ANKEM Dergisi Yıl:2012 Cilt:26 Sayı:1

Cilt 26 • Sayı 1 • 2012  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 1 - 9]
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARIN ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI
Microorganisms Isolated from Various Clinical Samples and their Antibiotic Susceptibilities in Intensive Care Unit Patients

Ayşe ERTÜRK1, Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK2, Ersin KÖKSAL3, Zeynep ŞENTÜRK KÖKSAL2, Songül ÖZYURT4
1Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, RİZE
2Rize 82.Yıl Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, RİZE
3Rize 82.Yıl Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, RİZE
4Rize 82.Yıl Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, RİZE
[s. 10 - 15]
KAHRAMANMARAŞ’TA HUZUREVİ VE ÇOCUK YUVASINDA KALAN BİREYLERDE PNÖMOKOK TAŞIYICILIĞI VE PENİSİLİNE DİRENÇ
Pneumococcal Carriage and Penicillin Resistance at a Nursing Home and Child Care Center in Kahramanmaraş

Zerife ORHAN1, Mustafa GÜL2, Murat ARAL2, Ali ÖZER3, Arzu KAYIŞ1
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, KAHRAMANMARAŞ
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAHRAMANMARAŞ
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, MALATYA
[s. 16 - 19]
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDEN İZOLE EDİLEN BURKHOLDERIA CEPACIA SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DİRENCİ
Resistance of Burkholderia cepacia Strains Isolated from Intensive Care Unit to Various Antibiotics

Mehmet PARLAK, Aytekin ÇIKMAN, Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU, Mustafa BERKTAŞ, Abdullah BEKTAŞ
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, VAN
[s. 20 - 24]
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS İZOLATLARININ PRİMER ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
The Evaluation of Susceptibility of Mycobacterium tuberculosis complex Isolates against Primer Antituberculosis Drugs

Yasemin ÖZ1, Müge ASLAN1, Filiz AKŞİT1, Gül DURMAZ1, Nuri KİRAZ2
1Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 25 - 29]
AKUT GASTROENTERİTLİ ÇOCUKLARDA ROTAVİRUS SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI VE ROTAVİRUS SEZONUNUN TAKİBİ: BEŞ YILLIK SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Investigation of Rotavirus Frequency and Following up the Rotavirus Season among Children with Acute Gastroenteritis: Evaluation of Five-year Results

Mehmet İLKTAÇ, Ayşegül ŞAHİN, Hasan NAZİK, Betigül ÖNGEN
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 30 - 34]
VAN YÖRESİNDE HELICOBACTER PYLORI PREVALANSI, YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI
The Age and Gender Distribution of Helicobacter pylori Prevalence in Van Region

Aytekin ÇIKMAN, Mehmet PARLAK, Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU, Mustafa BERKTAŞ
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, VAN
[s. 35 - 41]
KRONİK HEPATİT C HASTALARINDA OTOANTİKOR SIKLIĞI VE HCV RNA POZİTİFLİĞİ İLE İLİŞKİSİ
The Prevalence of Autoantibodies in Patients with Chronic Hepatitis C and the Relationship between Autoantibodies and HCV RNA Positivity

Işıl FİDAN1, Turgut İMİR1, Seyyal ROTA1, Resul KARAKUŞ2, Hülya DURAN1, Melek ERTAŞ1, Zübeyde LALE1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İmmünoloji Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 42 - 45]
VORİKONAZOL İLE TEDAVİ EDİLEN ASPERGILLUS FUMIGATUS’A BAĞLI SPONDİLODİSKİT OLGUSU
A Case of Aspergillus fumigatus Spondylodiscitis Treated by Voriconazole

Selin BARDAK-ÖZCEM1, Derya ÇAĞLAYAN-SERİN1, Serhat UYSAL1, Sedat ÇAĞLI2, Hüsnü PULLUKÇU1, Meltem IŞIKGÖZ-TAŞBAKAN1, Bilgin ARDA1, Tansu YAMAZHAN1, Dilek METİN3, Sercan ULUSOY1, Oğuz Reşat SİPAHİ1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Anabilim Dalı, İZMİR
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 46 - 54]
TARTIŞILAN ADJUVAN: SKUALEN
Squalene: The Controversial Adjuvant

Görkem YAMAN1, Mustafa BERKTAŞ2, Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU2
1Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, VAN