ANKEM Dergisi Yıl:1991 Cilt:5 Sayı:3

Cilt 5 • Sayı 3 • 1991  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 244 - 245]
HASTANE DIŞI ATEŞLİ HASTAYA YAKLAŞIM, HASTANE DIŞI İNFEKSİYONLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ VE TEMEL TEDAVİ İLKELERİ
Approach to febrile outpatients, general properties and therapeutic principals in community acquired infections

Volkan DÜNDAR
Haydarpaşa Numune Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Haydarpaşa, İSTANBUL
 
[s. 246 - 249]
HASTANE DIŞI PNÖMONİ VE BRONŞİTTE ANTİMİKROBİK TEDAVİ
Antimicrobial therapy of outpatients' pneumonia and bronchitis

Emine KOÇYİĞİT
İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 250 - 254]
AKUT İNFEKSİYÖZ DİYARELERDE ANTİMİKROBİK TEDAVİ
Antimicrobial therapy for acute bacterial diarrhea

Necla AKÇAKAYA
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
 
[s. 255 - 262]
HASTANE DIŞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINDA ANTİMİKROBİK TEDAVİ
Treatment of community acquired urinary tract infections

Halit ÖZSÜT
İstanbul Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 263 - 268]
ÜROLOJİDE SIK RASTLANAN İKİ İNFEKSİYON: PROSTATİTLER VE ÇOCUK ÜRİNER İNFEKSİYONLARI
Two frequently encountered infections in urology: Prostatitis and urinary infections in childhood

Haluk ANDER
İstanbul Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 269 - 274]
HASTANE DIŞINDA GELİŞEN SEPSİSE YAKLAŞIM VE HASTANE DIŞINDA PARENTERAL ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ
Approach to the community-acquired septicaemia and outpatient parenteral antibiotic therapy

Volkan KORTEN
Marmara Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Altunizade, İSTANBUL
 
[s. 275 - 281]
HASTANE DIŞI CİLT VE YUMUŞAK DOKU İNFEKSİYONLARINDA ANTİMİKROBİK TEDAVİ
Antimicrobial therapy in skin and soft tissue infections on the outpatients basis

Dursun BUĞRA
İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 284 - 296]
MAKROLİDLER: ESKİ VE YENİ ÜYELER
Macrolides: Old and new members

Haluk ERAKSOY
İstanbul Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 297 - 307]
YENİ MAKROLİDLER: ANTİMİKROBİK VE FARMAKOKİNETİK ÖZELLİKLER
New macrolides: Antimicrobial and pharmacokinetical properties

O.Şadi YENEN
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İSTANBUL
 
[s. 308 - 311]
PENİSİLİN ALLERJİSİ
Penicillin allergy

Nuran SALMAN
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 312 - 319]
TOPLUMDA EDİNİLMİŞ ALT SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONLARI: KLİNİK YAKLAŞIM, AMPİRİK TEDAVİ VE YENİ MAKROLİDLER
Community-acquired lower respiratory infections: Clinical approach, empirical therapy and new macrolides

Orhan ARSEVEN
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, TRABZON
 
[s. 320 - 324]
CİNSEL TEMASLA BULAŞAN HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE MAKROLİDLERİN YERİ
Macrolides in the treatment of sexually transmitted diseases

Güzin ÖZARMAĞAN
İstanbul Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 326 - 329]
YENİ ANTİBİYOTİKLERLE KLİNİK ÇALIŞMALARDA TEMEL İLKELER
Principles for the clinical investigation of new antibiotics

H.Erdal AKALIN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
 
[s. 330 - 333]
CERRAHİDE PROFİLAKTİK ANTİBİYOTİK ÇALIŞMALARI
Trials of antibiotic prophylaxis in surgery

İskender SAYEK
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 336 - 338]
İNTRAABDOMİNAL İNFEKSİYONLARIN KLİNİK MİKROBİYOLOJİSİ
Clinical microbiology of intraabdominal infections

Murat AKOVA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
 
[s. 339 - 346]
ÇOCUKLUK ÇAĞI PERİTONİTLERİ
Peritonitis in childhood

Güngör KARAGÜZEL, Nebil BÜYÜKPAMUKÇU, Akgün HİÇSÖNMEZ
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 347 - 351]
İNTRAABDOMİNAL İNFEKSİYONLARDA ANTİMİKROBİK TEDAVİ
Antimicrobial therapy in intraabdominal infections

Rıfat YALIN
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Altunizade, İSTANBUL
 
[s. 352 - 356]
PERKÜTAN ABDOMİNAL ABSE TEDAVİSİ
Percutaneous drainage of abdominal abscess

Okan AKHAN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Sıhhiye, ANKARA
 
[s. 357 - 361]
İNTRAABDOMİNAL İNFEKSİYONLARDA CERRAHİ TEDAVİ PRENSİPLERİ
Principles of operative management of intraabdominal infections

Atilla ENGİN
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA