ANKEM Dergisi Yıl:2004 Cilt:18 Sayı:1

Cilt 18 • Sayı 1 • 2004  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 1 - 4]
KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS KÖKENLERİNİN ANTİBİYOTİK DİRENCİ
The Antibiotic Resistance of Pseudomonas spp. Isolated from Clinical Specimens

Berna GÜLTEKİN , Mete EYİGÖR , Neriman AYDIN
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, AYDIN
 
[s. 5 - 8]
BİR YENİDOĞAN ÜNİTESİNDE HASTANE KAYNAKLI SEPSİSLERDE ETKEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI
Positive Blood Cultures in Nosocomial Sepsis in a Newborn Unit and Antimicrobial Susceptibilities of Isolated Bacteria

Çiğdem KUZUCU 1, Hande GÜLCAN 2, İsa ÜZÜM 2, Bengül DURMAZ 1
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MALATYA
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, MALATYA
[s. 9 - 11]
ESCHERİCHİA, KLEBSİELLA VE PROTEUS SUŞLARINDA GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ VARLIĞI VE ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ DURUMU
Investigation of Extended-Spectrum Beta-Lactamase Production and Antimicrobial Resistance in Escherichia, Klebsiella and Proteus Strains

İpek MUMCUOĞLU 1, Turan GÜNDÜZ 2, Hakan BAYDUR 3
1Manisa Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, MANİSA
2Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulu, MANİSA
3Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, MANİSA
[s. 12 - 18]
ÇOCUKLARDA ALT SOLUNUM YOLLARINDAN İZOLE EDİLEN BAKTERİLERDE ANTİBİYOTİK DİRENCİ
Antibiotic Resistance in Bacteria Isolated From Lower Respiratory Tract of Children

Hatice ERDOĞAN , Neşe İNAN , Hasan NAZİK , Betigül ÖNGEN , Nezahat GÜRLER
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 19 - 23]
DİABETES MELLİTUS’ LU HASTALARDA BURUNDA METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS TAŞIYICILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Factors Affecting Nasal Methicillin Resistant S. aureus Carriage Among Diabetes Mellitus Patients

İdris ŞAHİN 1, İrfan ŞENCAN 2, Demet KAYA 1, Aynur GÜLCAN 1, Erim GÜLCAN 3
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Düzce, BOLU
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Düzce, BOLU
3Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Düzce, BOLU
[s. 24 - 27]
AKUT İSHALLİ OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: 2 YILLIK İZLEM
Evaluation of the Cases of Acute Diarrhea : a Two Years Follow-up

Neşe DEMİRTÜRK
Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, AFYON
 
[s. 28 - 31]
NOZOKOMİYAL PSEUDOMONAS AERUGİNOSA İZOLATLARINDA ANTİBİYOTİK DİRENCİ VE KARBAPENEMLERE DİRENÇLİ SUŞLAR İÇİN MEROPENEMİN MİK DEĞERLERİ
Antibiotic Resistance in Nosocomial Pseudomonas aeruginosa Strains and Meropenem MIC Values for Carbapenem Resistant Isolates

Gülden ERSÖZ 1, Feza OTAĞ 2, İsmet BAYINDIR 1, Özlem KANDEMİR 1, Gönül ASLAN 2, Ali KAYA 1
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, MERSİN
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MERSİN
[s. 32 - 35]
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDEKİ HASTALARDA BAKTERİYEMİ VARLIĞINDA İNFEKSİYON KAYNAĞININ ARAŞTIRILMASI
Investigation of Source of Infection in Bacteremic Patients in an Intensive Care Unit

Ayten KADANALI 1, Mehmet KIZILKAYA 1, Ülkü ALTOPARLAK 2, Hüsnü KÜRŞAT 3, Mehmet PARLAK 1
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ERZURUM
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ERZURUM
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, ERZURUM
[s. 36 - 39]
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANE PERSONELİNDE BURUN VE EL STAPHYLOCOCCUS AUREUS TAŞIYICILIĞI
Staphylococcus aureus Nasal and Hand Carriage in Hospital Staff of Medical Faculty of Kahramanmaras Sutcu Imam University

Mustafa GÜL , Pınar ÇIRAGİL , Murat ARAL
Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAHRAMANMARAŞ
 
[s. 40 - 44]
TOPLUM KAYNAKLI ÜROPATOJENİK ESCHERİCHİA COLİ SUŞLARINDA ANTİBAKTERİYEL DİRENÇ
The Antibacterial Resistance in Community Acquired Uropathogenic Escherichia coli Strains

Hakan ERDEM 1, Ali AVCI 2, Alaaddin PAHSA 1
1GATA Asker Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
2Mevki Asker Hastanesi, Üroloji Servisi, ANKARA
[s. 45 - 48]
HASTANE KÖKENLİ METİSİLİN DİRENÇLİ STAFİLOKOK SUŞLARINDA SLİME OLUŞUMU İLE BUNUN TEİKOPLANİN DUYARLILIĞINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Investigation of Slime Production of Nosocomial Methicillin-Resistant Staphylococci and its Relationship to Teicoplanin Susceptibility

İlhami ÇELİK , Mustafa CİHANGİROĞLU , Pınar YÜCE , Ayhan AKBULUT , S. Sırrı KILIÇ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ
 
[s. 49 - 52]
HASTANE KÖKENLİ ENTEROCOCCUS FAECALIS VE ENTEROCOCCUS FAECIUM SUŞLARINDA ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ
Antimicrobial Resistance in Nosocomial Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium Strains

Hörü GAZİ , Semra KURUTEPE , Süheyla SÜRÜCÜOĞLU , Talat ECEMİŞ , Beril ÖZBAKKALOĞLU
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MANİSA
 
[s. 53 - 60]
TÜRKİYE’DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE: BETA-LAKTAMAZ POZİTİFLİĞİ VE ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ (1987-2002)
Beta-Lactamase Activity and Ampicillin Resistance in Haemophilus influenzae Strains Isolated in Turkey (1987-2002)

Rahmiye BERKİTEN
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 61 - 66]
ATEŞLİ NÖTROPENİDE ORAL ANTİBİYOTİK TEDAVİSİNDE GELİŞMELER
Oral Antibiotics for Treatment of Febrile Neutropenia

Rejin KEBUDİ
İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 67 - 88]
YAYIN ETİĞİ
Publication Ethic

Kurtuluş TÖRECİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi, İSTANBUL