ANKEM Dergisi Yıl:2014 Cilt:28 Sayı:2

Cilt 28 • Sayı 2 • 2014  
Metin Başlık ve Yazarlar

İçindekiler
Contents
[s. 41 - 43]
AKUT GASTROENTERİTLİ ÇOCUK HASTALARDA ROTAVİRÜS ANTİJEN POZİTİFLİĞİ VE POZİTİFLİĞİN DEMOGRAFİK VERİLERLE İLİŞKİSİ
Rotavirus Antigen Positivity in Children with Acute Gastroenteritis and Its Relationship with Demographic Data

Elçin AKDUMAN ALAŞEHİR1, Ahmet BALIKCI2, Aynur EREN TOPKAYA3
1Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
2Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İSTANBUL
3Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, TEKİRDAĞ
[s. 44 - 49]
KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞININ AKUT ALEVLENMELERİNDE BALGAMDAN İZOLE EDİLEN MORAXELLA CATARRHALIS SIKLIĞI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI
Frequency and Antibiotic Susceptibility of Moraxella catarrhalis Isolated from Sputum in Acute Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Nevin İNCE1, Fatma SIRMATEL2
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DÜZCE
2İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, BOLU
[s. 50 - 57]
MANİSA İL MERKEZİNDE BERBER, KUAFÖR VE GÜZELLİK SALONU ÇALIŞANLARININ HEPATİT KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI
Knowledge, Attitute and Behavior of Barber, Hairdressing and Beauty Saloon Employees about Hepatitis in Manisa

Turhan TOGAN1, Hale TURAN1, Selma TOSUN2, Hande ARSLAN3
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
2Manisa Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, MANİSA
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
[s. 58 - 62]
TOPLUMSAL KAYNAKLI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINDAN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI SUŞLARINDA FOSFOMİSİN, NİTROFURANTOİN VE SİPROFLOKSASİNİN İN-VİTRO ETKİNLİĞİ
In-vitro Activity of Fosfomycin, Nitrofurantoin and Ciprofloxacin Against Escherichia coli Strains Isolated From Community Acquired Urinary Tract Infections

Ömer KURT1, Hayati GÜNEŞ2, Abdullah GÜMÜŞ2, Reyhan MUTLU2, Aynur EREN TOPKAYA2
1Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, TEKİRDAĞ
2Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, TEKİRDAĞ
[s. 63 - 67]
HEMATOLOJİK MALİGNİTESİ OLMAYAN HASTALARDA NADİR GÖRÜLEN FUNGAL İNFEKSİYONLAR: İKİ OLGU SUNUMU
Rare Fungal Infections in Patients Without Hematologic Malignancies: Two Case Reports

Özlem ALICI1, Canan AĞALAR1, Zafer ÇETİNKAYA2
1Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İSTANBUL
2Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 68 - 71]
PEGİLE İNTERFERON ALFANIN İNDÜKLEDİĞİ DUDAK VE BUKKAL MUKOZADA OLUŞAN ÜLSERATİF ORAL LİKEN PLANUS
Pegylated Interferon Alpha-Induced Ulcerative Oral Lichen Planus That Formed on the Buccal Mucosa and Lip

Nevin İNCE1, Aslı ŞENOL2, Ali İhsan GÜLEÇ3, Mehmet Faruk GEYİK1
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DÜZCE
2Nevşehir Devlet Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, NEVŞEHİR
3Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, DÜZCE
[s. 72 - 75]
İKİNCİ KUŞAK TRİAZOL TÜREVİ ANTİMİKOTİK POSAKONAZOLÜN VETERİNER HEKİMLİK ALANINDA KLİNİK KULLANIMI
Clinical Use of Posaconazole, a Second Generation Triazole in Veterinary Medicine

Efrahim SARGIN, Sinem ÜLGEN, Mehmet Erman OR
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 76 - 77]
Editöre mektup


Yusuf Emrah EYİ
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Acil Tıp Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 78 - 78]
29.ANKEM AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI KONGRESİ ARDINDAN