ANKEM Dergisi Yıl:2013 Cilt:27 Sayı:4

Cilt 27 • Sayı 4 • 2013  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 1 - 2]
İçindekiler
Contents
[s. 173 - 178]
İDRAR KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN ENTEROCOCCUS TÜRLERİ VE ANTİBİYOTİK DİRENÇLERİ
Enterococcus Species Isolated from Urine Cultures and Their Antibiotic Resistance

Özlem YÜKSEL ERGİN1, E. Deniz BAYRAM1, Berrin UZUN2, Serdar GÜNGÖR2, Tuna DEMİRDAL3
1İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İZMİR
2İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İZMİR
3İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İZMİR
[s. 179 - 183]
SOLUNUM YOLU ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKSİ İZOLATLARININ PRİMER ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of Primer Antituberculosis Drug Susceptibilities of Mycobacterium tuberculosis Complex Strains Isolated from Respiratory Tract Samples

Cem ARTAN1, Esma DENİZ1, Hüseyin BİRADEROĞLU2, Ali ATAN2, Müge OĞUZKAYA ARTAN3
1Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Kliniği, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, KAYSERİ
2Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Kliniği, Göğüs Hastalıkları Servisi, KAYSERİ
3Erciyes Üniversitesi Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, KAYSERİ
[s. 184 - 195]
TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN EL HİJYENİ EĞİTİM PROGRAMI ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of the Effectivity of Hand Hygiene Training Program Organized for Medical Students

Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK1, Ahmet ATASOY2, Ayşe ERTÜRK3
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, RİZE
2Afyon Sandıklı Devlet Hastanesi, AFYONKARAHİSAR
3Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, RİZE
[s. 196 - 205]
KATYONİK STEROİD ANTİBİYOTİK CSA-13’ÜN, KOLİSTİN VE ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERLE KOMBİNASYONLARININ KİSTİK FİBROZLU HASTALARDAN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARINA KARŞI ÜÇLÜ SİNERJİSTİK ETKİLERİ
Investigation of Triple Synergistic Activities of the Novel Cationic Steroid Antibiotic CSA-13, With Colistin and Various Antibiotics against Pseudomonas aeruginosa Strains Isolated from Cystic Fibrosis Patients

Çağla BOZKURT-GÜZEL1, Zayre ERTURAN2, Paul B. SAVAGE3, Ayşe Alev GERÇEKER1
1İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
3Brigham Young University, Department of Chemistry and Biochemistry, Provo, Utah, USA
[s. 206 - 212]
ÇOCUKLARIN İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİLER VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI
Bacteria Isolated from the Urine Samples of Children and Their Antibiotic Susceptibilities

Metin DOĞAN, Özlem AYDEMİR, Bahadır FEYZİOĞLU, Mahmut BAYKAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA
[s. 213 - 216]
KONTROLSÜZ DİYABETİN SEBEP OLDUĞU NÖTROFİL HİPOGRANÜLASYONU VE SIK TEKRARLAYAN PİYOJENİK İNFEKSİYON İLE SEYREDEN OLGU
A Case with Recurrent Pyogenic Infections and Neutrophil Hypogranulation; Caused by Uncontrolled Diabetes

Serhat UYSAL1, Bilgin ARDA1, Füsun SAYGILI2, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN1, Fatma ÖMÜR ARDENİZ3, Ilgın YILDIRIM ŞİMŞİR2, Sercan ULUSOY1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, İZMİR
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı, İZMİR
[s. 217 - 220]
HERPES ZOSTER SONRASI GELİŞEN İZOLE NERVUS VAGUS TUTULUMU OLGUSU
A Case of Isolated Vagus Nerve Palsy Occuring After Herpes Zoster

Deniz KAHRAMAN1, Ali DEĞİRMENCİ2
1İ.Şevki Atasagun Nevşehir Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, NEVŞEHİR
2İ.Şevki Atasagun Nevşehir Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, NEVŞEHİR
[s. 221 - 225]
KONU İNDEKSİ
[s. 226 - 230]
YAZARLAR İNDEKSİ