ANKEM Dergisi Yıl:2005 Cilt:19 Sayı:Ek2

Cilt 19 • Sayı Ek-2 • 2005  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 1 - 5]
FARK ! FARKI FARKETTİRENLER VE FARKINDALIK


Halit ÖZSÜT
İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 8 - 13]
TANI YÖNTEMLERİNDEKİ GELİŞMELERİN İNFEKSİYON HASTALIKLARI KLİNİĞİNE YANSIMASI
The Reflection of the Progress in Diagnostic Methods to the Clinical Aspect of the Infectious Diseases

Recep ÖZTÜRK
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 14 - 18]
CERRAHİDEKİ GELİŞMELERİN İNFEKSİYON HASTALIKLARININ TEDAVİSİNE KATKILARI
Contributions of Surgical Progresses for the Treatment of Infectious Diseases

Semih BASKAN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 19 - 21]
İNFEKSİYON HASTALIKLARINDAN KORUNMADA GELİŞMELER
Developments in the Prevention of Infectious Diseases

Mehmet CEYHAN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
 
[s. 24 - 27]
TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİLERDE LABORATUVAR YÖNTEMLERİNİN AKILCI KULLANIMI
Rationalizing the Laboratory Methods in Community-acquired Pneumonia

Fehmi TABAK
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 28 - 32]
HASTANE KÖKENLİ PNÖMONİLERDE LABORATUVAR YÖNTEMLERİNİN AKILCI KULLANIMI
Rationalizing the Laboratory Methods in Nosocomial Pneumonia

Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
 
[s. 33 - 44]
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ BASKILANMIŞ HASTALARIN PNÖMONİLERİNDE LABORATUVAR YÖNTEMLERİNİN AKILCI KULLANIMI
Rationalizing the Laboratory Methods in Pneumonia of the Immunocompromised Host

Gökhan AYGÜN
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 46 - 47]
BİLİYER SEPSİS: FİZYOPATOLOJİ VE TEDAVİ İLKELERİ
Biliary Sepsis: Physiopathology and Principles of Treatment

İskender SAYEK
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 48 - 49]
BİLİYER SEPSİSTE GİRİŞİMSEL RADYOLOJİNİN ROLÜ
The Role of Interventional Radiology in Biliary Sepsis

Okan AKHAN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 50 - 51]
BİLİYER SEPSİSİN CERRAHİ TEDAVİSİ
Surgical Therapy in Biliary Sepsis

Osman ABBASOĞLU
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 54 - 60]
STAFİLOKOKLARDA ANTİBİYOTİK DİRENCİ: 2003-2004 TÜRKİYE HARİTASI
Antimicrobial Resistance in Staphylococci: Turkey Map 2003-2004

Şengül DERBENTLİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 61 - 65]
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE VE ENTEROKOKLARDA ANTİBİYOTİK DİRENCİ: 2003-2004 TÜRKİYE HARİTASI
Antibiotic Resistance in Streptococcus pneumoniae and Enterococci: Map of Turkey (2003-2004)

Bülent SÜMERKAN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ
 
[s. 66 - 77]
GRAM NEGATİF ÇOMAKLARDA ANTİBİYOTİK DİRENCİ: 2003-2004 TÜRKİYE HARİTASI
Antibiotic Resistance in Gram Negative Bacilli in Turkey: 2003-2004 Profile

Zeynep GÜLAY
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
 
[s. 80 - 84]
İNFEKSİYON HASTALIKLARINDA C- REAKTİF PROTEİN, SEDİMENTASYON VE LÖKOSİTLER
C-reactive Protein, Erythrocyte Sedimentation Rate and Leukocytes in Infectious Diseases

Güler YAYLI
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ISPARTA
 
[s. 85 - 86]
TAM İDRAR TAHLİNİNİN İNFEKSİYON HASTALIKLARININ TANI VE İZLEMİNE KATKISI
Contribution of Urinalysis in Diagnosis and Follow-up of Infections

Alaattin YILDIZ
İstanbul Tıp Fakültesi, İç hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 87 - 95]
GRAM PREPARATININ İNFEKSİYON HASTALIKLARININ TANI VE İZLEMİNE KATKISI
The Assistance of the Gram Stain in the Diagnosis and Follow-up of Infectious Diseases

Arif KAYGUSUZ
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 98 - 101]
İNFEKSİYON HASTALIKLARINA YÖNELİK CEP BİLGİSAYARI UYGULAMALARI
Handheld Computers in Infectious Disease Practice

Hakan LEBLEBİCİOĞLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, SAMSUN
 
[s. 102 - 105]
İNTERNET VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI
Internet and Infectious Diseases

Murat AKOVA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
 
[s. 106 - 109]
İNFEKSİYON HASTALIKLARINDA DERGİCİLİK
Medical Journals in Infectious Disease

Hamdi AKAN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Tıp Eğitimi ve Bilişim Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 112 - 116]
HEDEFLENMİŞ TEDAVİLERDE “HEDEF” MOLEKÜLLER
“Targets” in Targeted Therapies

Emin KANSU
Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, ANKARA
 
[s. 117 - 122]
TİROZİN KİNAZ İNHİBİTÖRLERİ VE TEDAVİDE KULLANIMLARI
Tyrosine Kinase Inhibitors: Novel Strategies in Cancer Therapeutics

Sevgi KALAYOĞLU BEŞIŞIK
İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 123 - 125]
HEDEFE YÖNELİK KANSER TEDAVİSİ VE MONOKLONAL ANTİKORLAR
Monoclonal Antibodies for Targeted Cancer Therapy

Fuat H.DEMİRELLİ
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Medikal Onkoloji Bilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 126 - 128]
BAKTERİLER ARASI İLETİŞİMİN ENGELLENMESİ: UMUT VAADEDEN YENİ BİR ANTİBAKTERİYEL TEDAVİ YAKLAŞIMI
Blocking Bacterial Cross-Communication: A New Promising Antibacterial Treatment Approach

Murat AKOVA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
 
[s. 130 - 136]
VİRAL MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ İNFEKSİYONLARINDA TANI
Diagnosis of Viral Central Nervous System Infections

A.Arzu SAYINER
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
 
[s. 137 - 141]
BAKTERİYEL MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ İNFEKSİYONLARINDA TANI
Diagnosis of Bacterial Central Nervous System Infections

Hakan LEBLEBİCİOĞLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, SAMSUN
 
[s. 142 - 144]
ÇOCUKLARDA BAKTERİYEL MENENJİTE YAKLAŞIM
Management of Bacterial Meningitis in Childhood

Nuran SALMAN
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 146 - 147]
NOZOKOMİYAL İNFEKSİYONLAR VE 2004
Nosocomial Infections and 2004

Dilek ARMAN
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 148 - 151]
HIV İNFEKSİYONU: 2004 YILI LİTERATÜRÜNDEN SEÇMELER
HIV Infection: Article Samples from 2004 Literature

Gülay SAİN GÜVEN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 154 - 156]
CERRAHİ KLİNİKLERDE NOZOKOMİYAL İNFEKSİYONLARA GENEL BAKIŞ
Nosocomial Infections in Surgery Services

Mehmet DOĞANAY
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, KAYSERİ
 
[s. 157 - 160]
CERRAHİ HASTALARDA NOZOKOMİYAL İNFEKSİYONLAR İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ
Risk Factors for Nosocomial Infections in Surgical Patients

Engin OK
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, KAYSERİ
 
[s. 161 - 164]
SOLİD ORGAN TRANSPLANTASYONU VE İNFEKSİYON
Solid Organ Transplantation and Infection

Hande ARSLAN
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 165 - 169]
CERRAHİ KLİNİKLERDE İNFEKSİYON KONTROLÜ
Infection Control in Surgical Clinics

Emine ALP
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, KAYSERİ
 
[s. 172 - 173]
SANTRAL SİNİR SİSTEMİ İNFEKSİYONLARININ TANI VE TEDAVİSİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİNİN ALGORİTMİK KULLANIMI
Radiological Algorithm in the Diagnosis and Treatment of Central Neurvous System Infections

Naci KOÇER
Cerrahapaşa Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 174 - 177]
SPİNAL İNFEKSİYONLARIN TANI VE TEDAVİSİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİNİN ALGORİTMİK KULLANIMI
The Algorithm of Imaging Techniques in Diagnosis and Treatment of Spinal Infections

E.Turgut TALI , Serap GÜLTEKİN
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 180 - 181]
RASYONEL ANTİBİYOTİK KULLANIMI
Rational Use of Antibiotics

Serhat ÜNAL
Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
 
[s. 182 - 184]
AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMINDA BİRİNCİ BASAMAKTA SORUNLAR
The Problems in Rationale Antibiotic Usage in Primary Health Care

Muharrem BAYTEMÜR
Mustafa Kemal Sağlık Ocağı, ANKARA
 
[s. 185 - 189]
AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMINDA HASTANE PRATİĞİNDE SORUNLAR
The Problems in Hospital Practice for Rational Antibiotic Usage

İlhan ÖZGÜNEŞ
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
 
[s. 192 - 194]
FARMAKOEKONOMİ NEDEN GEREKLİDİR ?
Why Is Pharmacoeconomics Required ?

Salih MOLLAHALİLOĞLU , Emel AŞKIN , Özlem COŞKUN
T.C. Sağlık Bakanlığı, RSHMB Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü, ANKARA
 
[s. 196 - 198]
FARMAKOEKONOMİ POLİTİKASI: ÜNİVERSİTE NE YAPIYOR, NE YAPMALI?
Pharmacoeconomics Politics: What is University Doing?

Ata Nevzat YALÇIN
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANTALYA
 
[s. 199 - 200]
FARMAKOEKONOMİNİN UYGULANMASINDA İLAÇ ENDÜSTRİSİNİN ROLÜ
Pharmacoeconomy:The Role of Pharmaceutical Industry

H. Erdal AKALIN
Pfizer İlaçları Ltd. Şti., Ortaköy, İSTANBUL
 
[s. 202 - 204]
HASTANE DIŞI İNFEKSİYONLARDA ANTİBİYOTERAPİ SÜRELERİNİ KISALTMALI MIYIZ?
Should We Shorten Antibiotic Treatment Courses for the Community Acquired Infections ?

Lütfiye MÜLAZIMOĞLU
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Altunizade, İSTANBUL
 
[s. 205 - 207]
NOZOKOMİYAL İNFEKSİYONLARDA ANTİBİYOTERAPİ SÜRELERİNİ KISALTMALI MIYIZ?
Should We Shorten the Duration of Antibiotic Therapy in Nosocomial Infections?

Halis AKALIN
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, BURSA