ANKEM Dergisi Yıl:1994 Cilt:8 Sayı:1

Cilt 8 • Sayı 1 • 1994  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 1 - 5]
SULBAKTAMIN T LENFOSİT SUBGRUPLARI ÜZERİNE İN-VİVO ETKİSİ
In-vivo effect of sulbactam on T lymphocyte subgroups

Yakup ASLAN, Hilal MOCAN, Erol ERDURAN, Müjgan AYNACI, Ayşenur ÖKTEN
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, TRABZON
 
[s. 6 - 9]
ÇOCUKLUK DÖNEMİ ÜST SOLUNUM YOLLARI İNFEKSİYONLARINDA SEFUROKSİM AKSETİL TEDAVİSİ
Cefuroxime axetil in the treatment of upper respiratory tract infections of childhood

Nuran GÜRSES, Serap UYSAL, İsmail İŞLEK, A.Gazi KALAYCI
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, SAMSUN
 
[s. 10 - 14]
TRICHOPHYTON MENTAGROPHYTES SUŞLARININ ANTİFUNGAL MADDELERE DUYARLILIKLARI
Susceptibility of Trichophyton mentagrophytes strains to antifungal agents

Muammer KİRAZ1, Ömer KASIMOĞLU2, Gülşen AKTAN2, Dilek KAYA2
1İstanbul Tıp Fakültesi, Mikroorganizma Kültür Koleksiyonları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KÜKENS), Çapa, İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 15 - 18]
VAGİNAL ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİMİKROBİYALLERE DUYARLILIKLARI*
Antimicrobial sensitivity of Staphylococcus aureus strains isolated from vaginal specimens

İnci TUNCER, Mahmut BAYKAN, Hilal KART, Ayşen KARABAYRAKTAR, Fatma KEKLİKOĞLU, Bülent BAYSAL
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA
 
[s. 19 - 22]
ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINDAN İZOLE EDİLEN E.COLI SUŞLARI İÇİN KİNOLONLARIN MİK DEĞERLERİ
MIC values of quinolones for E.coli strains isolated from urinary tract infections

Nilay ÇÖPLÜ, Pınar ZARAKOLU, Gülnur GÜRSOY, Engin GÜVENER
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, ANKARA
 
[s. 23 - 25]
GRUP A BETA-HEMOLİTİK STREPTOKOKLARIN ERİTROMİSİNE İN-VİTRO DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI
In-vitro erythromycin susceptibility of group A beta-hemolytic streptococci

H.Gülnur GÜRSOY, Nilay ÇÖPLÜ, Pınar ZARAKOLU, Gökhan ULUMLU, Ethem ÖZKAYA, Engin GÜVENER
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, ANKARA
 
[s. 26 - 32]
DERMATOFİT SUŞLARININ ANTİFUNGAL MADDELERE DUYARLILIĞI
Susceptibility of dermatophyte strains to antifungal agents

Dilek KAYA1, Ömer KASIMOĞLU1, Muammer KİRAZ2
1İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi, Mikroorganizma Kültür Koleksiyonları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KÜKENS), Çapa, İSTANBUL
[s. 33 - 35]
KRONİK OTİTİS MEDİALI OLGULARDAN ÜRETİLEN GRAM NEGATİF BAKTERİLERİN BAZI ANTİBİYOTİKLERE İN-VİTRO DUYARLILIKLARI
In-vitro antibiotic susceptibility of Gram negative bacteria isolated from cases with chronic otitis media

Selahattin ÇELEBİ, Rasih FELEK, Osman AKTAŞ, Mete BABACAN
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ERZURUM
 
[s. 36 - 39]
İMİPENEMİN ÇEŞİTLİ BAKTERİ SUŞLARINA ETKİNLİĞİNİN MİKRODİLÜSYON YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI*
Investigation of efficacy of imipenem on various bacteria by microdilution technique

Ömer KOCABEYOĞLU, Erdoğan KOŞAN, İlhan BİRİNCİ, Mustafa KANMAZ, Mustafa YILMAZ
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İSTANBUL
 
[s. 40 - 44]
ALT SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONLARININ TEDAVİSİNDE MEZLOSİLİNİN ETKİNLİĞİNİN AMPİSİLİN VE PENİSİLİN İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Comparison of the effectiveness of mezlocillin and ampicillin/penicillin therapies in childhood lower respiratory tract infections

Selda HIZEL, Sıla ÖZDEMİR, Yıldız DALLAR, Gülten TANYER
S.B. Ankara Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, ANKARA
 
[s. 45 - 50]
KAN KÜLTÜRLERİNDEN SIK OLARAK İZOLE EDİLEN BAKTERİLERİN ANTİMİKROBİKLERE DUYARLIKLARI
Antimicrobial susceptibility of bacteria frequently isolated from blood cultures

Osman AKTAŞ, Rasih FELEK, Selahattin ÇELEBİ
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ERZURUM
 
[s. 51 - 56]
BETA-LAKTAMAZ ENZİMİ ÜRETEN VE ÜRETMEYEN GRAM NEGATİF BAKTERİLERDE BETA-LAKTAM GRUBU ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ
Antibiotic resistance of Gram negative bacteria with or without beta-lactamase production

Ömer KOCABEYOĞLU1, Erdoğan KOŞAN2, Kenan KESKİN2, Hakan ÖZTÜRKERİ1, Serhan SAKARYA2
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İSTANBUL
2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İSTANBUL
[s. 57 - 61]
ÜÇÜNCÜ KUŞAK SEFALOSPORİN VE AMİNOGLİKOZİT GRUBU ANTİBİYOTİKLERİN ESCHERICHIA COLI KÖKENLERİNE İN-VİTRO ETKİNLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Investigation of in-vitro activities of third generation cephalosporins and aminoglycosides against Escherichia coli strains

Sercan ULUSOY, Kemal YÜCE
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
 
[s. 62 - 68]
STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDAKİ METİSİLİN DİRENCİNİN BELİRLENMESİNDE MİKRODİLÜSYON, DİSK DİFÜZYON VE AGAR TARAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Comparison of agar screen, disk diffusion and microdilution methods in detecting methicillin resistance in Staphylococcus aureus strains

Reza A. RAZLIGHI, Şengül DERBENTLİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 69 - 72]
OFLOKSASİN, SİPROFLOKSASİN, NORFLOKSASİN VE PEFLOKSASİNİN ESCHERICHICA COLI'YE İN-VİTRO ETKİNLİKLERİ
Investigation of in-vitro activities of ofloxacin, ciprofloxacin, norfloxacin and pefloxacin against Escherichia coli strains

Feriha ÖZKAN1, Sercan ULUSOY2, Kemal YÜCE2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
[s. 73 - 78]
ÇAPRAZ BULAŞMANIN ÖNLENMESİNDE ULTRAVİYOLE IŞINLARI VE DEZENFEKTAN SOLÜSYONLARIN ETKİLERİ (ÖN ÇALIŞMA)
Effect of UV light and disinfectant solutions in prevention of cross-contamination (a preliminary study)

Fatma ÜNALAN1, Kazım Serhan AKŞİT1, Bülent GÜRLER2, Yaşar NAKİPOĞLU2
1İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Total Parsiyel Protez Bilim Dalı, İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 79 - 85]
KANAL PATLARININ ANTİMİKROBİYAL ETKİLERİNİN DİLÜSYON YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ*
Investigation of antimicrobial activity of root canal sealers by dilution method

Sema YILDIRIM1, Gündüz BAYIRLI1, Nezahat GÜRLER2, Kurtuluş TÖRECİ2, Sabiha KARAYAY2
1İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Endodonti Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Mikrobiyoloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL