ANKEM Dergisi Yıl:1996 Cilt:10 Sayı:2

Cilt 10 • Sayı 2 • 1996  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 80 - 2]
Yazım Kuralları


 
[s. 80 - 3]
Ekler ve Düzeltmeler


 
[s. 80 - 4]
Program


 
[s. 80 - 5]
İçindekiler


 
[s. 80 - 1]
Kongreye Katılanlar ve Sunularda Adı Bulunanlar


 
[s. 81 - 177]
Kongre Sunumları


 
[s. 179 - 180]

INFECTIVE EVENTS DURING NEUTROPENIA AFTER THE EMPIRIC PHASE

Ben E. De PAUW
Clinical Division of Hematology, University Hospital, St. Radboud Ziekenhuis, Nijmegen, HOLLAND
 
[s. 183 - 186]
İN-VİTRO ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİ
In vitro antifungal susceptibility tests

Beyza ENER
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, BURSA
 
[s. 187 - 189]
İNVAZİV FUNGAL İNFEKSİYONLARIN KLİNİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
Clinical picture in invasive fungal infections and treatment modalities

Murat AKOVA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
 
[s. 191 - 196]
HEMATOLOJİK KANSERLİ HASTALARDA ANTİFUNGAL PROFİLAKSİ
Antifungal prophylaxis in patients with hematological malignancies

Ömrüm UZUN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
 
[s. 197 - 198]
FUNGAL İNFEKSİYONLARDA YENİ TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
New treatment modalities in fungal inections

Ben E. De PAUW
Clinical Division of Hematology, University Hospital, St. Radboud Ziekenhuis, Nijmegen, HOLLAND
 
[s. 201 - 204]
ANTİBİYOTİK DUYARLILIK DENEYLERİNİN ÖNEMİ
Importance of antibiotic susceptibility tests

Kurtuluş TÖRECİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 205 - 210]
ENTEROBACTERIACEAE AİLESİNDE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK DENEYLERİNDE YENİ GELİŞMELER
New developments in antibiotic sensitivity tests for Enterobacteriaceae

Zeynep GÜLAY
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İnciraltı, İZMİR
 
[s. 211 - 219]
STAFİLOKOK VE ENTEROKOKLARDA ANTİBİYOTİK DUYARLILIK DENEYLERİNİN ÖZELLİKLERİ
Characterictics of antimicrobial susceptibility testing in staphylococci and enterococci

Şengül DERBENTLİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 221 - 227]
GÜÇ ÜREYEN BAKTERİLERLE (S.PNEUMONIAE, H.INFLUENZAE, M.CATARRHALIS, N.GONORRHOEAE, N.MENINGITIDIS) İLGİLİ ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ VE SORUNLAR
Antimicrobial susceptibility for fastidious bacteria (S.pneumoniae, H.influenzae, M.catarrhalis, N.gonorrhoeae, N.meningitides) and problems

Bülent SÜMERKAN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ
 
[s. 229 - 236]
ANAEROP BAKTERİLERİN DUYARLILIK DENEYLERİ
Susceptibility testing of anaerobic bacteria

Nezahat GÜRLER
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 237 - 240]
MİKOBAKTERİ CİNSİNDE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞININ SAPTANMASI
Detection of antibiotic susceptibility in Mycobacterium genus

Semra KUŞTİMUR
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Beşevler, ANKARA