ANKEM Dergisi Yıl:1995 Cilt:9 Sayı:1

Cilt 9 • Sayı 1 • 1995  
Metin Başlık ve Yazarlar
  [s. 1 - 7]
ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ENTEROKOK SUŞLARINDA YÜKSEK DÜZEYDE STREPTOMİSİN VE GENTAMİSİN DİRENCİ
High-level streptomycin and gentamicin resistance in enterococci isolated from various clinical samples

Nihal KARABİBER, Mehmet KARAHAN
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, ANKARA
 
[s. 8 - 11]
İMİPENEM VE DİĞER BAZI ANTİBİYOTİKLERİN İDRARDAN İZOLE EDİLEN ENTEROCOCCUS FAECALIS SUŞLARINA ETKİNLİĞİ
Efficacy of imipenem and some other antibiotics againts Enterococcus faecalis strains isolated from urine

Ömer KOCABEYOĞLU1, Erdoğan KOŞAN1, Mustafa KANMAZ1, M.Yaşar TÜLBEK2, Doğan ERDEN3, İrfan ÖZPERÇİN1
1Gülhane Askeri Tıp akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, Kadıköy, İSTANBUL
2Gülhane Askeri Tıp akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Nefroloji Servisi, Kadıköy, İSTANBUL
3Gülhane Askeri Tıp akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Üroloji Servisi, Kadıköy, İSTANBUL
[s. 12 - 16]
ENTEROCOCCUS FAECALIS VE ENTEROCOCCUS FAECIUM'UN ANTİBİYOTİK DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI
Investigation of antibiotic resistance of Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium

Sercan ULUSOY1, Mine HOŞGÖR2, Feriha ÖZKAN2, Mehmet Ali ÖZİNEL2, Ayhan TOKBAŞ2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
[s. 17 - 19]
MUPİROSİN STAFİLOKOK, STREPTOKOK VE ENTEROCOCCUS FAECALIS SUŞLARINA ETKİNLİĞİNİN MİKRODİLÜSYON YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI
Investigation of efficacy of mupirocin on Staphylococcus, Streptococcus and Enterococcus faecalis strains by using microdilution method

Erdoğan KOŞAN1, Ömer KOCABEYOĞLU2, Kenan KESKİN1, İrfan ÖZPERÇİN1, İlhan BİRİNCİ1, Arif FİDAN1
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İSTANBUL
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İSTANBUL
[s. 20 - 25]
İSTANBUL'DA ÇOCUK HASTALARDAN İZOLE EDİLEN STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE SUŞLARINDA PENİSİLİN DİRENCİ ARANMASI
Search for penicillin resistance Streptococcus pneumoniae strains isolated from pediatric patients in Istanbul

Betigül ÖNGEN, Arif KAYGUSUZ, Müge ÖZALP, Nezahat GÜRLER, Kurtuluş TÖRECİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 26 - 29]
FARENJİTLİ HASTALARDAN İZOLE EDİLEN A GRUBU BETA-HEMOLİTİK STREPTOKOKLARDA PENİSİLİN G TOLERANSININ ARAŞTIRILMASI
Search for penicillin tolerance in group A beta-hemolytic streptococci isolated from patients with pharyngitis

Nuri KİRAZ, Demet KAYA
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
 
[s. 30 - 32]
SEZARYEN OLGULARINDA TEK VE MULTİPL DOZ AMPİSİLİN-SULBAKTAM PROFİLAKSİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Comparison of single and multiple dose ampicillim-sulbactam prophylaxis in cesarean section

Tamer S. ERDEM, Mehmet ŞİMŞEK, Oğuz YÜCEL, Ümit ÖZEKİCİ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, ELAZIĞ
 
[s. 33 - 37]
JİNEKOLOJİK OPERASYONLARIN PROFİLAKSİSİNDE TEK DOZ, KISA VE UZUN SÜRELİ MULTİPL DOZ ANTİBİYOTİK UYGULANMASI
Antibiotic prophylaxis in gynecological operations by using single dose and multiple doses for short and long periods

H. GÖKÇE ENGİN, Oğuz YÜCEL, Halil ŞEN, Ümit ÖZEKİCİ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, ELAZIĞ
 
[s. 38 - 42]
HASTANEDE GELİŞEN ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINDA PREDİSPOZAN FAKTÖRLER, KLİNİKLERE GÖRE DAĞILIM, ETKENLER VE BAZI ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIK DURUMU
Urinary tract infections acquired in hospital: Predisposing factors, distrubution according to clinics, agents and their susceptibility to some antibiotics

İlyas DÖKMETAŞ1, Mehmet BAKIR1, A.Nevzat YALÇIN1, Ali GÜRÜN1, M. Zahir BAKICI2
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, SİVAS
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SİVAS
[s. 43 - 46]
ÇEMBERLİ CİLT VE YARA DRAPE (ROGAN)'İN KULLANIMI İLE YARA İNFEKSİYONU PROFİLAKSİSİ
Wound infection prophylaxis by using skin and wound drape with ring (Rogan)

Cem ÇAKAR1, Servet KARAHAN1, Ender ALPTOSUN1, Üzeyir TUNCER1, Avni ÖZTÜRK2
1Haseki Hastanesi, Cerrahi Kliniği, İSTANBUL
2Haseki Hastanesi, Bakteriyoloji Kliniği, İSTANBUL
[s. 47 - 53]
İSTANBUL'DA ÇOCUK HASTALARDAN İZOLE EDİLEN HAEMOPHILUS INFLUENZAE VE HAEMOPHILUS PARAINFLUENZAE SUŞLARINDA ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ
Antibiotic resistance in Haemophilus influenzae and Haemophilus parainfluenzae strains isolated from pediatric patients in Istanbul

Arif KAYGUSUZ, Müge ÖZALP, Betigül ÖNGEN, Nezahat GÜRLER, Kurtuluş TÖRECİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 54 - 58]
SİNÜZİT TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
New approaches to the treatment of sinusitis

Alper TUTKUN, Çağlar BATMAN, Selçuk İNANLI, Ahmet KOÇ, Cüneyt ÜNERİ, Mehmet Ali ŞEHİTOĞLU
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 59 - 62]
KRONİK OTİTLERDE SİPROFLOKSASİN İLE GENTAMİSİNİN LOKAL KULLANIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Comparison of topical application of ciprofloxacin and gentamicin in the treatment of chronic otitis media

Alper TUTKUN, Çağlar BATMAN, Altuğ ÖZAGAR, Ahmet KOÇ, Cüneyt ÜNERİ, Mehmet Ali ŞEHİTOĞLU
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 63 - 69]
TIRNAK İNFEKSİYONU ETKENİ OLAN MAYALAR VE ANTİFUNGAL MADDELERE DUYARLILIKLARI
Yeasts as causative agents of onychomycosis and their susceptibility to antifungal agents

Jaleh AZİMİ, Gülşen AKTAN, Meltem UZUN
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 70 - 75]
İKİ AYDAN BÜYÜK ÇOCUKLARDA PÜRÜLAN MENENJITLERDE ADJUVAN DEKSAMETAZON TEDAVİSİNİN YERİ
adjunct dexamethasone therapy in bacterial meningitis in children beyond two months

Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU1, İbrahim ILDIRIM1, Nilgün KÖKSAL1, Mehmet OKAN1, Ahmet TANRITANIR1, İlker ERCAN2, Günnur ÖZTÜRK1, Dilek ACAR1
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, BURSA
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bioistatik Bilim Dalı, BURSA
[s. 76 - 78]
AMİNOGLİKOZİD ANTİBİYOTİKLERİN ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTELERİNDE S-KARBOKSİMETİLSİSTEİNİN ETKİSİ
The effect of S-carboxymethylcystein on the antibacterial activity of aminoglycoside antibiotics

Fatma S. KILIÇ1, Demet KAYA2, Nuri KİRAZ2, İpek CİNGİ1
1Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
2Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
[s. 79 - 84]
AKRİLİK PROTEZ KAİDE MADDELERİ VE MOLLOPLAST-B'NİN DEZENFEKSİYONUNDA KULLANILAN ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of various methods used for the disinfection of acrylic base materials and Molloplast-B

K. Serhan AKŞİT1, Fatma ÜNALAN1, Bülent GÜRLER2, Hayati BEKA2, İdil DİKBAŞ1
1İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavi Anabilim Dalı, İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 85 - 89]
E TEST: YENİ BİR ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIK TESTİNİN DİSK DİFÜZYON YÖNTEMİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
E Test: A novel antimicrobial susceptibility test and its comparison with disk diffusion method

Sercan ULUSOY1, Bilgin ARDA1, Öner ÖZER2, Banu ÇETİN1, Mehmet Ali ÖZİNEL2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
[s. 90 - 94]
KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN GRAM NEGATİF ÇOMAK ŞEKLİNDEKİ BAKTERİLERDE ANTİBİYOTİK DİRENCİ
Antibiotic resistance of some Gram negative rods isolated from various clinical specimens

Habibe ERDENİZ1, Şengül DERBENTLİ2
1İstanbul Tıp Fakültesi, Mikroorganizma Kültür Koleksiyonları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KÜKENS), Çapa, İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İstanbul
[s. 95 - 100]
SIÇAN İZOLE MİDE STRİPLERİNDE KOLİNERJİK KONTRAKTİL YANITLAR ÜZERİNE STREPTOMİSİNİN ETKİSİ
The effect of streptomycin on cholinergic contractile responses of isolated rat stomach fundus strips

Ramazan ÇİÇEK1, Güner ULAK1, Mustafa ULAK2, Naime CANORUÇ3
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
2Pendik Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi, İSTANBUL
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
[s. 101 - 104]
POSTOPERATİF İNFEKSİYONLARDA SEFOPERAZON/SULBAKTAM UYGULAMASI
Clinical use of cefoperazone/sulbactam in postoperative infections

Selçuk KERPİÇ, Mehmet ŞİMŞEK, Bilgin AKBAY, Ümit ÖZEKİCİ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, ELAZIĞ