ANKEM Dergisi Yıl:2004 Cilt:18 Sayı:4

Cilt 18 • Sayı 4 • 2004  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 189 - 192]
KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN TÜBERKÜLOZ BASİLİ KOMPLEKSİNİN MAJÖR ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DİRENÇ ORANLARI
Resistance Ratio to Major Antituberculosis Drugs of Tuberculosis Complex Bacilli Isolated from Clinical Samples

Adil KARADAĞ 1, Murat TOKAÇ 1, Abdullah GÜVENLİ 1, Mustafa SÜNBÜL 2, Murat GÜNAYDIN 1, Ahmet SANİÇ 1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SAMSUN
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, SAMSUN
[s. 193 - 195]
HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ ÜROPATOJEN ESCHERICHIA COLI İZOLATLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ DURUMU
Antibiotic Resistance of Uropathogenic Escherichia coli Strains Isolated from Hospital Infections

İrfan ŞENCAN1, Demet KAYA2, Aynur GÜLCAN 2, Şükrü ÖKSÜZ2, İdris ŞAHİN2
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DÜZCE
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DÜZCE
[s. 196 - 199]
BRUCELLA MELITENSIS SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ BELİRLENMESİNDE AGAR DİLÜSYON VE E-TEST YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Comparison of Agar Dilution Method and E-test in the Determination of Antibiotic Susceptibility of Brucella melitensis Strains

Duygu EŞEL , Bülent SÜMERKAN , Demet AYANGİL , Murat TELLİ
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ
 
[s. 200 - 204]
HASTANE KÖKENLİ STAFİLOKOK SUŞLARINDA MİKRODİLÜSYON YÖNTEMİ İLE ANTİBİYOTİKLERE DİRENCİN BELİRLENMESİ
Antibiotic Resistance in Nosocomial Staphylococcus Strains with Broth Microdilution Method

Fadile YILDIZ ZEYREK1, Osman ERKMEN2, Fatma SIRMATEL3
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ŞANLIURFA
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, GAZİANTEP
3Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ŞANLIURFA
[s. 205 - 208]
Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus İzolatlarında PBP2a Lateks Aglutinasyon Testinin Disk Difüzyon ve Vitek ile Karşılaştırılması
COMPARISON OF PBP2a LATEX AGGLUTINATION TEST WITH DISK DIFFUSION, mecA PCR AND VITEK FOR THE DETECTION OF METHICILLIN RESISTANT STAPHYLOCOCCUS AUREUS ISOLATES

Tuba ATAY , Zeynep GÜLAY
Dokuz Eylul University, School of Medicine, Department of Clinical Microbiology, IZMIR, TURKEY
 
[s. 209 - 212]
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ’NDE ÇEŞİTLİ ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STAFİLOKOK SUŞLARINDA GLİKOPEPTİT DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI
An Investigation of Glycopeptide Resistance in the Staphylococcus Strains Isolated From Various Specimens in Istanbul Faculty of Medicine

Handan KATRANCI1, Atahan ÇAĞATAY2, Şengül DERBENTLİ1, Yaşar NAKİPOĞLU1
1İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
[s. 213 - 215]
ALT SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONLARINDAN İZOLE EDİLEN STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE SUŞLARININ SEROTİPLENDİRİLMESİ
The Serotyping of Streptococcus pneumoniae Strains Isolated from Lower Respiratory Tract Infections

Yeşim GÜROL 1, Rahmiye BERKİTEN 2, Apostolos GEORGOPOULOS 3
1İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
2 İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
3Universitatsklinik für Innere Medizin I, Abteilung für Infektionen und Chemotherapie Mikrobiologische Laboratorien, Allgemeines Krankenhaus, VİYANA
[s. 216 - 219]
TOPLUM KÖKENLİ ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINDAN SOYUTLANAN ESCHERICHIA COLI SUŞLARINA FOSFOMİSİNİN İN-VİTRO ETKİNLİĞİNİN DİĞER ANTİBİYOTİKLERLE KARŞILAŞTIRILMASI
Comparison of In-Vitro Activity of Fosfomycin and other Antibacterials in Escherichia coli Strains Isolated from Community Acquired Urinary Tract Infections

Meltem I. TAŞBAKAN , Hüsnü PULLUKÇU , Tansu YAMAZHAN , Bilgin ARDA , Sercan ULUSOY
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
 
[s. 220 - 223]
ÇEŞİTLİ DEZENFEKTAN VE ANTİSEPTİK MADDELERİN ANTİBAKTERİYAL ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
An Investigation on Antibacterial Efficacy of Various Disinfectants and Antiseptics

Yaşar NAKİPOĞLU , Bülent GÜRLER
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 224 - 227]
PSEUDOMONAS AERUGINOSA ŞUŞLARININ AMİNOGLİKOZİDLERE İN-VİTRO DUYARLILIKLARI
In-vitro Efficacy of Aminoglycosides against Pseudomonas aeruginosa Strains

Ayşe ARISOY1, Ümit ALGÜN1, Beril ÖZBAKKALOĞLU2, Turan GÜNDÜZ2
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MANİSA
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Manisa
[s. 228 - 230]
RİNOSEREBRAL MUKORMİKOZ: BİR OLGU SUNUMU
Rhinocerebral Mucormycosis: A Case Report

Özge TURHAN , Dilara İNAN , Rabin SABA , Filiz GÜNSEREN , Latife MAMIKOĞLU
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANTALYA
 
[s. 231 - 233]
İŞİTME KAYBI İLE GİDEN BİR LEPTOSPİROZ OLGUSU
A Leptospirosis Case which Went Along with Hearing Loss

Nail ÖZGÜNEŞ 1, Pınar ERGEN 1, Saadet YAZICI 1, Özlem ŞEN AYDIN 1, Mine GÜRAY 1, Erdal POLAT 2
1Göztepe SSK Eğitim Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İSTANBUL
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 234 - 236]
YETİŞKİN BİR HASTADA STREPTOCOCCUS AGALACTIAE MENENJİTİ
Streptococcus agalactiae Meningitis in an Adult Patient

Rezan HARMAN 1, Dilara İNAN 1, Feryal ÖZTÜRK2, Özge TURHAN1, Ata Nevzat YALÇIN1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Antalya
[s. 237 - 244]
ANTİPARAZİTER İLAÇLAR
Antiparasitic Drugs

İ. Cüneyt BALCIOĞLU , Özgür KURT , Ahmet ÖZBİLGİN
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, MANİSA
 
[s. 245]
ANKEM DERGİSİ 18. CİLT (2004) YAZARLAR İNDEKSİ


 
[s. 246]
Kongre Haberleri