ANKEM Dergisi Yıl:1994 Cilt:8 Sayı:4

Cilt 8 • Sayı 4 • 1994  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 305 - 310]
BETA-LAKTAM ANTİBİYOTİKLERİN KLİNİK KULLANIMI VE BETA-LAKTAMAZLARA BAĞLI DİRENÇ GELİŞİMİ
Development of resistance due to the clinical use of beta-lactam antibiotics and beta-lactamases

Murat AKOVA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
 
[s. 311 - 313]
YENİDOĞANIN İNFEKSİYONA YANITI VE YENİDOĞAN ÜNİTELERİ
Newborn's response to infection and nweborn units

Özdemir İLTER
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
 
[s. 314 - 318]
YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE NOSOKOMİAL SEPSİS ETKENİ OLARAK KLEBSIELLA SORUNU
Klebsiella: A problematic agent in nosocomial sepsis in neonatal intensive care units

Fadıl ERTOGAN, Saadet ARSAN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, ANKARA
 
  [s. 319 - 322]
YENİDOĞAN HERPES SIMPLEX İNFEKSİYONLARI
Herpes simplex infections in newborns

Nuran SALMAN
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 323 - 329]
KONJENİTAL TOKSOPLAZMOZ
Congenital toxoplasmosis

Nilgün KÜLTÜRSAY
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Bornova, İZMİR
 
[s. 330 - 336]
VENTİLATÖR TEDAVİSİ GEREKTİREN YENİDOĞANLARDA İNFEKSİYON SORUNLARI
Infections problems in ventilator-dependent newborns

Nüvit ALTINKAYA
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
 
[s. 337 - 341]
NEONATAL DÖNEMDE KANDİDA İNFEKSİYONLARI
Candida infections in neonatal period

Eren ÖZEK
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Altunizade, İSTANBUL
 
[s. 342 - 349]
KOMPLEMAN SİSTEMİNİN ANTİMİKROBİYAL ETKİ MEKANİZMALARI
Antimicrobial activity mechanisms of the complement system

Dicle GÜÇ
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temel Onkoloji Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 350 - 351]
KLİNİK ARAŞTIRMA İLKELERİ PANELİ
Panel for principles of clinical research

Lütfiye EROĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 352 - 354]
ÜNİVERSİTEDE ÖZGÜN BİLİM ÜRETİMİ
Production of original knowledge in the university

Hasan YAZICI
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Romatoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 355 - 357]
ULUSLARARASI KLİNİK FARMAKOLOJİ ÇALIŞMALARI VE GCP (GOOD CLINICAL PRACTICE)
International clinical pharmacology researches and GCP (good clinical practice)

Yağız ÜRESİN
İstanbul Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 358 - 361]
İYİ KLİNİK UYGULAMA/GOOD CLINICAL PRACTICE (GCP)
Good clinical practice (GCP)

H.Erdal AKALIN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
 
[s. 362 - 364]
GOOD CLINICAL PRACTICE: SPONSOR VE MONİTORUN ROLÜ VE SORUMLULUKLARI
Role and responsibilities of the sponsor and monitor in good clinical practice

Hüseyin DEMİRCAN
Pfizer İlaçları A.Ş. Medikal Bölüm, Ortaköy, İSTANBUL
 
[s. 365 - 367]
TÜRKİYE'DE ANTİBİYOTİKLERİN KLİNİK KULLANIMI KONUSUNDA YAPILMIŞ YAYINLARA GENEL BAKIŞ
A review of publications in Turkey about clinical use of antibiotics

Türkiz VERİMER
Fako İlaçları A.Ş. Büyükdere Cad. No.205 80650 4.Levent, İSTANBUL
 
[s. 368 - 377]
ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERİN SUBMİNİMAL İNHİBİTÖR KONSANTRASYONLARININ ÇEŞİTLİ BAKTERİLER ÜZERİNE ETKİLERİ 1.AMİKASİN İLE ALINAN SONUÇLAR
Effects of subminimal inhibitory concentrations (sub-MICs) of various antibiotics on bacteria. 1. Results obtained with amikacin

Kurtuluş TÖRECİ, Arif KAYGUSUZ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Mikrobiyoloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 378 - 384]
ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERİN SUBMİNİMAL İNHİBİTÖR KONSANTRASYONLARININ ÇEŞİTLİ BAKTERİLER ÜZERİNE ETKİLERİ 2.SİPROFLOKSASİN İLE ALINAN SONUÇLAR
Effects of subminimal inhibitory concentrations (sub-MICs) of various antibiotics on bacteria. 2. Results obtained with ciprofloxacin

Arif KAYGUSUZ, Kurtuluş TÖRECİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Mikrobiyoloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 385 - 389]
ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERİN SUBMİNİMAL İNHİBİTÖR KONSANTRASYONLARININ ÇEŞİTLİ BAKTERİLER ÜZERİNE ETKİLERİ 3. PENİCİLİN-G, SEFALOTİN VE VANKOMİSİN İLE STAPHYLOCOCCUS AUREUS VE ENTETOCOCCUS FAECALIS SUŞLARINDA ALINAN SONUÇLAR
Effects of subminimal inhibitory concentrations (sub-MICs) of various antibiotics on bacteria. 3. Results obtained with penicillin-G, cephalothin and vancomycin on S.aureus and E.faecalis strains

Arif KAYGUSUZ, Kurtuluş TÖRECİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Mikrobiyoloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 390 - 394]
HASTANEDE İZOLE EDİLEN GRAM NEGATİF ÇOMAKLARIN İN-VİTRO ANTİBİYOTİK DİRENCİ
In-vitro antibiotic resistance in hospital isolates of Gram negative bacilli

Nihal KARABİBER, Mehmet KARAHAN, Hasan KILIÇ
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, ANKARA
 
[s. 395 - 400]
MAYA SUŞLARININ ANTİFUNGAL MADDELERE DUYARLIĞI
Susceptibility of yeast strains to antifungal agents

Meltem UZUN, Gülşen AKTAN
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mikoloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 401 - 403]
JİNEKOLOJİK OPERASYONLARDA SEFUROKSİM İLE PROFİLAKSİ
Cefuroxime prophylaxis in gynecologic surgery

Ali Ulvi HAKVERDİ, Talip GÜL, Ali Ceylan ERDEN, Erhan TOY
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
 
[s. 404 - 406]
KADINLARDA GRAM NEGATİF BAKTERİLERİN OLUŞTURDUĞU AKUT AŞAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARININ TEK DOZ KİNOLON TEDAVİSİ
Single dose quinolone treatment in acute lower urinary tract infections caused by Gram negative bacteria in women

Mustafa Kemal ATİKELER, Ercan YENİ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
 
  [s. 407 - 409]
AKINTILI KRONİK OTİTİS MEDİADA MİKROBİYOLOJİK İNCELEME VE LOKAL ANTİBİYOTİK KULLANIMININ ETKİNLİĞİ
Microbiologic evaluation in suppurative chronic otitis media and effectivity of the topical antibiotic usage

Alper TUTKUN, Çağlar BATMAN, Altuğ ÖZAGAR, Ahmet KOÇ, Cüneyt ÜNERİ, Mehmet Ali ŞEHİTOĞLU
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İSTANBUL