ANKEM Dergisi Yıl:2002 Cilt:16 Sayı:3

Cilt 16 • Sayı 3 • 2002  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 155 - 160]
PROF DR ENVER TALİ ÇETİN'İN YAŞAM İZLERİNDEN GİDEREK YAŞANANLARLA, BULUŞLARLA GEÇTİĞİMİZ YÜZYIL


Lütfiye EROĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 161 - 166]
PRION HASTALIKLARI-BULAŞABİLEN SÜNGERİMSİ ENSEFALOPATİLER


Hüseyin YILMAZ
İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Avcılar, İSTANBUL
 
[s. 168 - 170]
ANTİBİYOGRAM VE BAKTERİYOLOJİK TANI İLİŞKİLERİ


Kurtuluş TÖRECİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 171 - 173]
GRAM POZİTİF BAKTERİLERDE ANTİBİYOGRAM YORUMU


Arif KAYGUSUZ
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Laboratuvarı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
 
[s. 174 - 177]
GRAM NEGATİF BAKTERİLERDE ANTİBİYOGRAM YORUMU


Deniz GÜR
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Sıhhiye, ANKARA
 
[s. 178 - 179]
TEDAVİ UYGULAMALARINDA ANTİBİYOGRAM YORUMLAMANIN ÖNEMİ


Mehmet Ali ÖZİNEL
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloj ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
 
[s. 182 - 184]
AĞRI TEDAVİSİNDE GİRİŞİMSEL YÖNTEMLER


Serdar ERDİNE
İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 185 - 188]
TRİGEMİNAL NEVRALJİDE TEDAVİ SEÇENEKLERİ


Kemal Tanju HEPGÜL
İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 189 - 192]
AĞRI KONTROLÜNDE KONSERVATİF TEDAVİ YÖNTEMLERİ


Ayşegül KETENCİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 194 - 198]
İMMÜNOSÜPRESİF AJANLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ VE ETKİ MEKANİZMALARI


Emin KANSU
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Sıhhiye, ANKARA
 
[s. 199 - 202]
GÜNÜMÜZDE EN SIK KULLANILAN İMMÜNSÜPRESİF AJANLARIN ÖZELLİKLERİ


Kamil İPEK
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji-Romatoloji Bilim Dalı, Görükle, BURSA
 
[s. 203 - 205]
YENİ İMMÜNOSÜPRESİF İLAÇLAR VE FARMAKOKİNETİK ÖZELLİKLERİ


Filiz ONAT
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 208 - 213]
CERRAHİ HASTANE İNFEKSİYONLARINDA ÖNLEMLER GERÇEKTEN ÖNLÜYOR MU ?


Selma KARABEY
İstanbul Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 214 - 218]
CERRAHİ İNFEKSİYONLARDA CERRAH FAKTÖRÜ


Ahmet DİNÇÇAĞ
İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 219 - 223]
CERRAHİDE, DEZENFEKSİYON VE STERİLİZASYON UYGULAMASI:NE ZAMAN, NASIL, HANGİ DEZENFEKTAN


Bülent GÜRLER
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 226 - 231]
YENİ KİNOLONLARDA MİKROBİYOLOJİK VE KLİNİK ETKİNLİK


Hakan LEBLEBİCİOĞLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SAMSUN
 
[s. 232 - 237]
KİNOLONLARA DİRENÇ PROBLEMİ


Zeynep GÜLAY
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İnciraltı, İZMİR
 
[s. 240 - 242]
TRAVMA VE ACİL CERRAHİDE ACİL YARDIM SORUNLARI


Cemalettin ERTEKİN
İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 243 - 244]
DAHİLİYEDE ACİL YARDIM SORUNLARI


Kerim GÜLER
İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İstanbul
 
[s. 245 - 247]
PEDİYATRİDE ACİL YARDIM SORUNLARI


Hayri Levent YILMAZ
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Acil Tıp Ünitesi, ADANA
 
[s. 250 - 253]
BİYOTERÖRİZM: DÜNÜ VE BUGÜNÜ


Murat AKOVA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
 
[s. 254 - 258]
BİYOTERÖR VE ŞARBON


Mehmet DOĞANAY
Erciyes Ünİiversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, KAYSERİ
 
[s. 259 - 260]
BİYOTERÖRİZME KARŞI ORGANİZASYON


Haluk VAHABOĞLU
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Derince, KOCAELİ
 
[s. 262]
LENFOPROLİFERATİF HASTALIKLAR VE İNFEKSİYON


Deniz SARGIN
İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 263 - 268]
LENFOPROLİFERATİF HASTALIKLARA NEDEN OLAN İNFEKSİYONLAR


Teoman SOYSAL
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hemotoloji Bilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
 
[s. 269 - 271]
LENFOPROLİFERAİTF HASTALIKLARDA İNFEKSİYON


Sevgi KALAYOĞLU-BEŞIŞIK
İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hemotoloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 274 - 277]
KULAK BURUN BOĞAZ AÇISINDAN VERTİGOYA YAKLAŞIM


Yahya GÜLDİKEN
İstanbul Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 278 - 280]
NÖROLOJİ VE PSİKİYATRİ AÇISINDAN VE VERTİGONUN TANI VE TEDAVİSİ


Sibel KARŞIDAĞ
Sağlık Bakanlığı, Haseki Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Aksaray, İSTANBUL
 
[s. 281 - 282]
VERTİGOLU HASTANIN REHABİLİTASYONU


Ayşe KARAN
İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 284]
ÇOCUKLARDA AMPİYEMİN ETYOPATOGENEZİ


Işık YALÇIN
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları, Klinik İmmunoloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 285 - 290]
ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PLEVRAL AMPİYEM: KLİNİK BULGULARI, TANI YÖNTEMLERİ VE TEDAVİSİ


Yıldız CAMCIOĞLU
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları, Klinik İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 291]
ÇOCUKLARDA AMPİYEME CERRAHİ YAKLAŞIM


Melih BULUT
International Hospital, Yeşilköy, İSTANBUL
 
[s. 294 - 296]
ÜST SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONLARINDA ETKENLER VE ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ


Pınar ZARAKOLU
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Sıhhiye, Ankara
 
[s. 297 - 300]
AKUT TONSİLLOFARENJİTTE TEDAVİ REHBERİ


Hakan LEBLEBİCİOĞLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SAMSUN
 
[s. 301 - 302]
AKUT SİNÜZİTTE TEDAVİ REHBERİ


Murat AKOVA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Sıhhiye, ANKARA
 
[s. 304 - 307]
ÇOCUKLARDA PNÖMOKOK İNFEKSİYONLARI:EPİDEMİYOLOJİ VE KLİNİK


Ülker DOĞRU
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığ ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Cebeci, ANKARA
 
[s. 308 - 315]
PNÖMOKOKLARDA PENİSİLİN DİRENCİ VE PNÖMOKOK İNFEKSİYONLARININ TEDAVİSİ


Erdal İNCE
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Cebeci, ANKARA
 
[s. 316 - 318]
PNÖMOKOK İNFEKSİYONLARINDA KORUNMA


Ufuk BEYAZOVA
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Departmanı, Beşevler, ANKARA
 
[s. 320 - 321]
KARIN İÇİ İNFEKSİYONLARINDA MİNİMAL İNVAZİV YAKLAŞIMLAR


Dursun BUĞRA
İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 322 - 325]
KARINİÇİ İNFEKSİYONLARDA LAPAROSKOPİNİN ROLÜ


Korhan TAVİLOĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa, İstanbul
 
[s. 326 - 327]
ABDOMİNAL ABSELERİN PERKÜTAN YOLLA TEDAVİSİ


Arzu POYANLI
İstanbul Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 330 - 332]
OBEZİTENİN ÖNEMİ VE TEDAVİ İLKELERİ


Nilgün BAŞKAL
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrin ve Metobolizma Hastalıkları Bilim Dalı, ANKARA
 
[s. 333 - 336]
OBEZİTENİN MEDİKAL TEDAVİSİ


Candeğer YILMAZ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Bilim Dalı, Bornova, İZMİR
 
[s. 337 - 339]
OBEZİTENİN CERRAHİ TEDAVİSİ


Alp BOZBORA
İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 342 - 345]
ÇOCUKLARDA SIVI TEDAVİSİ:İDAME SIVISI


Ayfer GÜR GÜVEN
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı, ANTALYA
 
[s. 346 - 350]
ÇOCUKLARDA HİPERNATREMİK DEHİDRATASYON TEDAVİSİ


Salih KAVUKÇU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı, Balçova, İZMİR
 
[s. 351 - 354]
ÇOCUKTA ASİT-BAZ BOZUKLUKLARININ TEDAVİSİ


Nedret UZEL
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 356 - 359]
HİPOALBÜMİNEMİNİN KLİNİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ


Mois BAHAR
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
 
[s. 360 - 362]
HİPOALBÜMİNEMİ TEDAVİSİ NASIL YAPILMALIDIR ?


Ercüment YENTÜR
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
 
[s. 364 - 368]
İNFEKSİYON-ENDOKRİNOPATİ İLİŞKİLERİ


Olcay NEYZİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Emekli Öğretim Üyesi
 
[s. 369 - 374]
AKUT İNFEKSİYONLARDA ENDOKRİN DEĞİŞİKLİKLER


Sema AKÇURİN
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı, ANTALYA
 
[s. 375 - 377]
KRONİK İNFEKSİYONLARDA ENDOKRİN DEĞİŞİKLİKLER


Şükran DARCAN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Endokrinoloji ve Metobolizma Bilim Dalı, Bornova, İZMİR
 
[s. 379 - 381]
AMOKSİSİLİN-KLAVULANİK ASİT


Güler YAYLI
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ISPARTA
 
[s. 382 - 384]
SİPROFLOKSASİN


Esin ŞENOL
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Beşevler, ANKARA
 
[s. 386 - 389]
KİRİTİK HASTALIK DURUMUNDA GELİŞEN METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER


Mahmut ÇOKER
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Bornova, İZMİR
 
[s. 390 - 394]
İMMÜNONÜTRİSYON


Ayşegül TOKATLI
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Beslenme-Metobolizma Ünitesi, Sıhhiye, ANKARA
 
[s. 395 - 400]
HASTA ÇOCUĞUN BESLENMESİ


Gülden HÜNER
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 401 - 403]
YAŞLILARIN TAKİBİ VE PROFİLAKTİK YAKLAŞIM


M.Akif KARAN
İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İstanbul
 
[s. 404 - 407]
SEFTRİAKSON


Halit ÖZSÜT
İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İstanbul