ANKEM Dergisi Yıl:2014 Cilt:28 Sayı:4

Cilt 28 • Sayı 4 • 2014  
Metin Başlık ve Yazarlar
İçindekiler
Contents
[s. 119 - 123]
KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ENTEROKOKLARDA ANTİBİYOTİK DİRENCİNİN YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ
The Change of Antibiotic Resistance Over the Years in Enterococci Isolated from Clinical Specimens

Neval AĞUŞ, Mümtaz Cem ŞİRİN, Nisel YILMAZ, Pınar ŞAMLIOĞLU, Yeşer KARACA DERİCİ, Sevgi YILMAZ HANCI, Arzu BAYRAM, Nurşen AKGÜRE, Fatma ÇOKPINAR
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İZMİR
[s. 124 - 128]
BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE MYCOPLASMA HOMINIS VE UREAPLASMA UREALYTICUM PREVALANSI VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ PROFİLİ
The Prevalence and Antibiotic Resistance Profiles of Mycoplasma hominis and Ureaplasma urealyticum at a University Hospital

Tuba MERAL, Hatice ULUDAĞ ALTUN, Emel TÜRK ARIBAŞ
Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 129 - 133]
İNVAZİF ASPERGİLLOZ TANILI HASTALARDAN İZOLE EDİLEN ASPERGILLUS TÜRLERİNİN ANTİFUNGAL DUYARLILIKLARI
Antifungal Susceptibility of Aspergillus Species Isolated from Patients Diagnosed with Invasive Aspergillosis

Mustafa Altay ATALAY1, Ayşe Nedret KOÇ1, Hafize SAV2, Gonca DEMİR1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 134 - 137]
KEÇİÖREN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ PEDİATRİ SERVİSİNDE GASTROENTERİT TANISIYLA İZLENEN ÇOCUKLARDA ROTAVİRUS SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI
Rotavirus Frequency in Children With Acute Gastroenteritis Who Were Hospitalized in Keçiören Education and Research Hospital Pediatric Clinic

Mesut KOÇAK1, Emel ÇALIŞKAN2, Ali Osman KÖKSAL1
1Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, ANKARA
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DÜZCE
[s. 138 - 143]
ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER TÜRLERİNİN KOLİSTİN, TİGESİKLİN VE DİĞER ANTİBİYOTİKLERE KARŞI DİRENÇ PROFİLLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Investigation of Colistin, Tigecycline and Other Antibiotic Resistance Profiles of Acinetobacter Species Isolated from Several Clinical Specimens

Metin DOĞAN1, Fatma Esenkaya TAŞBENT2, Bahadır FEYZİOĞLU1, Mahmut BAYKAN1
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA
2Konya Halk Sağlığı Laboratuvarı, KONYA
[s. 144 - 149]
KRONİK HEPATİT C İNFEKSİYONU OLAN HASTALARDA SERUM HCV-RNA DÜZEYİ İLE KARACİĞERİN HİSTOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
The Comparison of Serum HCV-RNA Levels and Histopathological Features of Patients with Chronic Hepatitis C Infection

Özlem KİRİŞCİ1, Seyyal ROTA2, Mustafa CENGİZ3, Işıl FİDAN4, Güldal ESENDAĞLI YILMAZ5, Seren ÖZENİRLER6
1Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, KAHRAMANMARAŞ
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
3Dr. A.Y. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, ANKARA
4Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
5Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, ANKARA
6Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, ANKARA
[s. 150 - 153]
ALTI YAŞINDAKİ ÇOCUK HASTADA STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE’YA BAĞLI GELİŞEN ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONU
Urinary Tract Infection Caused by Streptococcus pneumoniae in a Six Year Old Patient

Birol ŞAFAK1, Osman KILINÇ1, Talip Talet ESER2
1Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, BALIKESİR
2Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Kliniği, BALIKESİR
[s. 154 - 154]
BİLİMSEL HAKEMLERE TEŞEKKÜR
[s. 155 - 159]
KONU İNDEKSİ
[s. 160 - 164]
YAZARLAR İNDEKSİ