ANKEM Dergisi Yıl:1999 Cilt:13 Sayı:4

Cilt 13 • Sayı 4 • 1999  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 387 - 390]
KADINLARDA ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARI


Önay YALÇIN
İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Jinekoloji Bilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 391 - 396]
ANTİBİYOTİKLERİN İMMUNMODULATÖR ETKİLERİ


A.Gökhan AKKAN
Cerrahapaşa Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
 
[s. 398 - 409]
PELVİK İNFEKSİYONLARDA TEDAVİ


Faruk BUYRU
İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 410 - 419]
KLAMİDYA VE MİKOPLAZMA İNFEKSİYONLARI


Cemal Tamer EREL
Cerrahapaşa Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
 
[s. 420 - 430]
PELVİK İNFLAMATUAR HASTALIKTA ERKEĞİN ROLÜ


Ateş KADIOĞLU, İ. Türker KÖKSAL
İstanbul Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 432 - 434]
YENİDOĞANDA ANTİBİYOTİK FARMAKOKİNETİĞİ


Nihal OYGÜR
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, ANTALYA
 
[s. 435 - 441]
YENİDOĞAN İNFEKSİYONLARINDA ANTİBİYOTİK KULLANIMI


Asuman ÇOBAN ÇELENK
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 442 - 446]
YENİDOĞANDA YENİ ANTİBİYOTİKLERİN KULLANIMI


Zeynep İNCE
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 447 - 450]
SAĞLIK EKONOMİSİNDE KAVRAMLAR


Çağlar ÇUHADAROĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 451 - 452]
SPONTAN ASİT İNFEKSİYONU VE TEDAVİSİ


Cemal TAŞÇIOĞLU, Fatih BEŞIŞIK, Sabahattin KAYMAKOĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 453 - 456]
BAĞIŞIKLIK YETMEZLİĞİ OLAN HASTALARDA GENİTAL HERPESİN SAĞALTIMI


Demir SERTER
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İzmir
 
[s. 457 - 463]
AYAKTAN PARENTERAL ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ


Hasan ÇOLAK1, Volkan DÜNDAR2, Tansu SALMAN3
1Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Meşelik, ESKİŞEHİR
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Derince, İZMİT
3İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 464 - 467]
ANTİBİYOTİK KULLANIMINDA KLİNİK MİRKOBİYOLOJİ LABORATUVARININ ROLÜ: CERRAHİ İNFEKSİYONLARDA TANI, YORUMLU ANTİBİYOGRAM, ANTİBİYOTİK DİRENCİ


Deniz GÜR
Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Sıhhiye, ANKARA
 
[s. 468 - 473]
KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER CİNSİ BAKTERİLERİN ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIĞI
Antibiotic susceptibilities of Acinetobacter species isolated from clinical specimens

İlknur KALELİ1, Nural CEVAHİR1, Hüseyin TURGUT2
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DENİZLİ
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, DENİZLİ
[s. 474 - 478]
ÜRİNER İNFEKSİYON ETKENİ CORYNEBACTERIUM UREALYTICUM VE CORYNEBACTERIUM JEIKEIUM'UN İDRAR KÜLTÜRLERİNDEN İZOLASYON SIKLIĞI VE ANTBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI
İsolation frequency of Corynebacterium urealyticum and Corynebacterium jeikeium from urine cultures, as causative agents of urinary tract infection, and antibiotic susceptibility of these microorganisms

Hakan ÖZTÜRKERİ1, Oktay DÜZTAŞ2, Ömer KOCABEYOĞLU2, Ali ERDEMOĞLU2, Gürol EMEKDAŞ2
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Çamlıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji servisi, İSTANBUL
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İSTANBUL
[s. 479 - 484]
KANDAN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDA VANKOMİSİN VE TEİKOPLANİNİN ETKİNLİĞİ
The efficiacy of vancomycin and teicoplanin for blood isolates of S.aureus

Dilara ÖĞÜNÇ1, Dilek ÇOLAK2, Mehmet Bakır SAYGAN2, Sibel GÖKAY2, Gözde ÖNGÜT2, Tümer VURAL2, Meral GÜLTEKİN2
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANTALYA
[s. 485 - 489]
SEFPROZİLİN HAEMOPHILUS INFLUENZAE, MORAXELLA CATARRHALIS VE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE SUŞLARINA İN-VİTRO ETKİSİ
In-vitro activity of cefprozil against Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis and Streptococcus pneumoniae strains

Arif KAYGUSUZ, Betigül ÖNGEN, Lütfiye ÖKSÜZ, Nezahat GÜRLER, Kurtuluş TÖRECİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 490 - 493]
ÇOCUKLUK ÇAĞI AKUT SİNÜZİTLERİNDE GÜNDE İKİ VE ÜÇ DOZ AMOKSİSİLİN/KLAVULANİK ASİT TEDAVİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
The comparison of daily two-dose and three-dose amoxicillin/clavulanic acid treatments in childhood acute sinusitis

Zeynep ŞIKLAR, Yıldız DALLAR, Ayfer F. GEMALMAZ, Gülten TANYER
S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, ANKARA
 
[s. 494 - 500]
HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARIN TEDAVİSİNDE AMPİRİK MEROPENEM MONOTERAPİSİNİN SEFTAZİDİM+AMİKASİN KOMBİNASYONU İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Meropenem monotherapy versus combination therapy with ceftazidime and amikacin for empirical treatment of febrile neutropenic hematological malignancies

Murat SÖKER, Kenan HASPOLAT, Celal DEVECİOĞLU, M.Ali TAŞ
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
 
[s. 501 - 505]
GLİKOPEPTİDLERE VE DENENDİĞİ BÜTÜN ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇLİ ENTEROCOCCUS FAECIUM SUŞU
An Enterococcus faecium strain resistant to glycopeptides and all other antibiotics tested

Betigül ÖNGEN1, Nezahat GÜRLER1, Figen ESEN2, Sabiha KARAYAY1, Kurtuluş TÖRECİ1
1İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Mikrobiyoloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL