ANKEM Dergisi Yıl:1995 Cilt:9 Sayı:3

Cilt 9 • Sayı 3 • 1995  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 201 - 204]
10 YILDA ANKEM KONGRELERİ'NİN GETİRDİKLERİ
Consequences of ANKEM CONGRESSES in 10 years

Enver Tali ÇETİN
Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Derneği Başkanı
 
[s. 205 - 208]
ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ: BUGÜNÜ VE YARINI
Antimicrobial resistance: Present and future

H. Erdal AKALIN
Medikal Danışman, Pfizer İlaçları A.Ş. Ortaköy, İSTANBUL
 
[s. 209 - 216]
ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİNDE STANDARDİZASYON
Standardization in antibiotic susceptibility tests

Kurtuluş TÖRECİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 217 - 224]
YENİ MAKROLİDLERİN FARMAKOKİNETİĞİ
Pharmacokinetics of newer macrolides

Tom BERGAN
Institute of Medical Microbiology, Kaptein W. Wihelmsen og Frues Bakteriologiske Institutt, National Hospital, Oslo, Norway
 
[s. 225 - 231]
AZİTROMİSİN: ANTİBİYOTİK TEDAVİSİNDE FARKLI BİR YAKLAŞIM
Azithromycin: A different approach to antimicrobial therapy

H.Erdal AKALIN
Medikal Danışman, Pfizer İlaçları A.Ş. Ortaköy, İSTANBUL
 
[s. 232]
TEDAVİ MALİYETİNDE GÜNCEL KAVRAMLAR
Contemporary notions in therapy cost

Lütfiye EROĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 233 - 235]
SAĞLIK EKONOMİSİ: TEMEL TANIMLAR
Health economics: Basic definitions

H. Erdal AKALIN
Medikal Danışman, Pfizer İlaçları A.Ş. Ortaköy, İSTANBUL
 
[s. 236 - 240]
TEDAVİ MALİYETİ İÇİNDE İLAÇ GİDERLERİ
drug expenditures in therapy costs

Süleyman ÇELİK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, SAMSUN
 
[s. 241 - 242]
FARMAKOEKONOMİK ANALİZİN TEMELLERİ
Pillars of pharmacoeconomic analysis

İsmail ÜSTEL
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 243 - 251]
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE: İZOLASYON, TANI VE ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ
Streptococcus pneumoniae: Isolation, identification and antibiotic resistance

Deniz GÜR
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Sıhhiye, ANKARA
 
[s. 252 - 255]
KOMPLİKE ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARI
Complicated urinary system infections

Halit ÖZSÜT
İstanbul Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 256 - 257]
ÇOCUKLARDA KOMPLİKE ÜRİNER İNFEKSİYON
Complicated urinary infection in childhood

Cenk BÜYÜKÜNAL
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Pediatrik Üroloji Bilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
 
[s. 258 - 260]
KOMPLİKE ÜRİNER İNFEKSİYONLAR: ÜROLOJİK BAKIŞ AÇISI
Complicated urinary infections: Urological aspects

Ferruh ŞİMŞEK
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Altunizade, İSTANBUL
 
[s. 261 - 262]
KOMPLİKE İDRAR YOLU İNFEKSİYONLARININ TEDAVİSİ
Treatment of complicated urinary infections

Semra BOZFAKIOĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi, İç hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Çapa, İstanbul
 
[s. 263 - 268]
LEŞMANYAZ: TEDAVİDE YENİ GELİŞMELER
Leishmaniasis: Progresses in therapy

Hasan S. Z. AKSU
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ADANA
 
[s. 269 - 275]
AKUT BARSAK İNFEKSİYONLARINDA TEDAVİ VE TEDAVİ SORUNLARI
Treatment problems of acute diarrhoea

Nedim ÇAKIR
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İnciraltı, İZMİR
 
[s. 276 - 279]
CERRAHİ PROFİLAKSİ: DOĞRU UYGULUYOR MUYUZ?


Deniz GÜZEY, , ,
Vakıf Gureba Hastanesi, 2.Cerrahi Kliniği, Aksaray, İSTANBUL
 
[s. 280 - 281]
ANTİBİYOTİK BİYOYARARLANIMI


Yağız ÜRESİN
İstanbul Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 282 - 285]
ÇOCUK SİNÜZİTLERİ VE TEDAVİDEKİ SORUNLAR


Nermin BAŞERER
İstanbul Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 286 - 288]
MEDİKAL PROFİLAKSİ


Hakan LEBLEBİCİOĞLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, SAMSUN
 
[s. 289 - 295]
ANTİBİYOTİK KONTROL KOMİTESİNİN ETKİNLİKLERİ


Semra ÇALANGU
İstanbul Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 296 - 297]
HASTANE DIŞINDA ANTİBİYOTİK KULLANIMI


Murat AKOVA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
 
[s. 298 - 299]
MAKALE YAZMA VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL UNSURLAR


Yavuz BOZFAKIOĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 300 - 304]
DİYABET VE İNFEKSİYON


Nevin DİNÇÇAĞ
İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Diabet Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 305 - 307]
SEPSİSTE İNFLAMATUAR CEVAP VE YENİ TANIMLAMALAR


Mustafa TİRELİ
SSK Tepecik Hastanesi, 3.Cerrahi Kliniği, İZMİR