ANKEM Dergisi Yıl:1991 Cilt:5 Sayı:4

Cilt 5 • Sayı 4 • 1991  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 364 - 370]
KULAK-BOĞAZ-BURUN İNFEKSİYONLARINDA ETKEN MİKROORGANİZMALAR
Etiological agents in E.N.T. İnfections

Nezahat GÜRLER
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 371 - 374]
ANTİBİYOTİKLERİN KULAK BOĞAZ BURUN DOKULARINDAKİ FARMAKOKİNETİĞİ
Pharmacokinetics of antibiotics in ear-throat-nose tissues

Halil SAĞDUYU
İstanbul Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 375 - 379]
TONSİLLO-FARENJİTLER VE ANTİMİKROBİYAL TEDAVİLERİ
Tonsillo-pharyngitis and antimicrobial therapy

M.Haluk KÖSEMEN
İstanbul Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 380 - 382]
OTİTİS MEDİA VE SİNÜZİTLERDE ANTİMİKROBİYAL TEDAVİ
Antimicrobial therapy in otitis media and sinusitis

M. Haluk KÖSEMEN
İstanbul Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 383 - 384]
LARENJİT VE EPİGLOTTİTLERDE ANTİMİKROBİK TEDAVİ
Antimicrobial therapy in laryngitis and epiglottitis

Ülker ÖNEŞ
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 385 - 389]
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARINDA ANAEROB BAKTERİ SORUNU VE PROFİLAKSİ
Prophylaxis and problems due to anaerobic bacteria in ear-nose-throat diseases

Nermin BAŞERER
İstanbul Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 390 - 394]
ANTİMİKROBİK TEDAVİDE OTOTOKSİSİTE VE VESTİBÜLOTOKSİSİTE
Cochlear and vestibuler toxicity in antimicrobial therapy

Cengiz YAĞIZ
Vakıf Gureba Hastanesi, K.B.B. Kliniği, İSTANBUL
 
[s. 396 - 400]
GÖZ İNFEKSİYONLARINA NEDEN OLAN MİKROORGANİZMALAR
Etiologic agents of eye infections

Gülten MANAV, Koray AKARÇAY
İstanbul Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 401 - 404]
ANTİBİYOTİKLERİN GÖZ DOKULARINDAKİ FARMAKOKİNETİĞİ VE GÖZ İNFEKSİYONLARINDA LOKAL ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ
Pharmacokinetics of antibiotics in ocular tissues and local antibiotic treatment in ocular infections

Mehdi Süha ÖĞÜT
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 405 - 407]
GÖZ İNFEKSİYONLARINDA SİSTEMİK ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ
Systemic application of antibiotics in ocular infections

Tahire BAŞERER
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
 
[s. 408 - 410]
PROLİFERATİF VİTREORETİNOPATİDE KEMOTERAPÖTİK AJANLAR
Proliferative vitreoretinopathy and chemotherapeutic agents

Murat ÖNCEL
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
 
[s. 412 - 415]
ANTİBİYOTİKLER VE PEDODONTİDE KULLANIMLARI
Antibiotics and their usage in pedodontics

Altan GÜLHAN
İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 416 - 422]
AĞIZ VE DİŞ İNFEKSİYONLARININ SINIFLANDIRILMASI
Classification of oral and dental infections

Şükrü ŞİRİN
İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Oral Diagnoz ve Radyoloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 423 - 426]
DUDAK-DAMAK YARIKLARINDA İNFEKSİYON PROBLEMİ
Infectious problems in cleft lip and palates

Bedrettin GÖRGÜN, Murat TOPALAN
İstanbul Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 427 - 430]
MANDİBULA OSTEOMİYELİTLERİ
Mandibular osteomyelitis

Sinan Nur KESİM
İstanbul Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 431 - 437]
DİŞHEKİMLİĞİNDE ANTİMİKROBİK TEDAVİ
Antimicrobial therapy in dentistry

Güven KÜLEKÇİ
İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Mikrobiyoloji Birimi, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 441 - 448]
ANTİBİYOTİKLERLE KLİNİK ÇALIŞMALARIN PLANLANMASI: CİDDİ İNFEKSİYONLARIN TEDAVİSİNDE YENİ ANTİBİYOTİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER
Design of clinical trials of antibiotics: Challenges in evaluating new antibiotics in the treatment of serious infections

S. Ragnar NORRBY
Department of Infectious Diseases, University of Lund, Lund University Hospital, S-22185 Lund, SWEEDEN
 
[s. 449 - 454]
ORAL KULLANILAN BETA-LAKTAM ANTİBİYOTİKLERİN İNSAN BARSAK MİKROFLORASI ÜZERİNE ETKİSİ
Effect of beta-lactam antibiotics administered perorally on human intestinal microflora

Carl Erik NORD
Department of Microbiology, Huddinge University Hospital, Karolinska Insitute and National Bacteriological Laboratory, Stockholm, SWEDEN
 
[s. 455 - 471]
GASTROİNTESTİNAL CERRAHİDE PROFİLAKTİK ANTİMİKROBİYAL KULLANIMI
The use of prophylactic antimicrobials in gastrointestinal surgery

M. R. B. KEIGHLEY
Department of Surgery, Queen Elizabeth Hospital, Edgbaston, Birmingham B15 2TH, U.K.