ANKEM Dergisi Yıl:1995 Cilt:9 Sayı:4

Cilt 9 • Sayı 4 • 1995  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 309 - 316]
ENDOKARDİT PROFİLAKSİSİ
Prophylaxis of infective endocarditis

Hakan LEBLEBİCİOĞLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, SAMSUN
 
[s. 317 - 321]
SEPSİSTE YENİ TANIMLAMALAR VE NUTRİSYONEL DESTEK
New definitions in sepsis and nutritional support

Mustafa TİRELİ
SSK Tepecik Hastanesi, 3.Cerrahi Kliniği, İZMİR
 
[s. 322 - 326]
ANAEROP BAKTERİ İNFEKSİYONLARININ TEDAVİSİ VE ORNİDAZOL
Treatment of anaerobic bacterial infections and ornidazole

Halit ÖZSÜT
İstanbul Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 327 - 331]
KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN METİSİLİNE DUYARLI VE DİRENÇLİ STAFİLOKOKLARIN DEĞİŞİK ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇLİLİK ORANLARI
Resistance rates against various antibiotics in methicillin resistant and susceptible staphylococci isolated from clinical materials

Kenan KESKİN1, Erdoğan KOŞAN2, Ömer KOCABEYOĞLU2, Arif FİDAN2, İlhan BİRİNCİ2
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İSTANBUL
2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İSTANBUL
[s. 332 - 336]
MUPİROSİNİN STAFİLOKOK SUŞLARINA İN-VİTRO ETKİSİ
In-vitro efficacy of mupirocin on staphylococci

A.Demet KAYA, Sena KAPTANOĞLU, Nuri KİRAZ, Erdal KAYA
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
 
[s. 337 - 340]
"PACEMAKER" İNFEKSİYONLARINDA TANI VE TEDAVİ GÜÇLÜKLERİ: BİR OLGU BİLDİRİSİ
Pacemaker infections and problems in the diagnosis and treatment: A case report

Dilek (Töreci) İNCE, Halit ÖZSÜT, Haluk ERAKSOY, Murat DİLMENER, Semra ÇALANGU
İstanbul Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 341 - 346]
2745 AÇIK KALP CERRAHİSİ OLGUSUNDA TEK VEYA ÇİFT ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİNİN POST-OPERATİF İNFEKSİYON BULGULARI İLE BİRLİKTE RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
The retrospective evaluation of single and double antibiotic prophylaxis in 2745 patients who had undergone open heart surgery

Bekir KOCAZEYBEK, Selim ERENTÜRK
İstanbul Üniversitesi, Kardiyoloji Enstitüsü, Haseki, İSTANBUL
 
[s. 347 - 350]
ÇOCUKLARIN AKUT ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARININ TEDAVİSİNDE GÜNDE TEK DOZ SEFİKSİMİN GÜNDE İKİ DOZ TRİMETOPRİM/SULFAMETOKSAZOL İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Comparison of daily one dose cefixime and daily two doses of trimethoprim-sulfamethoxazole therapy in the treatment of acute urinary tract infections in pediatric age groups

Yıldız YILDIRMAK, Yıldız DALLAR, Semra EKİCİ, Gülten TANYER
S.B. Ankara Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, ANKARA
 
[s. 351 - 354]
ENTEROKOKLARDA ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ VE YÜKSEK DÜZEYDE GENTAMİSİN DİRENCİ
Antibiotic resistance and high-level gentamicin resistance in enterococci

Recep ÖZTÜRK1, Cafer EROĞLU1, Fatma KÖKSAL1, Ali MERT2, Gökhan AYGÜN1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
[s. 355 - 357]
TEKRARLAYAN ALT ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINDA DÜŞÜK DOZ SEFUROKSİM AKSETİLİN ETKİNLİĞİ VE GÜVENİLİRLİĞİ
Treatment of lower urinary tract infections with low dose cefuroxime axetil

Halit ÖZSÜT1, Cemil TAŞÇIOĞLU2, Haluk ERAKSOY1, Murat DİLMENER1, Semra ÇALANGU1
1İstanbul Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 358 - 362]
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİNDE YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS VE STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA KÖKENLERİNİN ANTİMİKROBİK MADDELERE DUYARLILIĞI
The susceptibility of Pseudomonas and Stenotrophomonas maltophilia strains isolated from hospitalized patients at Cerrahpaşa Medical Faculty

Fatma KÖKSAL1, Recep ÖZTÜRK1, Cafer EROĞLU1, Ali MERT2, Mustafa SAMASTI1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
[s. 363 - 366]
PROSTATIN TRANSREKTAL İĞNE BİYOPSİSİNDE ORAL KİNOLON PROFİLAKSİSİ
Oral quinolone prophylaxis in transrectal prostate needle biopsy

Mustafa Kemal ATİKELER, Atilla SEMERCİÖZ, Ercan YENİ, Ahmet Taner SAYDERE
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
 
[s. 367 - 369]
TİFO VE PARATİFO TEDAVİSİNDE TİAMFENİKOL KULLANIMI
Thiamphenicol treatment in typhoid and paratyphoid fever

Celal AYAZ1, Sedat ARITÜRK2
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
[s. 370 - 374]
SİNÜZİTTE AZİTROMİSİN İLE AMOKSİSİLİN-KLAVULANİK ASİT ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Comparison of efficacy of azithromycin and amoxicillin-clavulanic acid in the treatment of sinusitis

Gülten TANYER, Hasan AKSÜT, Yıldız DALLAR, Ayşe SERDAROĞLU, Filiz Şen ADIM
S.B. Ankara Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Cebeci, ANKARA
 
[s. 375 - 378]
KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS'LARIN ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIĞI
The susceptibility to various antibiotics of Pseudomonas strains isolated from clinical specimens

A.Nedret KOÇ, Neşe EVRENSEL, Gülay BÖREKÇİ, Selma DUVAN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ
 
[s. 379 - 386]
MUAYENE MADDELERİNDEN İZOLE EDİLEN ANAEROP BAKTERİLERDE ANTİMİKROBİK MADDELERE DİRENÇ
Resistance to various antimicrobial agents of anaerobic bacteria isolated from clinical specimens

Nezahat GÜRLER, Hengameh ZANDİ, Kurtuluş TÖRECİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 387 - 388]
PİPERASİLİN VE PİPERASİLİN/TAZOBAKTAM İLE E.COLI'DE ALINAN ZON ÇAPLARI
Zone diameters on E.coli by piperacillin and piperacillin/tazobactam disks

Selahattin ATMACA, Kadri GÜL
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR