ANKEM Dergisi Yıl:1997 Cilt:11 Sayı:3

Cilt 11 • Sayı 3 • 1997  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 247 - 248]
KLİNİK ARAŞTIRMALAR İÇİN ETİK KURUL ONAYI NEDEN GEREKMEKTEDİR ?
The necessity of ethic committee approval for clinical trials

Lütfiye EROĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 251 - 255]
GRAM OLUMLU BAKTERİ İNFEKSİYONLARINDA FLOROKİNOLON VE GLİKOPEPTİDLER
Fluoroquinolones and glycopeptides in Gram-positive bacterial infections

Mehmet Ali ÖZİNEL
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
 
[s. 257 - 262]
GRAM OLUMLU BAKTERİ İNFEKSİYONLARINDA STREPTOGRAMİNLER
Streptogramins in Gram-positive bacterial infections

Feriha ÖZKAN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
 
[s. 265 - 269]
ÇOCUKLUK ÇAĞINDA AKUT OTİTİS MEDİA:PATOGENEZ VE KLİNİK BELİRTİLER
Acute otitis media in pediatrics: pathogenesis and symptoms

Yıldız CAMCIOĞLU
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları, Klinik İmmunoloji ve Allerji Bilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
 
[s. 271 - 283]
AKUT OTİTİS MEDİANIN BAKTERİYEL ETKENLERİ VE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE İLE HAEMOPHILUS INFLUENZAE'DE ANTİMİKROBİK MADDELERE DİRENÇ
Bacterial etiology in acute otitis media and resistance to antimicrobial agents in Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae

Nezahat GÜRLER
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 285 - 286]
AKUT OTİTİS MEDİADA ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ
The antibiotic treatment of acute otitis media

Nuran SALMAN
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 287 - 290]
TEKRARLAYAN AKUT OTİTİS MEDİANIN ÖNLENMESİ VE CERRAHİ TEDAVİ
Prevention of recurrent otitis media and surgical treatment

Necdet BİLİCİLER
İstanbul Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 293 - 298]
İNTRAVASKÜLER KATATER İNFEKSİYONLARI
Intravascular catheter-related infections

Ömrüm UZUN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Sıhhiye, ANKARA
 
[s. 299 - 304]
PROSTETİK KALP KAPAĞI İNFEKSİYONLARI
Infections of prosthetic heart valves

Kadir BİBEROĞLU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İZMİR
 
[s. 307 - 313]
GAP VE İNFEKSİYON
GAP (South-east Anatolia project) and infection

İsmail H DÜNDAR
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ADANA
 
[s. 315 - 317]
GAP VE SU İLE BULAŞAN İNFEKSİYONLAR
GAP and waterborne infections

İbrahim BAYDAR
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, GAZİANTEP
 
[s. 319 - 329]
KUTANÖZ LEİSHANİASİS
Cutaneous leishmaniasis

Hamdi R. MEMİŞOĞLU
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, ADANA
 
[s. 331 - 341]
GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP) VE SAĞLIK PLANLAMASINDAKİ YERİ
South-east Anatolia Project and health planning

Nafiz BOZDEMİR
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, ADANA
 
[s. 343 - 349]
GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİNİN TÜRKİYE'NİN EKONOMİK VE SOSYAL POLİTİKASINA ETKİLERİ
The effects of south-east Anatolia Project on Turkey's economical and social policies

Osman TEKİNEL
Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, KAHRAMANMARAŞ
 
[s. 353 - 364]
YOĞUN BAKIM HASTASINDA SEPSİS PATOGENEZİ VE TEDAVİ ÖNERİLERİ
Pathogenesis of sepsis in intensive care patients and therapeutic considerations

Atilla ENGİN
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Beşevler, ANKARA
 
[s. 365 - 368]
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE GELİŞEN İNFEKSİYONLARDA ANTİBİYOTİK KULLANIMI VE DİRENÇ SORUNU
Antibiotic use and resistance problem in infections occuring in intensive care units

Murat AKOVA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
 
[s. 369 - 373]
YOĞUN BAKIMDA İNVAZİV GİRİŞİMLER VE İNFEKSİYON SORUNU
Invasive procedures and problem of infection in intensive care

Kutay AKPİR, Nahit ÇAKAR
İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 377 - 382]
BAKTERİYEL MENENJİTLERİN AMPİRİK TEDAVİSİNDE PENİSİLİN KULLANIMI
Penicilli in the empiric treatment of bacterial meningitis

Muzaffer FİNCANCI
Haseki Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Aksaray, İSTANBUL
 
[s. 383 - 388]
BAKTERİYEL MENENJİT: ÜÇÜNCÜ KUŞAK SEFALOSPORİN?
Bacterial meningitis: Third generation cephalosporin ?

Metin PUNAR
İstanbul Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 391]
AKUT İNFEKSİYÖZ İSHALLERİN AMPİRİK TEDAVİSİNDE İLK SEÇENEK: KOTRİMOKSAZOL?, KİNOLON?
The first choice drug in the empiric therapy of acute infectious diarrhea: Cotrimoxazole?, quinolone?

Halit ÖZSÜT
İstanbul Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 393 - 405]
AKUT İNFEKSİYÖZ İSHALLERİN AMPİRİK TEDAVİSİNDE İLK SEÇENEK OLARAK KİNOLONLAR
Oinolones as the first choice drug in the empiric treatment of acute infectious diarrhea

Recep ÖZTÜRK
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 407 - 409]
AKUT İNFEKSİYÖZ İSHALLERİN AMPİRİK TEDAVİSİNDE İLK SEÇENEK OLARAK KOTRİMOKSAZOL
Cotromoxazole as the first choice drug in the empiric treatment of acute infectious diarrhea

Fatma SIRMATEL
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, GAZİANTEP
 
[s. 411 - 413]
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE GELİŞEN İNFEKSİYONLARIN TEDAVİSİNDE MONOTERAPİ
Monotherapy in the treatment of intensive care unit infections

Murat AKOVA
Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA