ANKEM Dergisi Yıl:1994 Cilt:8 Sayı:3

Cilt 8 • Sayı 3 • 1994  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 165 - 169]
FLUOROKİNOLONLARIN FARMAKOKİNETİĞİNE GENEL BAKIŞ
Overview of pharmacokinetics of fluoroquinolones

Tom BERGAN
Institute of Medical Microbiology, National Hospital (Rikshospitalet), 0027 Oslo, NORWAY
 
[s. 171 - 174]
FLUOROKİNOLONLARIN BARSAK MİKROFLORASINA ETKİSİ
Effect of fluoroquinolones on intestinal microflora

Carl Erik NORD, Charlotta EDLUND
Department of Immunology, Microbiology, Pathology and Infectious Diseases, Huddinge University Hospital, Karolinska Institute, Stockholm, SWEDEN
 
[s. 175 - 179]
FLUOROKİNOLONLARIN CİNSEL TEMASLA BULAŞAN HASTALIKLAR, SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONLARI, MİKOBAKTERİYAL İNFEKSİYONLAR, BRUSELLOSİS TEDAVİSİNDE VE İMMÜNKOMPROMİZE HASTALARDA KULLANIMI
Clinical use of fluoroquinolones in the treatment of STDs, respiratory infections, mycobacterial diseases, brucellosis and in immunocompromised patients

Murat AKOVA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
 
[s. 181 - 184]
FLOROKİNOLONLARIN AKUT BAKTERİYEL DİARE, OSTEOMİYELİT, CİLT VE YUMUŞAK DOKU İNFEKSİYONLARI VE ÜRİNER İNFEKSİYONLARIN TEDAVİSİNDE KULLANIMI
Fluoroquinolones in the treatment of acute bacterial diarrhea, of osteomyelitis, and of the skin, soft tissue and urinary infections

Volkan KORTEN
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Altunizade, İSTANBUL
 
[s. 185 - 191]
SEPSİS VE SEPTİK ŞOKUN GÜNÜMÜZDEKİ TANIMLAMASI VE TEDAVİSİ
Update definitions and therapy of sepsis and septic shock

Kutay AKPİR, Lütfi TELCİ, Kamil PEMBECİ, Figen ESEN
İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 193 - 201]
TÜBERKÜLOZ EPİDEMİYOLOJİSİ
Epidemiology of tuberculosis

Atilla AKKOÇLU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İZMİR
 
[s. 203 - 206]
MYCOBACTERİUM TUBERCULOSIS'TE ANTİBİYOTİK DİRENÇ MEKANİZMALARI
Drug resistance mechanisms of Mycobacterium tuberculosis

Ayşe YÜCE
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İnciraltı, İZMİR
 
[s. 207 - 215]
TÜBERKÜLOZDA KLİNİK DİRENÇ VE TEDAVİ PROBLEMLERİ
Clinical resistance in tuberculosis and problems in therapy

Eyüp Sabri UÇAN
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İnciraltı, İZMİR
 
[s. 217 - 223]
TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİNDE GELİŞMELER
Progress in the therapy of tuberculosis

Arif H. ÇIMRIN
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İnciraltı, İZMİR
 
[s. 225 - 227]
HIV İLE İNFEKTE HASTALARDA TÜBERKÜLOZ
Tuberculosis in patients with HIV infection

Kadir BİBEROĞLU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İnciraltı, İZMİR
 
[s. 229 - 238]
BAKTERİYEL ENTERİK İNFEKSİYONLAR: SINIFLANDIRMA VE PATOGENEZ
Bacterial enteric infections: Classification and pathogenesis

Recep BİNGÖL
Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, TRABZON
 
[s. 239 - 245]
BAKTERİYEL GASTROENTERİTLERDE LABORATUVAR TANI
Laboratory diagnosis in bacterial gastroenteritis

Filiz AKŞİT
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
 
[s. 247 - 253]
BAKTERİYEL ENTERİTLER
Bacterial enteritis

Ersen İLÇİN
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
 
[s. 255 - 257]
GASTROİNTESTİNAL SİSTEMİN BAKTERİYEL İNFEKSİYONLARINDA TEDAVİ
Therapy in bacterial infections of gastrointestinal tract

Kemal YÜCE
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
 
[s. 259 - 262]
SİFİLİS TEDAVİSİ
Treatment of syphilis

Oktay AVCI
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İZMİR
 
[s. 263 - 268]
NEISSERIA GONORRHOEAE İNFEKSİYONLARININ TEDAVİSİ
Treatment of Neisseria gonorrhoeae infections

Aziz HACIBEKTAŞOĞLU
GATA, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Etlik, ANKARA
 
[s. 269 - 274]
KADINLARDA GENİTAL AKINTILAR VE TEDAVİLERİ
Female genital discharges and their treatment

A.Tarık ALTINOK, Altay GEZER
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
 
[s. 275 - 276]
NONGONOKOKSİK ÜRETRİT VE ÜROLOJİK KOMPLİKASYONLAR
Nongonococcal urethritis and urological complications

Cengiz MİROĞLU
Şişli Etfal Hastanesi, 2.Üroloji Kliniği, İSTANBUL
 
[s. 277 - 280]
YUMUŞAK ŞANKR, LENFOGRANULOMA VENEREUM VE GRANULOMA İNGUİNALE
Chancroid, lymphogranuloma venereum and granuloma inguinale

Rıfkiye SARICA
İstanbul Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 281 - 284]
ANOGENİTAL HPV İNFEKSİYONLARINDA TEDAVİ
Therapy in anogenital HPV infections

Server SERDAROĞLU
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Veneroloji Bilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
 
[s. 285 - 289]
BAKTERİYEL MENENJİT ETYOPATOGENEZİ
Etiopathogenesis of bacterial meningitis

Hakan LEBLEBİCİOĞLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, SAMSUN
 
[s. 291 - 294]
BAKTERİYEL MENENJİTLERİN LABORATUVAR TANISI
Laboratory diagnosis of bacterial meningitis

Murat GÜNAYDIN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, SAMSUN
 
[s. 295 - 297]
BAKTERİYEL MENENJİTLERDE ADJUVAN TEDAVİSİ
adjuvant therapy in bacterial meningitis

Feyzullah ÇETİNKAYA, Ayhan Gazi KALAYCI
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, SAMSUN
 
[s. 299 - 304]
BAKTERİYEL MENENJITLERDE TEDAVİ VE PROFİLAKSİ
Therapy and prophylaxis in bacterial meningitis

Nuran GÜRSES
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, SAMSUN