ANKEM Dergisi Yıl:2000 Cilt:14 Sayı:4

Cilt 14 • Sayı 4 • 2000  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 428 - 430]
SEPSİS EPİDEMİYOLOJİSİ VE TANIMLAR


Metin KARABÖCÜOĞLU
İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Acil Pediatri Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 431 - 434]
SEPSİSİN PATOGENEZİ


Haluk ÇOKUĞRAŞ
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
 
[s. 435 - 436]
SEPSİSTE ANTİBİYOTİK SEÇİMİ


Güler YAYLI
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ISPARTA
 
[s. 437 - 438]
SEPSİSTE DESTEK TEDAVİ


Nahit ÇAKAR
İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 440 - 446]
ERİŞKİNLERDE BAĞIŞIKLAMA


Hüseyin TURGUT1, Nevzat YALÇIN1, Selda ERENSOY2
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, DENİZLİ
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
[s. 448 - 453]
HELICOBACTER PYLORI İNFEKSİYONLARININ TEDAVİSİNDE ANTİBİYOTERAPİ


Osman YÜCEL
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Genel Cerrahi Kliniği, Taksim, İSTANBUL
 
[s. 456 - 459]
KATATER İNFEKSİYONLARINDA EPİDEMİYOLOJİ, ETYOLOJİ VE PATOGENEZ


Mehmet BAKIR
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, SİVAS
 
[s. 460 - 467]
KATATER İNFEKSİYONLARINDA KLİNİK, TANI VE TEDAVİ


Recep ÖZTÜRK
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
 
[s. 468 - 472]
KATATERE BAĞLI İNFEKSİYONLARDAN KORUNMA


Hakan LEBLEBİCİOĞLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, SAMSUN
 
[s. 474 - 477]
AKUT BAKTERİYEL MENENJİT PATOGENEZİ


Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Görükle, BURSA
 
[s. 478 - 483]
ÇOCUKLUK ÇAĞI BAKTERİYEL MENENJİTLERİNDE ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ


Emre, ALHAN
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Balcalı, ADANA
 
[s. 484 - 487]
YENİDOĞAN MENENJİTİNDE TEDAVİ


Ayper SOMER
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik İmmunoloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 490 - 491]
İNSAN TÜMÖR VİRÜSLERİ


Ayhan KUBAR
GATA, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, A.Eğlence, ANKARA
 
[s. 492 - 494]
NÜKLEİK ASİT İLAÇLAR: ANTİSENS OLİGONÜKLEOTİDLER


Şemsettin USTAÇELEBİ
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 496]
ANTİBİYOTİK SEÇİMİ KRİTERLERİ


Latife MAMIKOĞLU
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANTALYA
 
[s. 497 - 501]
ANTİBİYOTİK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN MİKROORGANİZMAYA AİT FAKTÖRLER


Arif KAYGUSUZ
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Laboratuvarı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
 
[s. 502 - 504]
ANTİBİYOTİK SEÇİMİNDE HASTAYA AİT FAKTÖRLER


Muzaffer FİNCANCI
SSK İstanbul Eğitim Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Samatya, İSTANBUL
 
[s. 505 - 509]
ANTİBİYOTİK SEÇİMİNDE ANTİBİYOTİKLE İLGİLİ FAKTÖRLER


Bülent SÜMERKAN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ
 
[s. 512 - 521]
GRAM POZİTİF BAKTERİLERDE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİNİN YORUMU


Zeynep GÜLAY
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İnciraltı, İZMİR
 
[s. 522 - 527]
HASTANEDE SIK RASTLANILA ANTİBİYOGRAM ÖRNEKLERİ


Arif KAYGUSUZ
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Laboratuvarı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
 
[s. 530 - 531]
WEB SİTELERİNİN GÜVENİRLİLİĞİ


Hakan LEBLEBİCİOĞLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, SAMSUN
 
[s. 532 - 535]
İNTERNETTE ANTİBİYOTİKLERLE İLGİLİ TARTIŞMA LİSTELERİ


Metin OTKUN
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, EDİRNE
 
[s. 536 - 541]
ANTİMİKROBİYAL TEDAVİDE TEMEL İLKELER


H. Erdal AKALIN
Pfizer İlaçları A.Ş, Ortaköy, İSTANBUL
 
[s. 542 - 546]
DIŞKI VE ÇEVRE ÖRNEKLERİNDE İZOLE EDİLMİŞ AEROMONAS SUŞLARININ ANTİMİKROBİKLERE DUYARLILIKLARI VE İNDÜKLENEBİLİR BETA-LAKTAMAZ ARAŞTIRILMASI
The investigation of teh sensitivity to antimicrobials and the presence of inducible beta-lactamase in Aerumonas strains isolated from faecal and environmental samples

Kenan MİDİLLİ1, Bekir KOCAZEYBEK2, Mustafa ASLAN1, Altan ÖZKAYA1, Sahure KÖKSAL1, Recep ÖZTÜRK1, Ayhan YÜCEL1
1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
2İstanbul Üniversitesi, Kardiyoloji Enstitüsü, Haseki, İSTANBUL
[s. 547 - 550]
KİNOLON DİRENÇLİ BİR AEROMONAS HYDROPHILA SUŞUYLA OLUŞAN ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONU OLGUSU
A case of urinary infection caused by a quinolone-resistant Aeromonas hydrophila strain

Cafer EROĞLU1, Mustafa SÜNBÜL1, Seyhan AYDOĞAN1, Murat HÖKELEK2, Şaban ESEN1, Ayhan PEKBAY2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, SAMSUN
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SAMSUN
[s. 551 - 554]
PLASTİK CERRAHİDE KULLANILAN SÜLÜK (HIRUDO MEDICINALIS)’LERDEN İZOLE EDİLEN AEROMONAS HYDROPHILA’LARIN ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI
Antibiotic susceptibility of Aeromonas hydrophilia strains isolated from leeches (Hirudo medicinalis) which is used in plastic surgery

Cafer EROĞLU1, Murat HÖKELEK2, Ethem GÜNEREN3, Mustafa SÜNBÜL1, Seyhan AYDOĞAN1, O. Ata UYSAL3
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, SAMSUN
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SAMSUN
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, SAMSUN
[s. 555 - 559]
KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN HAEMOPHILUS INFLUENZAE KÖKENLERİNDE ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIK
Antibiotic susceptibilities of Haemophilus influenzae strains isolated from clinical specimens

Duygu EŞEL, Nuriye KARACA, Bülent SÜMERKAN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ
 
[s. 560 - 563]
ACINETOBACTER SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI
Antibiotic sensitivity Acinetobacter strains

Zeynep SÜMER1, Zahir BAKICI1, Özen KARADAĞ2, Mehmet BAKIR3
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SİVAS
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı, SİVAS
3Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, SİVAS
[s. 564 - 570]
KRONİK DİYALİZ HASTALARINDA BURUN STAPHYLOCOCCUS AUREUS TAŞIYICILIĞI VE METİSİLİN DİRENCİ
Nasal carriage of Staphylococcus aureus in chronic renal dialysis patients and methicillin resistance

Yasemin BULUT1, İlhami ÇELİK2, Ahmet KALKAN2, Süleyman FELEK2, M.Ziya DOYMAZ1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ
[s. 571 - 575]
ANTİFUNGAL DUYARLILIĞIN MİKRODİLÜSYON YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASINDA FARKLI DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
Different evaluation methods for microdilution antifungal susceptibility testing

Mine YÜCESOY, Nevcihan ŞENTÜRKER GÜLDAŞ, Nuran YULUĞ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İnciraltı, İZMİR
 
[s. 576 - 579]
POLİKLİNİK HASTALARININ İDRAR KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN GRAM NEGATİF ÇOMAKLARIN ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIĞI
Antibiotic sensitivity of Gram negative bacilli isolated from outpatients' urine cultures

Mustafa DEMİRCİ, Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN, Mustafa ARDA
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ISPARTA