ANKEM Dergisi Yıl:2012 Cilt:26 Sayı:3

Cilt 26 • Sayı 3 • 2012  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 1 - 2]
İçindekiler
Contents
[s. 111 - 115]
KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN ENTEROKOK SUŞLARININ DAPTOMİSİNE DUYARLILIĞI
Daptomycin Susceptibility of Enterococcus spp. Strains Isolated from Blood Cultures

Hatice TÜRK DAĞI, Uğur ARSLAN, Ayşe Rüveyda UĞUR, Feyza ALP, Duygu FINDIK, İnci TUNCER
Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA
[s. 116 - 119]
KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STAFİLOKOK SUŞLARINDA MAKROLİD-LİNKOZAMİD-STREPTOGRAMİN B (MLSB) DİRENÇ FENOTİPLERİ
Macrolide-Lincosamide-Streptogramin B (MLSB) Resistance Phenotypes in Staphylococci Isolated from Clinical Samples

Pınar ŞAMLIOĞLU, Gülfem ECE, Sabri ATALAY, Şükran KÖSE
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İZMİR
[s. 120 - 125]
YANIK ÜNİTESİNDE KISA-DÖNEM/UZUN-DÖNEM ACINETOBACTER BAUMANNII SALGINI*
Short-term/Long-term Acinetobacter baumannii Outbreak in Burn Unit

Tülin GÖKMEN, Mümtaz GÜRAN, Gökçe BENK, Suna KIZILYILDIRIM, Fatih KÖKSAL
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ADANA
[s. 126 - 130]
KAN VE DIŞKI ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN SALMONELLA VE SHIGELLA SUŞLARI VE ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ ORANLARI*
Salmonella and Shigella Strains Isolated from Blood and Stool Samples and their Antibiotic Resistance Rates

Mehmet PARLAK1, Yasemin BAYRAM2, Aytekin ÇIKMAN3, Mustafa BERKTAŞ2
1Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, VAN
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, VAN
3Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, ERZİNCAN
[s. 131 - 136]
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARIN ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI*
Microorganisms Isolated from Various Clinical Samples of Intensive Care Unit Patients and their Antibiotic Susceptibilities

Aytekin ÇIKMAN1, Nadire Seval GÜNDEM2, Faruk KARAKEÇİLİ3, Ebru KORKMAZ1, Öztekin ÇIKMAN4
1Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, ERZİNCAN
2Erzincan Devlet Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, ERZİNCAN
3Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, ERZİNCAN
4Lokman Hekim Van Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, VAN
[s. 137 - 142]
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ’NDE 2011 YILINDA SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ*
The Evaluation of Health-care Associated Infections in Intensive Care Unit of Mustafa Kemal University Medical School in 2011

Vicdan KÖKSALDI MOTOR1, Ömer EVİRGEN1, Erkan YULA2, Ersin Şükrü ERDEN3, Sabahattin OCAK1, Yusuf ÖNLEN1
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, HATAY
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, HATAY
3Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, HATAY
[s. 143 - 147]
2002-2011 YILLARI ARASINDA DIŞKI ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN SHIGELLA TÜRLERİ VE ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ DAĞILIMLARI
Shigella Species Isolated from Stool Specimens between 2002 and 2011 Years and their Antimicrobial Resistance Profiles

Cem ÇELİK1, Mustafa Gökhan GÖZEL2, Fatma DAYI3, Rakibe KAYGUSUZ3, Mustafa Zahir BAKICI3
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SİVAS
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SİVAS
3Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, SİVAS
[s. 148 - 153]
DIŞKIDA HELICOBACTER PYLORI ANTİJENİ SAPTAYAN İMMUNOKROMATOGRAFİK TESTLER: SEKİZ FARKLI TİCARİ KİT SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI*
Immunochromatographic Tests Detecting Helicobacter pylori Antigen in Stool: Comparison of the Results of Eight Different Commercial Kits

Mehmet İLKTAÇ, Ayşegül ŞAHİN, Hasan NAZİK, Betigül ÖNGEN
İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 154 - 164]
GRAM NEGATİF BAKTERİLERDE ANTİBAKTERİYAL DİRENCİN FENOTİPİK YÖNTEMLER İLE TAYİN VE BİLDİRİMİ
Detection and Reporting of Antibacterial Resistance Using Phenotypic Methods in Gram Negative Bacteria

Duygu ÖCAL
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA