ANKEM Dergisi Yıl:2001 Cilt:15 Sayı:4

Cilt 15 • Sayı 4 • 2001  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 665 - 669]
İNFEKSİYON HASTALIKLARINDA İMMÜNOMODÜLATÖRLER


Emin KANSU
Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 670 - 677]
ANTİFUNGAL DUYARLILIĞIN SAPTANMASINDA E TEST YÖNTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of the E test method for antifungal susceptibility testing

Mine YÜCESOY
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
 
[s. 678 - 682]
KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STREPTOCOCCUS AGALACTIAE SUŞLARINDA DUYARLILIK
Antibiotic sensitivities of Streptococcus agalactiae strains isolated from clinical specimens

Duygu EŞEL, Nuriye KARACA, Murat TELLİ, Bülent SÜMERKAN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ
 
[s. 683 - 689]
CERRAHİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDEN İZOLE EDİLEN KOAGÜLAZ NEGATİF STAFİLOKOKLARDA SLIME FAKTÖRÜ OLUŞTURMA VE BUNUN KEMOTERAPÖTİKLERE DİRENÇLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Production of slime factor in coagulase negative staphylococci isolated from surgical intensive care units and its influence on chemotherapeutic resistance

Bekir KOCAZEYBEK1, Hüseyin ÇAKAN2, Abdullah AYYILDIZ3, Emine KÜÇÜKATEŞ4, Özkan GÜLSOY3, Aylin ORDU5
1Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
2İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü, Cerrahpaşa, İSTANBUL
3Florence Nightingale Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Şişli, İSTANBUL
4İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Haseki, İSTANBUL
5Metropolitan Florence Nightingale Hastanesi, Beşiktaş, İSTANBUL
[s. 690 - 693]
METİSİLİN DİRENÇLİ STAFİLOKOKLARDA İSEPAMİSİNE VE DİĞER AMİNOGLİKOZİTLERE DİRENCİN KARŞILAŞTIRILMASI
The comparison of the resistance to isepamicin and other aminoglycosides in methicillin resistant staphylococci

Latife İŞERİ ABUT, Bengül DURMAZ, Mehmet S TEKEREKOĞLU, Neşe TAŞTEKİN
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MALATYA
 
[s. 694 - 698]
KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER SUŞLARINDA ANTİBİYOTİK DİRENCİ
Antimicrobial resistance in Acinetobacter species isolated from blood cultures

Fatma KÖKSAL
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 699 - 709]
ÇOCUKLARDA PARAPNÖMONİK EFÜZYONLAR: KLİNİK DEĞERLENDİRME VE TEDAVİ
Parapneumonic effusions in children: Clinical assessment and management

Solmaz ÇELEBİ1, Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU1, Handan SARIMEHMET1, Arif GÜRPINAR2, Zeynep YAZICI3, İbrahim ILDIRIM1
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, BURSA
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, BURSA
3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, BURSA
[s. 710 - 713]
ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA SUŞLARININ LORAKARBEF VE SEFAKLORA İN-VİTRO DUYARLILIĞI
In-vitro susceptibility of Escherichia coli and Klebsiella strains isolated from various clinical specimens to loracarbef and cefaclor

Mehmet ÜNLÜ, Gülhan VARDAR-ÜNLÜ, Ayşe ŞAHİN
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SİVAS
 
[s. 714 - 717]
HEMOKÜLTÜRLERDEN SOYUTLANAN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI
Microorganisms isolated from blood cultures and their antibiotic susceptibility

Aslı Gamze ŞENER, Hakan ER, Metin TÜRKER
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Yeşilyurt, İZMİR
 
[s. 718 - 723]
SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONLARINDAN İZOLE EDİLEN HAEMOPHILUS INFLUENZAE SUŞLARI VE ÇEŞİTLİ ANMİKROBİK MADDELERE DİRENÇ
Respiratory tract isolates of Haemophilus influenzae and their resistance to various antimicrobials

Rahmiye BERKİTEN, S.Dilara GÜROL
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 724 - 729]
ALT SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONU OLAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN GRAM NEGATİF NONFERMENTATİF ÇOMAKLARA LEVOFLOKSASİN VE SİPROFLOKSASİNİN İN-VİTRO ETKİNLİĞİ
In-vitro activities of levofloxacin and ciprofloxacin against Gram negative nonfermentative bacilli isolated from patients with lower respiratory tract infections

Güneş ŞENOL1, Berna KÖMÜRCÜOĞLU2, Can BİÇMEN1, Işın ÖZTUNA2, Melih BÜYÜKŞİRİN2
1İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İZMİR
2İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İZMİR
[s. 730 - 734]
HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ KLEBSIELLA SPP. VE ESCHERICHIA COLI SUŞLARINDA GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI
Investigation of extended spectrum beta-lactamases in Klebsiella spp. and Escherichia coli strains as agents of nosocomial infection

Gülçin BAYRAMOĞLU1, Adil KARADAĞ1, Yavuz UYAR1, Abdullah GÜVENLİ1, Murat GÜNAYDIN1, Hakan LEBLEBİCİOĞLU2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SAMSUN
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SAMSUN
[s. 735 - 739]
ERİŞKİN HASTALARIN SOLUNUM SİSTEMİNDEN İZOLE EDİLEN BETA-HEMOLİTİK STREPTOKOKLARIN SEROGRUPLARI, PENİSİLİN VE ERİTROMİSİN DUYARLILIĞI
Serogroups and penicillin and erythromycin susceptibility of beta-hemolytic streptococci isolated from respiratory tract of adult patients

Rahmiye BERKİTEN, S.Dilara GÜROL
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 740 - 743]
ÇOCUKLARDAN İZOLE EDİLEN GRAM NEGATİF ÇOMAKLARDA TİKARSİLİN/KLAVULANAT DUYARLILIĞI
Ticarcillin/clavulanate susceptibility of Gram negative bacteria isolated from children

Selma YEGANE TOSUN1, Mete DEMİREL2
1Moris Şinasi Çocuk Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Servisi, MANİSA
2Moris Şinasi Çocuk Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, MANİSA
[s. 744 - 747]
ÇOCUKLARDA YAPILAN BOĞAZ KÜLTÜRLERİNDE A GRUBU BETA-HEMOLİTİK STREPTOKOK SIKLIĞI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI
The prevalence of group A beta-hemolytic streptococci isolated from children and their antimicrobial susceptibility

Mete DEMİREL1, Selma YEGANE TOSUN2, Turan GÜNDÜZ3, Selahattin AKSU4
1Moris Şinasi Çocuk Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, MANİSA
2Moris Şinasi Çocuk Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Servisi, MANİSA
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MANİSA
4Moris Şinasi Çocuk Hastanesi, Pediatri Servisi, MANİSA
[s. 748 - 752]
HASTANE VE TOPLUM KÖKENLİ KLEBSİELLA PNEUMONIAE VE ESCHERICHIA COLI SUŞLARINDA GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI
Investigation of extended spectrum beta-lactamase positivity in hospital and community acquired Klebsiella pneumoniae and Escherichia coli strains

Kutbettin DEMİRDAĞ1, Ahmet KİZİRGİL2, Mehmet ÖZDEN1, Ahmet KALKAN1, Süleyman FELEK1, Zülal AŞÇI TORAMAN1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
[s. 753 - 759]
TOPLUM KÖKENLİ ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONU ETKENİ GRAM NEGATİF BAKTERİLERDE ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ
Resistance to various antibiotics of Gram-negative bacteria isolated from community-acquired urinary tract infections

Sedat KAYGUSUZ1, Teoman Z. APAN2, Dilek KILIÇ1
1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KIRIKKALE
2Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale