ANKEM Dergisi Yıl:2014 Cilt:28 Sayı:3

Cilt 28 • Sayı 3 • 2014  
Metin Başlık ve Yazarlar

İçindekiler
Contents
[s. 79 - 85]
KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN NONFERMENTATİF GRAM NEGATİF BAKTERİLERİN ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI
Antimicrobial Susceptibility of Nonfermentative Gram negative Bacteria Isolated from Blood Cultures

Esra GÜLTEKİN, M. Hamidullah UYANIK, Hayrunisa HANCI, Zeynep ERDİL, Fatma Nesime GELEN, Selahattin ÇELEBİ
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ERZURUM
[s. 86 - 93]
KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAHİLİYE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ’NDE 2013 YILINDA GELİŞEN HASTANE İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
The Evaluation of Hospital Infections in Medical Intensive Care Unit Patients of Kayseri Education and Research Hospital in 2013

Funda GÖZÜTOK1, Fatma MUTLU SARIGÜZEL2, Berna AYDIN1, Deniz KAMALAK GÜZEL1, İnci KILIÇ1, Saadet GENÇASLAN1, İlhami ÇELİK1
1Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Bölümü, KAYSERİ
2Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü, KAYSERİ
[s. 94 - 99]
HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ OLAN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ YILLARA GÖRE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
A Comparison of the Antibiotic Susceptibility Rates of Pseudomonas aeruginosa Strains Causing Hospital-Acquired Infections According to Years

Nevin İNCE1, Mehmet Faruk GEYİK1, Davut ÖZDEMİR1, Şükrü ÖKSÜZ2, Ayşe DANIŞ3
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DÜZCE
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DÜZCE
3Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Enfeksiyon Kontrol Komite
[s. 100 - 104]
ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI
Antibiotic Susceptibility of Pseudomonas aeruginosa Strains Isolated from Various Clinical Specimens

Şükran KÖSE, Sabri ATALAY, İlker ÖDEMİŞ, Pelin ADAR
İzmir Yenişehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İZMİR
[s. 105 - 109]
FARKLI DİRENÇ FENOTİPLERDEKİ PSEUDOMONAS AERUGINOSA İZOLATLARININ AmpC BETA-LAKTAMAZ EKSPRESYON DÜZEYLERİ
AmpC Beta-Lactamase Expression Levels of Pseudomonas aeruginosa Isolates with Different Resistance Phenotypes

Hüseyin Agah TERZİ1, Canan KÜLAH2, İhsan Hakkı ÇİFTCİ1
1Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, SAKARYA
2Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü, ZONGULDAK
[s. 110 - 113]
YAYGIN MAKÜLOPAPÜLER DÖKÜNTÜ İLE SEYREDEN BİR BRUSELLOZ OLGUSU
A Brucellosis Case Presenting With Diffuse Maculopapular Rash

Hüseyin Aytaç ERDEM, Meltem TAŞBAKAN, Hüsnü PULLUKÇU, Oğuz Reşat SİPAHİ, Esra ERDEM KIVRAK, Tansu YAMAZHAN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 114 - 118]
LISTERIA MONOCYTOGENES’İN ETKEN OLDUĞU BİR MENENJİT VE BAKTERİYEMİ OLGUSU
A Meningitis and Bacteremia Case Caused by Listeria monocytogenes

Metin DOĞAN, Fatma ESENKAYA TAŞBENT, Bahadır FEYZİOĞLU, Mahmut BAYKAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA
[s. 119 - 119]
DÜZELTME