ANKEM Dergisi Yıl:2012 Cilt:26 Sayı:2

Cilt 26 • Sayı 2 • 2012  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 1 - 2]
İçindekiler
Contents
[s. 55 - 60]
YOĞUN BAKIM HASTALARININ KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA VE ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ DURUMLARI
Evalution of Resistance to Various Antibiotics in Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii Strains Isolated from Blood Cultures of Intensive Care Patients

Berrin UZUN, Serdar GÜNGÖR, Süreyya Gül YURTSEVER, İlhan AFŞAR, Mustafa DEMİRCİ
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İZMİR
[s. 61 - 68]
ÜROPATOJEN ESCHERICHIA COLI İZOLATLARINA FOSFOMİSİN VE BAZI ANTİBİYOTİKLERİN İN VİTRO ETKİNLİĞİ
In Vitro Effectiveness of Fosfomycin and some Antibiotics for Uropathogenic Escherichia coli Isolates

Alicem TEKİN1, Özcan DEVECİ2, Tuba DAL1, Recep TEKİN2, Tuncer ÖZEKİNCİ1, Saim DAYAN2
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
[s. 69 - 73]
KLİNİK ASPERGILLUS İZOLATLARI: TÜR DAĞILIMI VE ANTİFUNGAL DUYARLILIK SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Clinical Aspergillus Isolates: Evaluation of Species Distribution and Antifungal Susceptibility Results

Yasemin ÖZ1, Filiz AKŞİT1, Müge ASLAN1, Nilgün KAŞİFOĞLU1, Nuri KİRAZ2
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
2stanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 74 - 79]
STREPTOCOCCUS PYOGENES SUŞLARINDA MAKROLİD DİRENÇ MEKANİZMALARI VE ORANLARI (AYDIN)
Macrolide Resistance Mechanism and Ratio in Streptococcus pyogenes Strains in Aydın, Turkey

Murat TELLİ, Mete EYİGÖR, Yasin TİRYAKİ, Neriman AYDIN
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, AYDIN
[s. 80 - 85]
ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER TÜRLERİNDE ANTİBİYOTİK DİRENÇ ORANLARININ İNCELENMESİ
Investigation of Antibiotic Resistance Rates of Acinetobacter Species Isolated from Various Clinical Samples

Meryem IRAZ1, Ayşenur CEYLAN1, Yasemin AKKOYUNLU2
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 86 - 98]
Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıpta Kullanılan Poli (laktik-ko-glikolik asit) ile Hazırlanmış İlaç Sistemleri
POLY(LACTIC-CO-GLYCOLIC ACID) BASED DRUG DELIVERY DEVICES FOR TISSUE ENGINEERING AND REGENERATIVE MEDICINE

Oya KERİMOĞLU, Emine ALARÇİN
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Haydarpaşa, İSTANBUL
[s. 99 - 104]
POSTOPERATİF KAN ŞEKERİ DÜZEYİNİN İNFEKSİYONLA İLİŞKİSİ

Adnan İŞGÖR
Medical Park Göztepe Hastanesi, Genel Cerrahi Birimi, İSTANBUL
[s. 105 - 110]
PARAZİTLERİN ALTERNATİF TEDAVİ YÖNTEMİ OLARAK KULLANIMLARI
Usage of Parasites as Alternative Therapy

Kor YERELİ
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı, MANİSA
[s. 111 - 111]
27.ANKEM ANTİBİYOTİK VE KEMOTERAPİ KONGRESİ ARDINDAN
[s. 112 - 112]
YOĞUN BAKIM ÜNİTEMİZDEN GÖNDERİLEN DERİN TRAKEAL ASPİRAT KÜLTÜRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Behiye DEDE, Ayten KADANALI, Gül KARAGÖZ, Şenol ÇOMOĞLU, Mehmet Fatih BEKTAŞOĞLU, Arzu İRVEM
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul