatlar?n?n fosfomisin trometamol ve di?er antibiyotiklere in-vitro duyarl?l???
IN-VITRO SUSCEPTIBILITY OF CLINICAL ISOLATES OF ESCHERICHIA COLI TO FOSFOMYCIN TROMETAMOL AND OTHER ANTIBIOTICS

?lhan AF?AR , Berna GÖNÜL , Asl? Gamze ?ENER , Metin TÜRKER
Atatürk Training Hospital, Department of Microbiology, İZMİR
[s. 80 - 83]
ÇOCUKLARDA ANTİBİYOTİKLER EN ERKEN NE ZAMAN VE HANG? İNFEKSİYONDA BA?LANMAKTADIR?
The Earliest Time of Life and the Nature of Infections for Antibiotic Usage in Children

Emin ÜNÜVAR 1, Ayşe KILIÇ 2, Gülsen G. SÖNMEZER 1, Özlem KIRAN 1, Fatma Oğuz 2, Müjgan SIDAL 2
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Sosyal Pediatri Anabilim Dalı, Çapa, İstanbul
[s. 84 - 87]
ÇE??TL? KLİNİK ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA TÜRLER?NDE GEN??LEM?? SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ORANLARI
Rates of Extended-spectrum Beta-lactamases in Escherichia coli and Klebsiella Species Isolated from Various Clinical Specimens

Nuran DEL?AL?OĞLU , Nafize Didem ÖCAL , Gürol EMEKDA?
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MERS?N
[s. 88 - 91]
HEMOD?YAL?Z HASTALARINDA STAPHYLOCOCCUS AUREUS BURUN TA?IYICILI?I VE SUŞLARIN ANTİBİYOTİK DİRENC?
Nasal Staphylococcus aureus Carriage in Hemodialysis Patients and Antibiotic Resistance of the Strains

Semra KURUTEPE 1, Talat ECEM?? 1, Süheyla SÜRÜCÜOĞLU 1, Seyhun KÜR?AT 2, Beril ÖZBAKKALOĞLU 1
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MAN?SA
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, iç Hastalıkları Anabilim Dalı, MAN?SA
[s. 92 - 96]
KLİNİK ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN ENTEROKOK SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI
Antimicrobial Susceptibility of Enterococcus Strains Isolated from Clinical Specimens

Yasemin ERSOY 1, Mehmet BAYRAKTAR 2, Mehmet FIRAT 1, Murat YA?MUR 1, R?za DURMAZ 2
1?nönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, infeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MALATYA
2?nönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MALATYA
[s. 97 - 100]
YUMUŞAK DOKU İNFEKSİYONLARINDA MORTAL?TEY? ETK?LEYEN FAKTÖRLER
Predictors of Mortality in Soft Tissue Infections

Cem TERZ?
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 101 - 106]
ÇOCUKLARDA ?NFLUENZA İNFEKSİYONLARI
Influenza Infections in Children

Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU
Uluda? Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Görükle, BURSA
[s. 107 - 110]
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS’ DE D?RENÇ SORUNU
The Resistance Problem in Mycobacterium tuberculosis

R?za DURMAZ
?nönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MALATYA
[s. 111 - 112]
Editöre mektup
Letter to the editor
[s. 114 - 116]
Kongre haberleri
Congress news