ANKEM Dergisi Yıl:1998 Cilt:12 Sayı:4

Cilt 12 • Sayı 4 • 1998  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 437 - 441]
VANKOMİSİN VE TEİKOPLANİNİN METİSİLİNE DİRENÇLİ 252 STAFİLOKOK SUŞUNA ETKİNLİĞİNİN MİKRODİLÜSYON YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI
Investigation of efficacy of vancomycin and teicoplanin against 252 methicillin resistant staphylococci by using microdilution method

Muhiddin DİLER1, Ömer KOCABEYOĞLU1, İlhan BİRİNCİ2, Ali ERDEMOĞLU1, Ahmet ÖZBEK1
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, Üsküdar, İSTANBUL
2Kasımpaşa Deniz Hastanesi Mikrobiyoloji Servisi, Kasımpaşa, İSTANBUL
[s. 442 - 446]
GRAM NEGATİF BAKTERİLERDE GENİŞLETİLMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZLARIN ÇİFT DİSK SİNERJİ YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ
Detection of extented broad spectrum beta-lactamase activity in Gram negative bacteria by using double disk synergy method

İlknur KALELİ, Nermin ÖZEN, Mustafa ŞENGÜL, Nural CEVAHİR, Filiz AKŞİT
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DENİZLİ
 
[s. 447 - 452]
ÇOCUKLUK ÇAĞINDA TOPLUMDA KAZANILMIŞ ALT SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONLARINDA AZİTROMİSİNİN BEŞ GÜNLÜK TEDAVİSİ İLE AMOKSİSİLİN-KLAVULANİK ASİDİN ON GÜNLÜK TEDAVİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Comparison of five-day course of azithromycin and ten-day course amoxicillin-clavulanic acid therapies in children with community-acquired lowe respiratory infections

Rüya DİKER, Gülten TANYER, Yıldız DALLAR, F.İnci ARIKAN
Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi, Pediatri Kliniği, ANKARA
 
[s. 453 - 456]
ÇOKLU ANTİBİYOTİK DİRENCİ GÖSTEREN YOĞUN BAKIM İZOLATI PSEUDOMONAS AERUGINOSA KÖKENLERİNİN TİKARSİLİN/KLAVULANİK ASİT KOMBİNASYONUNA İN-VİTRO DUYARLILIKLARI
In-vitro sensitivities of multiply antibiotic resistant Pseudomonas aeruginosa strains isolated from patients in intensive care units to ticarcillin/clavulanic acid

Alper TÜNGER1, Leyla AKDAŞ2, Mehmet Ali ÖZİNEL3, Sercan ULUSOY2, Kemal YÜCE2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
[s. 457 - 462]
KRONİK SÜPÜRATİF MEDİA OLGULARINDA DIŞ KULAK YOLUNDAN İZOLE EDİLEN AEROP BAKTERİLER VE ANTİMİKROBİK MADDELERE DUYARLILIKLARI
Aerobic bacteria isolated from external auditory canal in chronic suppurative otitis media cases and their in-vitro susceptibility to antimicrobials

Beril ÖZBAKKALOĞLU1, Süheyla SÜRÜCÜOĞLU1, Halis ÜNLÜ2, Semra KURUTEPE3, Nuri ÖZKÜTÜK4, Kenan DEĞERLİ4
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, MANİSA
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak-Boğaz-Burun Anabilim Dalı, MANİSA
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Manisa
4Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MANİSA
[s. 469 - 473]
KLEBSIELLA PNEUMONIAE VE ESCHERICHIA COLI SUŞLARINDA DEĞİŞİK BETA-LAKTAMAZ İNHİBİTÖRLERİ KULLANILARAK GENİŞLETİLMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ÜRETİMİNİN SAPTANMASI
Detection of extended spectrum beta-lactamases in Klebsiella pneumoniae and Escherichia coli isolates by performing disk synergy test with different beta-lactamase inhibitors

Zeynep GÜLAY1, Ayşe YÜCE2, Nuran YULUĞ1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 474 - 477]
ŞANLIURFA YÖRESİNDE İZOLE EDİLEN STAFİLOKOK SUŞLARINDA METİSİLİN DİRENCİ
Methicillin resistance in staphylococci isolated in Saliurfa district

Gönül ASLAN, Adnan SEYREK, Mustafa ULUKANLIGİL, Hatice ÖZBİLGE
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Kinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ŞANLIURFA
 
[s. 478 - 482]
ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER CİNSİ BAKTERİLERİN KEMOTERAPÖTİKLERE İN-VİTRO DUYARLILIKLARI
In-vitro sensitivity to chemotherapeutics of Acinetobacter strains isolated from various specimens

Bekir KOCAZEYBEK, Hüseyin ÇAKAN, Emine KÜÇÜKATEŞ
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Mikrobiyioloji Laboratuvarı Haseki, İSTANBUL
 
[s. 483 - 487]
STAFİLOKOK SUŞLARINDA VANKOMİSİN VE TEİKOPLANİN DUYARLILIĞINI BELİRLEMEDE BUYYONDA MİKRODİLÜSYON VE E-TEST YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Comparison of E-test and broth microdilution for susceptibility testing of staphylococci to vancomycin and teicoplanin

Mustafa SÜNBÜL1, Cafer EROĞLU2, Teoman ÇINAR2, Murat HÖKELEK3, Hakan LEBLEBİCİOĞLU2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, SAMSUN
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, SAMS
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SAMSUN
[s. 488 - 491]
HUZUREVİ YAŞLILARINDA S.PNEUMONIAE TAŞIYICILIĞI VE PENİSİLİN DİRENCİ
S.pneumoniae carriage and penicillin resistance among the nursing home residents

Taner YILDIRMAK1, Deniz GÜR2
1Numune Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, ANKARA
2Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvar, Sıhhiye, ANKARA
[s. 492 - 496]
SOLUNUM YOLU ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN HAEMOPHILUS INFLUENZAE SUŞLARINDA ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ
Antibiotic resistance in Haemophilus influenzae strains isolated from respiratory tract infections

Rahmiye BERKİTEN, Dilara S. GÜROL
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 497 - 502]
BUYYONDA MİKRODİLÜSYON VE E-TEST YÖNTEMLERİ İLE MAYALARIN ANTİFUNGAL DUYARLILIĞI
Antıfungal susceptibility testing of yeasts with broth microdilution and e-test methods

A.Nedret KOÇ, Selma GÖKAHMETOĞLU, Müge OĞUZKAYA
Erciyes University Medical School, Department of Microbiology and Clinical Microbiology, Kayseri, Turkey
 
[s. 503 - 508]
CERRAHİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARIN ASPİRASYON KATETERLERİNDEN İZOLE EDİLEN MAYALAR VE FLUKONAZOL VE AMFOTERİSİN B-YE DUYARLILIKLARI
Yeasts isolated from aspiration catheters of patients in the surgical intensive care unit and their sensivity to fluconazol and amphotericin B

Emine KÜÇÜKATEŞ1, Zayre ERTURAN2, Hüseyin ÇAKAN1, Bekir KOCAZEYBEK1, Yıldız YEĞENOĞLU2
1İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Haseki, İSTANBUL
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 509 - 513]
GRAM NEGATİF NON-FERMENTATİF ÇOMAKLARDA KARBAPENEMLERE ETKİLİ BETA-LAKTAMAZLAR
Beta-lactamases active on carbapenems from non-fermentative Gram-negative bacilli

Zeynep GÜLAY, Tuba ATAY, Nuran YULUĞ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İnciraltı, İZMİR
 
[s. 514 - 521]
GENİŞLETİLMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ VARLIĞININ SAPTANMASINDA KULLANILAN ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Detection of extended spectrum beta-lactamase production by different methods

Zeynep GÜLAY, Meral KÜÇÜKGÜVEN BİÇMEN, Nuran YULUĞ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İnciraltı, İZMİR