ANKEM Dergisi Yıl:1999 Cilt:13 Sayı:1

Cilt 13 • Sayı 1 • 1999  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 1 - 4]
VANKOMİSİNE DİRENÇLİ ENTEROCOCCUS FAECIUM SUŞU
Vancomycin resistant Enterococcus faecium strain

Tümer VURAL1, Ali Osman ŞEKERCİOĞLU1, Dilara ÖĞÜNÇ1, Meral GÜLTEKİN1, Dilek ÇOLAK1, Akif YEŞİLİPEK2, Serhat ÜNAL3, Sesin KOCAGÖZ3, Gönül MUTLU1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANTALYA
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı, ANTALYA
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
[s. 5 - 6]
TÜRKİYE’DE İLK DEFA GLİKOPEPTİT DİRENÇLİ ENTEROKOK TANIMLANMASI


Sesin KOCAGÖZ
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
 
[s. 7 - 11]
YENİDOĞANLARDA VANKOMİSİN DİRENÇLİ ENTEROKOKLARIN FEKAL TAŞIYICILIĞI
Fecal carriage of vancomycin resistant enterococci in newborn

Ayşe YÜCE1, Meral KARAMAN2, Zeynep GÜLAY2, Nuran YULUĞ2
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İnciraltı, İZMİR
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İnciraltı, İZMİR
[s. 12 - 16]
ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN SALMONELLA SUŞLARININ BAZI ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI
Sensitivities of Salmonella strains isolated from various clinical specimens to some antibiotics

Arif KAPUAĞASI1, Arzu KAPUAĞASI2, Rüçhan TÜRKYILMAZ1, Nalan APAYDIN1
1SSK Ankara Eğitim Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, ANKARA
2SSK Ankara Eğitim Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Kliniği, ANKARA
[s. 17 - 20]
TİKARSİLİN KLAVULANAT İLE BETA-LAKTAMAZ İNHİBİTÖRÜ İÇEREN DİĞER BETA-LAKTAM ANTİBİYOTİKLERİN GRAM NEGATİF BAKTERİLERE ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
The comparison of efficacy of ticarcillin-clavulanate and other beta-lactam antibiotics with and without beta-lactam inhibitors against Gram negative bacteria

Gürol EMEKDAŞ1, Ömer KOCABEYOĞLU1, İlhan BİRİNCİ2, Ali ERDEMOĞLU1, Muhiddin DİLER1
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İSTANBUL
2Kasımpaşa Deniz Hastanesi, Mikrobiyoloji Servisi, İSTANBUL
[s. 21 - 28]
DENEYSEL FARE BRUSELLOZUNUN SAĞALTIMINDA AMPİSİLİN, SEFTRİAKSON, KLARİTROMİSİN VE RİFAMPİSİNİN ETKİNLİĞİ
An investigation on the efficiency of ampicillin, ceftriaxone, clarithromycin and rifampin in the treatment of experimentally induced Mouse brucellosis

Kutbeddin DEMİRDAĞ, Süleyman FELEK, Ahmet KALKAN, Ayhan AKBULUT, Sırrı KILIÇ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ
 
[s. 29 - 32]
AKUT ÜST SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONLARININ TEDAVİSİNDE AZİTROMİSİN
Azithromycin in the treatment of acute upper respiratory tract infections

Mustafa KÖSECİK, Ahmet KOÇ, M.Mansur TATLI, H.Haldun EMİROĞLU
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, ŞANLIURFA
 
[s. 33 - 38]
NOZOKOMİYAL ENTEROBACTER SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIK ÖZELLİKLERİ
The antibiotic susceptibility patterns of nosocomial Enterobacter strains

Dilara ÖĞÜNÇ1, Meral GÜLTEKİN1, Filiz GÜNSEREN2, Dilek ÇOLAK1, Gözde ÖNGÜT1, Latife MAMIKOĞLU2
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANTALYA
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Bakteriyoloji Anabilim Dalı, ANTALYA
[s. 39 - 43]
KLİNİK VE POLİKLİNİK HASTALARININ İDRARINDAN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGİNOSA SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI
Antibiotic susceptibility of Pseudomonas aeruginosa strains isolated from outpatients’ and inpatients’ urine specimens

Ali ERDEMOĞLU, Gürol EMEKDAŞ, Ömer KOCABEYOĞLU, Muhiddin DİLER, Gökhan Tayyar GÖKSU
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İSTANBUL
 
[s. 44 - 47]
SEFPROZİL, SEFUROKSİM VE SİPROFLOKSASİNİN İDRARDAN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA PNEUMONIAE SUŞLARINA ETKİNLİĞİNİN MİKRODİLÜSYON YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI
Investigation of the efficacy of cefprozil, cefuroxime and ciprofloxacin against Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae strains isolated from urine specimens using microdilution test

Muhiddin DİLER, Gürol EMEKDAŞ, Ömer KOCABEYOĞLU, Ali ERDEMOĞLU, Ertan ARICA
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İSTANBUL
 
[s. 48 - 52]
TÜRKİYE’DE YENİ KULLANIMA GİREN FUSİDİK ASİDİN STAFİLOKOK SUŞLARINA ETKİNLİĞİNİN MİKRODİLÜSYON YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI
Investigation of the efficacy of fusidic acid newly introduced in Turkey on staphylococci by microdilution test

Ömer KOCABEYOĞLU, Muhiddin DİLER, Gürol EMEKDAŞ, Ali ERDEMOĞLU, Hüseyin KUTLU
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İSTANBUL
 
[s. 53 - 56]
HASTANE ORTAM VE CİHAZLARINDAN İZOLE EDİLEN STAFİLOKOK SUŞLARINDA OKSASİLİN, FUSİDİK ASİT, MUPİROSİN VE DEĞİŞİK DİĞER ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ
Resistance to oxacillin, fusidic acid, mupirocin and some other antibiotics in staphylococci isolated from hospital environments and medical instruments

Muhiddin DİLER1, Nurten ALTANLAR2, Gürol EMEKDAŞ1, Ömer KOCABEYOĞLU1, Ahmet AKIN2
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İSTANBUL
2Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 57 - 62]
KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN ENTEROKOK SUŞLARININ VANKOMİSİN VE YÜKSEK DÜZEY AMİNOGLİKOZİD DİRENÇLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Investigation of vancomycin and high level aminoglycoside resistance among enterococci isolated from blood cultures

Selma GÖKAHMETOĞLU, Bülent SÜMERKAN, Duygu EŞEL, Selma KARAGÖZ
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ
 
[s. 63 - 67]
PEDİATRİDE SIK GÖRÜLEN İNFEKSİYON HASTALIKLARINDA ANTİBİYOTİK KULLANIMI
Antibiotic usage in common pediatric infections

Emin ÜNÜVAR, Fatma OĞUZ, Müjgan SIDAL
İstanbul Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 68 - 72]
İDRARDAN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS VE STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS SUŞLARINDA OKSASİLİN VE DİĞER BAZI ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇLİLİK ORANLARI
Resistance rates of oxacillin and some other antibiotics in Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis uriner isolates

Ömer KOCABEYOĞLU, Ali ERDEMOĞLU, Gürol EMEKDAŞ, Muhiddin DİLER, Savaş CEYLANLI
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İSTANBUL
 
[s. 73 - 78]
ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONU ETKENİ GRAM NEGATİF BAKTERİLER VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI
Gram negative bacilli causing urinary tract infections and their antibiotic susceptibilities

M.Ali SARAÇLI, Orhan BAYLAN, Hüseyin GÜN
GATA, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Etlik, ANKARA
 
[s. 79 - 86]
DIŞKI KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN SHIGELLA SEROTİPLERİ VE BAZI ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇLERİ
Shigella serotypes isolated from stool cultures and their antibiotic resistance

Abbas YOUSEFİ RAD1, Ahmet ARSLANTÜRK1, Mehmet Ali AKDENİZLİ1, Şohre GAMBERZADE2, Nilüfer BOZDEMİR1
1Bayındır Tıp Merkezi, Mikrobiyoloji Lavoratuvarı, Söğütözü, ANKARA
2Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Merkez Laboratuvar, Emek, ANKARA
[s. 87 - 91]
HAEMOPHILUS INFLUENZAE SUŞLARININ İN-VİTRO ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI
In-vitro antibiotic susceptibilities of Haemophilus influenzae isolates

Nilay ÇÖPLÜ, Orhan C. AKTEPE, Selda ULUUTKU
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, ANKARA
 
[s. 92 - 96]
DEĞİŞİK KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN CANDIDA TÜRLERİNİN DAĞILIMI VE ANTİFUNGAL DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI
Identification and antifungal susceptibility of Candida strains isolated from various clinical material

Nurten ALTANLAR1, Ali ERDEMOĞLU2, Gürol EMEKDAŞ2, Ömer KOCABEYOĞLU2, Ahmet AKIN1
1Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İSTANBUL