ANKEM Dergisi Yıl:1996 Cilt:10 Sayı:3

Cilt 10 • Sayı 3 • 1996  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 241 - 246]
HASTANE İNFEKSİYON KONTROL PROGRAMLARI VE RASYONEL ANTİBİYOTİK KULLANIMI
Hospital infection control programs and rational antibiotic use

Serhat ÜNAL
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Sıhhiye, ANKARA
 
[s. 247 - 251]
GRAM NEGATİF BAKTERİLERDE AMİNOGLİKOZİD ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ VE AMİNOGLİKOZİDLERİ DEĞİŞTİRİCİ ENZİMLER
Resistance to aminoglycoside antibiotics in Gram negative bacteria and aminoglycoside modifying enzymes

Deniz GÜR
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, ANKARA
 
[s. 252 - 254]
AMİNOGLİKOZİD ANTİBİYOTİKLERDE ADAPTİF DİRENÇ
Adaptive resistance to aminoglycoside antibiotics

Serhat ÜNAL
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Sıhhiye, ANKARA
 
[s. 255 - 259]
TÜRKİYE'DE DEĞİŞİK MERKEZLERDE AMİNOGLİKOZİD DİRENCİ
Aminoglycoside resistance in various institutions in Turkey

Güher GÖRAL
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, BURSA
 
[s. 260 - 267]
HASTANE İNFEKSİYONLARINDA DİRENÇ PROBLEMİ
Problem of antibiotic resistance in hospital infections

Serhat ÜNAL
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Sıhhiye, ANKARA
 
[s. 268 - 272]
TEIKOPLANIN
Teicoplanin

Volkan KORTEN
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Altunizade, İSTANBUL
 
[s. 273 - 275]
PARENTERAL KİNOLON KULLANIMI
Parenteral use of quinolones

Semra ÇALANGU
İstanbul Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 276 - 283]
İNTRAABDOMİNAL İNFEKSİYONLARDA ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ
Antibiotic therapy in intraabdominal infections

Hasan KALAFAT
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
 
[s. 284 - 290]
İNFEKTİF ENDOKARDİT-KLİNİK VE MİKROBİYOLOJİK YAKLAŞIM
Infective endocarditis-Clinical and microbiological approaches

Kadir BİBEROĞLU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, İZMİR
 
[s. 291 - 295]
İNFEKTİF ENDOKARDİT TANISINA KARDİYOLOJİK YÖNTEMLERİN KATKISI
Cardiological methods in the diagnosis of infective endocarditis

Ömer KOZAN1, Dayimi KAYA1, Ülkü ERGENE2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 296 - 301]
İNFEKTİF ENDOKARDİT TEDAVİ VE PROFİLAKSİSİNDE YENİLİKLER
New concepts in the treatment and prophylaxis of infective endocarditis

Halit ÖZSÜT
İstanbul Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 302 - 304]
FARMAKOEKONOMİ: GENEL BAKIŞ
Pharmacoeconomy and new concepts in health care systems

Lütfiye EROĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 305 - 310]
ANTİMİKROBİK MALİYET VE KALİTE KONTROLÜ
Antimicrobial cost and quality control

İlker KANZIK
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 311 - 313]
İLAÇTA FİYATLANDIRMA VE EŞDEĞER İLAÇLARDA FİYAT FARKLILIKLARI
Pricing of pharmaceuticals and price differences between pharmaceutically equivalent products

Türkiz VERİMER
Fako İlaçları A.Ş. Büyükdere Cad. No.205 80650 4.Levent, İSTANBUL
 
[s. 314 - 317]
HÜCRE ADEZYON SİSTEMİ
Cell adhesion system

Emin KANSU
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Onkoloji Enstitüsü, Sıhhiye, ANKARA
 
[s. 318 - 324]
GEBELİK VE JİNEKOLOJİDE ANTİBİYOTİK KULLANIMI
Antibiotic usage in pregnancy and gynecology

Oktay KADAYIFÇI, Cüneyt EVRÜKE, Abdi OĞUZ
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Balcalı, ADANA
 
[s. 325 - 328]
JİNEKOLOJİK ONKOLOJİK CERRAHİ İŞLEMLERDE PROFİLAKTİK ANTİBİYOTİK UYGULANIMI
Prophylaxis in surgical gyneco-oncological interventions

Hasan BOZKAYA
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, TRABZON
 
[s. 329 - 334]
NOZOKOMİYAL PNÖMONİ TEDAVİSİ
Treatment of nosocomial pneumonia

Halit ÖZSÜT
İstanbul Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 335 - 341]
ÇOCUKLUK ÇAĞINDA MYCOPLASMA PNEUMONIAE PNÖMONİSİ
Mycoplasma pneumoniae pneumonia in childhood

Yıldız CAMCIOĞLU
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları, Klinik İmmunoloji ve Allerji Bilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
 
[s. 342 - 346]
ÇOCUKLARDA VİRAL VE KLAMİDİYAL PNÖMONİLER
Viral and chlamydial pneumonia in children

Necmi AKSARAY
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Enfeksiyon Bilim Dalı, ADANA
 
[s. 347 - 350]
ATİPİK PNÖMONİ ETKENİ OLARAK CHLAMYDIA'LARIN LABORATUVAR TANISI
Laboratory diagnosis of atypical pneumonia caused by Chlamydia species

Ali AĞAÇFİDAN
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji ve Temel İmmünoloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 351 - 354]
ATİPİK PNÖMONİ ETKENLERİNDEN MYCOPLASMA PNEUMONIAE VE VİRUSLARIN LABORATUVAR TANISI
Laboratory diagnosis of Mycoplasma pneumoniae and viruses which are agenst of atypical pneumonia

Derya AYDIN, Gülden YILMAZ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL