ANKEM Dergisi Yıl:2003 Cilt:17 Sayı:3

Cilt 17 • Sayı 3 • 2003  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 129 - 131]
21.YÜZYIL HEKİMİ: İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE ANTİBİYOTİK KULLANIM VİZYONU


H.Erdal AKALIN
Pfizer İlaçları Ltd. Şti., Medikal Danışmanı, İSTANBUL
[s. 133 - 134]
ARAŞTIRMA PROJELERİNİN YAZILMASI


Emin KANSU
Hacettepe Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, ANKARA
[s. 136 - 137]
ANTİBİYOTİK KULLANIMININ SOSYAL YÖNÜ


Serhat ÜNAL
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
[s. 138 - 140]
YOĞUN BAKIMDA ANTİBİYOTİK DİRENCİNİ ÖNLEMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR


Halis AKALIN
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Görükle, BURSA
[s. 141 - 142]
ANTİBİYOTİK DİRENCİ:ÖNLEME ÖNERİLERİ


H.erdal AKALIN
Pfizer İlaçları Ltd. Şti., Medikal Danışmanı, İSTANBUL
[s. 144 - 148]
AKCİĞER HASTALIKLARI AÇISINDAN ANTİBİYOTİK SEÇİM


Turhan ECE
İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 151 - 152]
TÜRKİYE'DE VANKOMİSİN DİRENÇLİ ENTEREKOK DENEYİMİ: HACETTEPE ÖRNEĞİ


Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
[s. 154 - 156]
EL YIKAMA VE EL ANTİSEPTİKLERİ


Başak DOKUZOĞUZ
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, ANKARA
[s. 157 - 163]
KESİCİ, DELİCİ YARALANMALAR VE İNFEKSİYÖZ VÜCUT SIVILARI İLE BULAŞLARDA ÖNLEMLER


Bilgehan AYGEN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ
[s. 164]
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA SOLUNUM YOLU VE DAMLACIK İLE BULAŞIN ÖNLENMESİ


Mehmet DOĞANAY
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, KAYSERİ
[s. 166 - 171]
AŞILAMANIN ÖNEMİ


Müjgan SIDAL
İstanbul Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Çapa, İSTANBUL
[s. 172 - 174]
ÇOCUKLARDA AŞILAMA


Necmi AKSARAY
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik İnfeksiyon Bilim Dalı, ADANA
[s. 175 - 179]
ERİŞKİNDE AŞILAMA


Hakan LEBLEBİCİOĞLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, SAMSUN
[s. 182 - 183]
CHECK-UP DEYİNCE NE ANLIYORUZ ?


M.Akif KARAN
İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İstanbul
[s. 184 - 185]
ONKOLOJİDE TARAMA TESTLERİ


Sevil BAVBEK
İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İstanbul
[s. 186 - 189]
ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARINDA TARAMA TESTLERİ


Neşe ÖZBEY
İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji, Metabolizma ve Beslenme Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 192 - 204]
HÜCRE DUVAR SENTEZİNİ ETKİLEYEN ANTİBAKTERİYELLER


Zeynep GÜLAY
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
[s. 205 - 207]
PROTEİN SENTEZİNİ ETKİLEYEN ANTİBAKTERİYELLER


Deniz GÜR
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Sıhhiye, ANKARA
[s. 208 - 211]
NÜKLEİK ASİT SENTEZİNİ ETKİLEYEN ANTİBAKTERİYELLER:KİNOLONLAR


Dilek İNCE
Harvard Medical School, Massachusetts General Hospital, Division of Infectious Diseases and Medical Services, Boston, Mass., USA
[s. 212 - 215]
KİNOLONLAR DIŞINDA NÜKLEİK ASİT SENTEZİNİ VE SİTOPLAZMA ZARINI ETKİLEYEN ANTİBAKTERİYELLER


Kurtuluş TÖRECİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Emekli Öğretim Üyesi, Çapa, İSTANBUL-ANKEM Derneği İSTANBUL
[s. 217 - 218]
SEPSİS


Figen ESEN
İstanbul Tıp Fakültesi, Reanimasyon Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 220]
E HEPATİTİ


Yılmaz ÇAKALOĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı, Çapa, İstanbul
[s. 221 - 224]
SEYAHAT İSHALİ


Filiz AKATA
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, EDİRNE
[s. 225 - 228]
ERİŞKİNDE AKUT İNFEKSİYÖZ İSHALLER VE TEDAVİLERİ


Filiz GÜNSEREN
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANTALYA
[s. 230 - 231]
ORAL BETA-LAKTAMLARDA BİYOYARARLANIM, FARMAKOKİNETİK/FARMAKODİNAMİK İLİŞKİLER


Haluk VAHABOĞLU
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Derince, KOCAELİ
[s. 232 - 236]
AMİNOGLİKOZİDLERDE FARMAKOKİNETİK/FARMAKODİNAMİK İLİŞKİLER


Filiz AKATA
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, EDİRNE
[s. 237 - 241]
KİNOLONLARDA FARMAKOKİNETİK/FARMAKODİNAMİK İLİŞKİLER


Dilek İNCE
Harvard Medical School, Massachusetts General Hospital, Division of Infectious Diseases and Medical Services, Boston, Mass., USA
[s. 244 - 247]
ASTIM KRİZLERİNDE İNFEKSİYÖZ ETKENLER


Nermin GÜLER
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Alerji ve Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 244 - 247]
ASTIM KRİZLERİNDE İNFEKSİYÖZ ETKENLER


Nermin GÜLER
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Allerji ve Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 248 - 250]
ASTIMLI ÇOCUKLARDA İNFEKSİYONLARDAN KORUNMA (AŞILAR)


Ayper SOMER
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik İmmunoloji Bilim Dalı, İSTANBUL Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 252 - 253]
STREPTOCOCCUS PYOGENES İNFEKSİYONLARI


Nuran SALMAN
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 254 - 257]
HASTANE DIŞINDA DİRENÇLİ ESCHERICHIA COLI: AKUT SİSTİT TEDAVİSİ DEĞİŞİYOR MU ?


Sercan ULUSOY
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
[s. 260 - 262]
YENİ BİR KARBAPENEM:ERTAPENEM


Semra ÇALANGU
İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İstanbul
[s. 263 - 265]
SEPSİSTE ANTİBİYOTİK VE İMMÜNOLOJİK AJANLAR DIŞI TEDAVİ YAKLAŞIMLARI


Emin KANSU
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, ANKARA
  [s. 266 - 267]
LİNEZOLİD


Murat AKOVA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
[s. 268 - 273]
PEGİNTERFERONLAR


Hakan LEBLEBİCİOĞLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, SAMSUN
[s. 276 - 280]
ÇOCUKTA Hib İNFEKSİYONLARI:KLİNİK VE TEDAVİ


Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, BURSA
[s. 281 - 285]
HAEMOPHILUS INFLUENZAE'DE ANTİBİYOTİK DİRENCİ


Şengül DERBENTLİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 286 - 288]
HAEMOPHILUS INFLUENZAE TİP b: İMMÜNOLOJİ VE EPİDEMİYOLOJİSİ


Mustafa BAKIR
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Altunizade, İSTANBUL
[s. 290 - 292]
AKUT SİSTİTTE KISA SÜRELİ TEDAVİ


Hakan LEBLEBİCİOĞLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, SAMSUN
[s. 294 - 296]
ŞOK TERMİNOLOJİSİ


Atilla RAMAZANOĞLU
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Reanimasyon Bilim Dalı, ANTALYA
[s. 297 - 298]
ŞOKTA İNOTROPİK VE VAZOPRESSÖR TEDAVİ


Ferda KAHVECİ
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Görükle, BURSA
[s. 299 - 301]
ŞOKTA TAKİP KRİTERLERİ (MONİTORİZASYON)


Nahit ÇAKAR
İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 304 - 306]
EKİNOKANDİNLER


Ömrüm UZUN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Sıhhiye, Ankara
[s. 307 - 309]
YENİ AZOLLER


Hamdi AKAN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, ANKARA
[s. 310]

LIPID FORMULATIONS OF POLYENE DRUGS

Andrea DOCZEOVA, Jana KOPRNOVA, Vladimir KRCMERY Jr
University of Trnava, School of Health and Slovak Medical University, Slovak Republic
[s. 312 - 314]
KLİNİKLERDE VİRAL HEPATİT RİSKİ:SAĞLIK PERSONELİ-HASTA İLİŞKİLERİ AÇISINDAN YAKLAŞIM


Yılmaz ÇAKALOĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gasroenterohepatoloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 315 - 317]
KLİNİKLERDE HIV RİSKİ


Selim BADUR
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Virololoji ve Temel İmmünoloji Bilim Dalı, İSTANBUL
[s. 320 - 321]
ANTİBİYOTİKLERİN İSTENMEYEN ETKİLERİNE GENEL BAKIŞ


Pınar YAMANTÜRK-ÇELİK
İstanbul Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 322 - 325]
ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ


İlker KANZIK
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 326 - 328]
İLACA BAĞLI ADVERS ETKİ TAKİBİ VE TÜRKİYE'DE ANTİBİYOTİKLERİN KAYITLI ADVERS ETKİLERİ


Nilüfer N. TURAN
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Beşevler, ANKARA
[s. 330 - 332]
BRUSELLOZUN ETİYOLOJİSİ


Ülkü ALTOPARLAK
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
[s. 333 - 335]
BRUSELLOZ: KLİNİK FORMLARI VE ÖZELLİKLERİ


Mustafa ERTEK
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ERZURUM
[s. 336 - 339]
BRUSELLOZDA MİKROBİYOLOJİK TANI


Osman AKTAŞ
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
[s. 340 - 343]
BRUSELLOZUN EPİDEMİYOLOJİSİ


Selahattin ÇELEBİ
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ERZURUM