ANKEM Dergisi Yıl:2003 Cilt:17 Sayı:1

Cilt 17 • Sayı 1 • 2003  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 1 - 6]
NOZOKOMİYAL ACINETOBACTER BAUMANNII KÖKENLERİNDE 1994'DEN 2000'E YILLIK ANTİBİYOTİK DİRENÇ DEĞİŞİMİ
Annual changes in antibiotic resistance of nosocomial Acinetobacter baumannii isolates between 1994-2000

Müşerref TATMAN-OTKUN1, Şaban GÜRCAN2, Burçin ÖZER3, Mevlüt TÜRE4
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, EDİRNE
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, EDİRNE
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, EDİRNE
4Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, EDİRNE
[s. 7 - 9]
METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS VE KOAGÜLAZ NEGATİF STAFİLOKOKLARDA FUSİDİK ASİT DUYARLILIĞI
Fusidic acid susceptibility in methicillin-resistant Staphylococcus aureus and coagulase-negative staphylococci

Çiğdem KUZUCU, Mehmet DALGALAR, Bengül DURMAZ
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MALATYA
 
[s. 10 - 12]
STAFİLOKOK SUŞLARINDA ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ
The evaluation of resistance against various antibiotics in staphylococci

Fadile YILDIZ ZEYREK, Hatice ÖZBİLGE, Ayser UZALA MIZRAKLI
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Kinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ŞANLIURFA
 
[s. 13 - 15]
GRAM NEGATİF ÇOMAKLARDA GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ VARLIĞI VE ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ DURUMU
Investigation of extented-spectrum beta-lactamase production and antimicrobial resistance in Gram negative rods

Hatice ÖZBİLGE1, Fadile YILDIZ ZEYREK1, Yılmaz İNANÇ2
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Kinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ŞANLIURFA
2Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 16 - 19]
ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN SOYUTLANAN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARINDA ANTİBİYOTİK DİRENCİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of antibiotic resistance in Pseudomonas aeruginosa strains isolated from various clinical specimens

Nural CEVAHİR, İlknur KALELİ, Melek DEMİR, Süal ÖZTÜRK, Ergun METE
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DENİZLİ
 
[s. 20 - 27]
DIŞKI KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR
Microorganisms isolated from fecal cultures

Hatice ERDOĞAN, Neşe İNAN, Çiğdem BAL, Betigül ÖNGEN, Nezahat GÜRLER
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 28 - 32]
ENTEROKOKLARDA ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIK
Antimicrobial susceptibility of enterococci

Birgül KAÇMAZ1, Gülçin AKCA2, Kayhan ÇAĞLAR2, Nedim SULTAN2
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı, ANKARA
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 33 - 35]
ÜÇ AYRI FLOROKİNOLON SUBMİNİMAL İNHİBİTÖR KONSANTRASYONLARININ STANDARD BİR STAPHYLOCOCCUS AUREUS KÖKENİ VİRÜLANS ETMENLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Effects of subminimal inhibitory concentrations of three fluoroquinolones on the virulence factors of Staphylococcus aureus

Meltem UÇAR, Hüseyin BASKIN, Yavuz DOĞAN, Sevin KIRDAR, İ.Hakkı BAHAR
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
 
[s. 36 - 39]
1998-2001 YILLARI ARASINDA İZOLE EDİLEN PROTEUS MIRABILIS SUŞLARINDA GÖZLENEN DİRENÇ PATERNLERİNİN İRDELENMESİ
An investigation on resistance patterns of Proteus mirabilis strains isolated from clinical specimens between 1998 and 2001

Mustafa BERKTAŞ, Hanifi KÖRKOCA, İ.Hakkı ÇİFTÇİ, Hamza BOZKURT, Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU, Nihat KUTLUAY
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, VAN
 
[s. 40 - 41]
BRUCELLA MELITENSIS'İN NEDEN OLDUĞU BİR SPİNAL EPİDURAL ABSE OLGUSU
An epidural abscess caused by Brucella melitensis: a case report

Aynur KARADENİZLİ1, Reşit MISTIK2, Ahmet BEKAR3, Halis AKALIN2, Safiye HELVACI2, Muammer DOYGUN3
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Derince, KOCAELİ
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, BURSA
3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahi Anabilim Dalı, BURSA
[s. 42 - 45]
ÇOCUKLARDAN İZOLE EDİLEN SALMONELLA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI
Antibiotic susceptibility of Salmonella strains isolated from children

Selma YEGANE TOSUN1, Mete DEMİREL1, Sevim BENZERGİL2
1Moris Şinasi Çocuk Hastanesi, Mikrobiyoloji Birimi, MANİSA
2Moris Şinasi Çocuk Hastanesi, Pediatri Birimi, MANİSA
[s. 46 - 50]
NOZOKOMİYAL PSEUDOMONAS AERUGINOSA VE ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINA KARŞI ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİK KOMBİNASYONLARININ İN-VİTRO ETKİLEŞİMİNİN ARAŞTIRILMASI
Investigation of the in-vitro interactions of various antibiotic combinations against Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii strains

Ülkü ALTOPARLAK1, Zülal ÖZKURT2, Serpil EROL3
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ERZURUM
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ERZURUM
[s. 51 - 55]
ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINDAN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI SUŞLARINDA SİPROFLOKSASİN VE KOTRİMOKSAZOL DİRENCİ
Cirofloxacin and co-trimoxazole resistance in Escherichia coli strains isolated from urinary tract infections

Mehmet ÖZDEN1, Ahmet KALKAN2, Kutbettin DEMİRDAĞ2, S.Sırrı KILIÇ2, Aykut ÖZDARENDELİ3
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ
[s. 56 - 59]
ÇEŞİTLİ ÖRNEKLERDEN SOYUTLANAN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDA ANTİBİYOTİK DİRENCİ
The evaluation of antibiotic resistance of Staphylococcus aureus strains isolated from various clinical specimens

Melek DEMİR, İlknur KALELİ, Nural CEVAHİR, Ergun METE
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DENİZLİ
 
[s. 60 - 64]
VENTRİKÜLOPERİTONEAL ŞANT İNFEKSİYONLU OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of the ventriculoperitoneal shunt infection cases

İlhami ÇELİK1, Fatih S. EROL2, Mustafa CİHANGİROĞLU3, İsmail AKDEMİR2, Murat TİFTİKÇİ2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, ELAZIĞ
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ
[s. 65 - 69]
GEBELERDE ASEMPTOMATİK BAKTERİÜRİ SIKLIĞI
Prevalence of asymptomatic bacteriuria in pregnancy

İlhami ÇELİK1, Selahattin KUMRU2, Mustafa CİHANGİROĞLU1, Affan DENK1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, ELAZIĞ
[s. 70 - 74]
SEFTAZİDİMİN TEK BAŞINA VE AMİKASİN İLE KOMBİNASYON HALİNDE PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARI ÜZERİNE OLUŞTURDUĞU POSTANTİBİYOTİK ETKİNİN ARAŞTIRILMASI
Postantibiotic effect of ceftazidime, alone and in combination with amikacin, on Pseudomonas aeruginosa strains

A.Alev GERÇEKER, Kadriye SARAÇOĞLU
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Beyazıt, İSTANBUL
 
[s. 75 - 81]
BİR FARMAKODİNAMİK PARAMETRE OLARAK POSTANTİBİYOTİK ETKİNİN KLİNİK KULLANIMDAKİ YERİ
As a pharmacodynamic parameter the relevance of postantibiotic effect to clinical practice

A.Alev GERÇEKER
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Beyazıt, İstanbul
 
[s. 82 - 84]
Çeşitli Anestezik Maddelerin Antibakteriyel Etkinliği


Tekin Karslıgil 1, Lütfiye Pirbudak 2, Yasemin Zer 2, İclal Balcı 1, Ünsal Öner 2
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Gaziantep
[s. 85 - 87]
A GRUBU BETA-HEMOLİTİK STREPTOKOKLARDA ANTİBİYOTİK DİRENCİ VE MAKROLİD DİRENÇ FENOTİPİNİN SAPTANMASI
Antibiotic resistance and phenotypes of macrolide resistance in Streptococcus pyogenes

Hatice ERDOĞAN, Betigül ÖNGEN, Lütfiye ÖKSÜZ, Nezahat GÜRLER, Kurtuluş TÖRECİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 150]

CANDIDA NOSOCOMIAL INFECTION SURVEILLANCE

Vladimir KRCMERY Jr
University of Trnava, School of Health, Slovak Republic