ANKEM Dergisi Yıl:2000 Cilt:14 Sayı:1

Cilt 14 • Sayı 1 • 2000  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 1 - 4]
TÜBERKÜLOZ BASİLLERİNİN MAJOR ANTİTÜBERKÜLO İLAÇLARA DUYARLILIĞININ SAPTANMASINDA E TEST İLE BACTEC YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Comparison of E test and BACTEC methods for the evaluation of antimicrobial susceptibility of tubercle bacilli to major antituberculo agents

Hakan ÖZTÜRKERİ1, Gürol EMEKDAŞ2, Ömer KOCABEYOĞLU2, Aslı GÖZÜAÇIK2
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Çamlıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji servisi, İSTANBUL
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İSTANBUL
[s. 5 - 8]
GÖĞÜS, KALP VE DAMAR CERRAHİSİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİ TÜRLERİNİN SEFEPİM DUYARLILIĞI
Cefepime susceptibilities in various bacterial species isolated from cardiovascular intensive care unit patients

Işın AKYAR1, Işıl FİDAN1, Dilek ERER2, Seyyal ROTA1, Sevgi TÜRET1, Velit HALİT2
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Beşevler, ANKARA
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Beşevler, ANKARA
[s. 9 - 14]
AKUT OTİTİS MEDİALI ÇOCUKLARDA SEFPROZİL VE AMOKSİSİLİN TEDAVİLERİNİN KLİNİK ETKİNLİK VE GÜVENİLİRLİK YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI
The comparison of clinical efficacy and safety of cefprozil and amoxicillin treatment in children with acute otitis media

Zeynep ŞIKLAR1, Yıldız DALLAR2, Metin ERTÜRK2, Gülten TANYER2
1Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, ANKARA
2Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, ANKAR
[s. 15 - 20]
CANDIDA ALBICANS'A KARŞI ANTİFUNGAL KOMBİNASYONLARININ İN-VİTRO ETKİSİ
The in-vitro effects of antifungal agent combinastions againts candida albicans

A.Nedret KOÇ, Neşe EVRENSEL, Selma GÖKAHMETOĞLU, Müge OĞUZKAYA
Medical Faculty of Erciyes University of Microbiology and Clinical Microbiology, KAYSERİ
 
[s. 21 - 25]
FARELERDE PLASMODIUM YOELII SITMA MODELİNDE AZİTROMİSİN İLE SAĞALTIM
Azithromycin treatment in an experimental Plasmodium yoelii malaria model in mice

İ.Cüneyt BALCIOĞLU1, Ali A. KİLİMCİOĞLU2, Özgür KURT2, Nogay GİRGİNKARDEŞLER2, Kenan DEĞERLİ2, Ahmet ÖZBİLGİN2
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MANİSA
[s. 26 - 31]
MORAXELLA CATARRHALIS SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI VE BETA-LAKTAMAZ AKTİVİTELERİ
Antimicrobial sesceptibilities and beta-lactamase activities of Moraxella catarrhalis strains

İftihar KÖKSAL1, Kemalettin AYDIN1, Şengül ALPAY2, Rahmet ÇAYLAN1, Sema KALFA3, Zehra CİRAV3
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, TRABZON
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, TRABZON
3Farabi Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, TRABZON
[s. 32 - 35]
ŞANLIURFA YÖRESİNDE İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGİNOSA SUŞLARININ BAZI ANTİBİYOTİKLERE İN-VİTRO DUYARLILIKLARI
In-vitro antibiotic susceptibilities of Pseudomonas aeruginosa strains in Şanlıurfa

Gönül ASLAN, Adnan SEYREK, Mustafa ULUKANLIGİL
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Kinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ŞANLIURFA
 
[s. 36 - 38]
KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STAFİLOKOK SUŞLARINDA FUSİDİK ASİT VE DİĞER ANTİMİKROBİK MADDELERE DİRENÇ
Resistance to fusidic acid and some other antimicrobics in clinical isolates of staphylococci

Betigül ÖNGEN, Feza OTAĞ, Nezahat GÜRLER, Kurtuluş TÖRECİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 39 - 44]
DEĞİŞİK KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STAFİLOKOK SUŞLARININ FUSİDİK ASİT DUYARLILIKLARI
Fusidic acid sensitivity of staphylococci isolated from various clinical samples

Sedat KAYGUSUZ, A.Pınar MERİÇ, İftihar KÖKSAL, Recep ÖKSÜZ, Uğur KOSTAKOĞLU
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, TRABZON
 
[s. 45 - 50]
ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STAFİLOKOK SUŞLARININ FUSİDİK ASİDE DİRENÇ DURUMU
Fusidic acid resistance in clinical isolates of staphylococci

Füsun MUT BEĞENDİK, Işıl FİDAN, Nedim SULTAN, Sevgi TÜRET
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 51 - 54]
KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN A GRUBU BETA-HEMOLİTİK STREPTOKOKLARDA PENİSİLİN TOLERANSI ARANMASI
Search for penicillin tolerance in clinical isolates of group A beta-hemolytic streptococci

Selma GÖKAHMETOĞLU, Nuriye KARACA, Bülent SÜMERKAN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ
 
[s. 55 - 59]
KARDİYAK CERRAHİDEN SONRA YARA İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
The evaluation of wound infections after cardiac surgery

Bekir KOCAZEYBEK1, Bingür SÖNMEZ2, Osman BAYINDIR2, Aylin ORDU3, Abdullah AYYILDIZ1, Mustafa ASLAN4, Cemi DEMİROĞLU5
1Florence Nightingale Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İSTANBUL
2Florence Nightingale Hastanesi, Kalp-Damar Cerrahisi Bölümü, İSTANBUL
3Metropolitan Florence Nightingale Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İSTANBUL
4Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
5Florence Nightingale Hastanesi, Kardiyoloji Servisi, İSTANBUL
[s. 60 - 64]
ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STAFİLOKOK SUŞLARININ METİSİLİN VE GLİKOPEPTİD ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIĞI
Methicillin and glycopeptide antibiotics susceptibility of staphylococci isolated from various clinical specimens

Işıl FİDAN1, Füsun MUT BEĞENDİK1, Dilek ERER2, Sevgi TÜRET1, Nedim SULTAN1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 65 - 70]
HASTANEDE YATAN HASTALARDAN VE POLİKLİNİK HASTALARINDAN İZOLE EDİLEN KLEBSIELLA PNEUMONIAE, ESCHERICHIA COLI VE ENTEROBACTER SUŞLARINDA GENİŞLEMİŞ SPEKTURUMLU BETA-LAKTAMAZ ARAŞTIRILMASI VE ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARININ BELİRLENMESİ
Detection of extended spectrum beta-lactamases in Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli anf Enterobacter strains isolated from inpatients and outpatients and their susceptibility to various antibiotics

Esragül AKINCI, Mehmet KARAHAN, Nihal KARABİBER, Hasan KILIÇ
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, ANKARA
 
[s. 71 - 78]
KAN KÜLTÜRLERİNDEN SOYUTLANAN CANDIDA TÜRLERİNİN ANTİFUNGAL AJANLARA İN-VİTRO DUYARLILIKLARI
In-vitro susceptibility of Candida strains isolated from blood cultures againts antifungal agents

Mine YÜCESOY, Nuran YULUĞ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İnciraltı, İZMİR
 
[s. 79 - 84]
LORAKARBEFİN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİ VE ALT ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLU PEDİATRİK HASTALARDA ETKİNLİĞİ
Antimicrobial activity of loracarbef and its efficiency in pediatric patients with urinary tract infections

H. Esra AĞEL1, Bengül DURMAZ1, Onur KUTLU2, Ayşe BALAT2, Nergis AŞGIN1
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MALATYA
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, MALATYA
[s. 85 - 91]
KAN KÜLTÜRÜ ÜREMELERİNDE DİREKT DİSK DİFÜZYON TESTİ UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ
The evaluation of direct disk diffusion test in positive blood cultures

Zeynep GÜLAY, Tuba ATAY, M.Ali ÖKTEM, Nuran YULUĞ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İnciraltı, İZMİR
 
[s. 92 - 97]
KLORHEKSİDİN GLUKONAT VE POVİDON-İYOTUN ÇEŞİTLİ BAKTERİLER ÜZERİNE ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
The effect of chlorhexidine gluconate and povidone-iodine on various bacteria

İlknur KALELİ, Melek DEMİR
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DENİZLİ
 
[s. 98 - 103]
ÇOCUKLARDA MEROPENEM KULLANIMI
Use of meropenem in pediatric patients

Ayper SOMER1, Ebru SARIBEYOĞLU1, Işık YALÇIN1, Nuran SALMAN1, Betigül ÖNGEN2, Nezahat GÜRLER2
1İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 104 - 110]
ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN BACTEROIDES FRAGILIS GRUBU BAKTERİLERİN ANTİMİKROBİKLERE DİRENÇ DURUMLARI VE BETA-AKTAMAZ AKTİVİTELERİ
Antimicrobial resistance and beta-lactamase activity of Bacteroides fragilis group strains isolated from various specimens

Müzeyyen MAMAL TORUN, Hrisi BAHAR, Pelin YÜKSEL
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kocamustafapaşa, İSTANBUL
 
[s. 111 - 115]
KLİNİK CANDIDA İZOLATLARINA KARŞI TERBİNAFİNİN AMFOTERİSİN B VE AZOLLER İLE KARŞILAŞTIRILMIŞ İN-VİTRO AKTİVİTELERİ
In-vitro activities of terbinafine, compared with those of amphotericin B and azoles against clinical candida isolates

A. Nedret KOÇ, Selma GÖKAHMETOĞLU
Department of Microbiology, Erciyes University School of Medicine, KAYSERİ