ANKEM Dergisi Yıl:2004 Cilt:18 Sayı:2

Cilt 18 • Sayı 2 • 2004 « Geri
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 1 - 8]
PROF DR YAVUZ SELİM BOZFAKIOĞLU (10 Temmuz 1951 - 5 Ağustos 2004)
Professor Yavuz Selim Bozfakıoğlu (July 10, 1951 - August 5, 2004)

 
[s. 89 - 96]
İDRAR YOLU İNFEKSİYONU OLAN ÇOCUKLARDAN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI SUŞLARINDA ANTİBİYOTİK DİRENCİ VE ÇEŞİTLİ VİRULANS FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Investigation of Antibiotic Resistance and Some Virulence Factors of Escherichia coli Strains Isolated from Children with Urinary Tract Infections

Neşe URDOĞAN İNAN , Nezahat GÜRLER
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 97 - 100]
POVİDON-İYOT, KLORHEKSİDİN GLUKONAT, GLUTERALDEHİT VE OKTENİDİN HİDROKLORİDİN NOZOKOMİYAL ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINA ETKİNLİĞİ
The Efficacy of Povidone-iodine, Chlorhexidine gluconate, Glutaraldehyde and Octenidine hydrochloride on Nosocomial Acinetobacter baumannii Strains

Mustafa ALTINDİŞ 1, S.Elif FIÇICI 2, Yeliz ÇETİNKOL 1, Serap DÜLGENBAKİ 2
1Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, AFYON
2Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Anabilim Dalı, AFYON
[s. 101 - 104]
ÇOCUK YAŞ GRUBUNDA SERVİS VE POLİKLİNİK KÖKENLİ ÜROPATOJEN GRAM NEGATİF ÇOMAKLARIN ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI
Antibiotic Susceptibility of Uropathogenic Gram Negative Rods Isolated from Inpatient and Outpatient Children

İdris ŞAHİN , Şükrü ÖKSÜZ , Demet KAYA , İrfan ŞENCAN , Aynur GÜLCAN
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DÜZCE
 
[s. 105 - 108]
STAFİLOKOK SUŞLARININ FUSİDİK ASİT VE ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DİRENCİ
Resistance of Staphylococcus Strains against Fusidic Acid and Other Antibiotics

Gönül ŞENGÖZ 1, Filiz YILDIRIM 1, Kadriye KART YAŞAR 1, Ahmet ŞENGÖZ 2, Özcan NAZLICAN 1
1S.B. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İSTANBUL
2SSK İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İSTANBUL
[s. 109 - 112]
GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ÜRETEN KAN İZOLATI KLEBSİELLA SUŞLARINA KARŞI BETA-LAKTAMAZ İNHİBİTÖRLÜ ANTİBİYOTİKLERİN İN-VİTRO ETKİNLİĞİ
In Vitro Activity of Antibiotics with Beta-lactamase Inhibitors against Extended-spectrum Beta-lactamase Producing Blood Isolates of Klebsiella Strains

Yusuf YAKUPOĞULLARI , Zülal AŞÇI TORAMAN , Ahmet KİZİRGİL
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
 
[s. 113 - 116]
VANKOMİSİNE DİRENÇLİ ENTEROKOKLARA İN-VİTRO LİNEZOLİD ETKİNLİĞİ
In-vitro Efficacy of Linezolid for Vancomycin-resistant Enterococci

Halil YAZGI 1, Mustafa ERTEK 2, Ahmet AYYILDIZ 1, Zülal ÖZKURT 2, Mehmet A.TAŞYARAN 2
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ERZURUM
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ERZURUM
[s. 117 - 119]
BRUSELLA ORŞİTİ: AYNI AİLEDEN İKİ OLGU SUNUMU
Brucella Orchitis: Two Case Reports from Same Household

Tuna DEMİRDAL 1, Neşe DEMİRTÜRK 1, Murat DEMİRBAŞ 2
1Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, AFYON
2Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, AFYON
[s. 120 - 122]
BİR NEDENİ BİLİNMEYEN ATEŞ OLGUSUNDA EKSTRAPULMONER TÜBERKÜLOZUN FARKLI ZAMANLARDAKİ FARKLI FORMLARI
Different Forms of Extrapulmoner Tuberculosis in Different Times in a Case of Fever of Unkown Origin

Gönül ŞENGÖZ 1, Filiz YILDIRIM 1, Sema GÜLDÜREN 2, Ahmet ŞENGÖZ 2, Kadriye KART YAŞAR 1, Özcan NAZLICAN 1
1S.B. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İSTANBUL
2SSK İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İSTANBUL
[s. 123 - 126]
AMFOTERİSİN-B VE KASPOFUNGİNİN BİRLİKTE KULLANIMI İLE DÜZELEN BİR MANTAR İNFEKSİYONU OLGUSU
A Case of Fungal Infection Treated by Combination of Amphotericin B and Caspofungin

Tiraje CELKAN 1, İnci YILDIZ 1, Sebuh KURUOĞLU 2, Mehmet Ali SARAÇLI 3, Şinasi Taner YILDIRAN 3, Alp ÖZKAN 1, Hilmi APAK 1, Şükufe DİREN 4
1Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
2Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
3GATA, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mikoloji Bilim Dalı, İSTANBUL
4Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Pediatrik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İSTANBUL
[s. 127 - 132]
MİLİYER TÜBERKÜLOZ
Miliary Tuberculosis

Ali MERT
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 134 - 136]
BİTKİSEL TIP
Herbal Medicine

Mine Sibel GÜRÜN
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı, Görükle, BURSA