ANKEM Dergisi Yıl:2011 Cilt:25 Sayı:Ek2

Cilt 25 • Sayı Ek-2 • 2011  
Metin Başlık ve Yazarlar

İçindekiler
[s. 1 - 4]
PASTEUR, ANAEROBİK YAŞAM VE FERMENTASYON
Pasteur, Anaerobic Life and Fermentation

Nezahat GÜRLER
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
[s. 6 - 8]
İNFEKSİYON KONTROL: BİR KALİTE İYİLEŞTİRME VE HASTA GÜVENLİĞİ PROGRAMI
Infection Control: A Program of Quality Improvement and Patient Safety

H. Erdal AKALIN
Hacettepe Üniversitesi (emekli) Öğretim Üyesi
[s. 9 - 16]
TÜRKİYE’DE ENFEKSİYON KONTROLÜ İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER
Recent Developments related to Infection Control in Turkey

Recep ÖZTÜRK
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 17 - 20]
İNFEKSİYON KONTROL VE HASTA GÜVENLİĞİ KONUSUNDA YAPILANLARA ÖRNEKLER
Infection Control and Patient Safety: Succesfull Interventions

Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Ankara
[s. 22 - 24]
EL HİJYENİ VE ÖNEMİ
Hand Hygiene and its Importance

Dilara İNAN
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Antalya
[s. 25 - 27]
KATETER İLİŞKİLİ KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARINDAN KORUNMADA PAKET ÖNLEMLER
Bundle Precautions to Prevent Catheter Related Bloodstream Infections

Rahmet GÜNER
S.B. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, ANKARA
[s. 28 - 31]
HASTANEDE GELİŞEN PNÖMONİDEN KORUNMA
Hospital-acquired Pneumonia Prevention

Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 34 - 44]
GRAM NEGATİF ENTERİK BAKTERİ İNFEKSİYONLARININ YÖNETİMİ
Management of Gram-negative Enteric Bacteria Infections

Yeşim TAŞOVA
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ADANA
[s. 45 - 49]
DİRENÇLİ NON-FERMENTATİF GRAM NEGATİF BAKTERİ İNFEKSİYONLARININ TEDAVİ VE YÖNETİMİ
Treatment and Management of Infections Caused by Resistant Non-fermentative Gram-negative Bacteria

Bilgin ARDA
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 50 - 53]
DİRENÇLİ GRAM POZİTİF KOK İNFEKSİYONLARININ TEDAVİ VE YÖNETİMİ
Treatment and Management of Infections Caused by Resistant Gram-positive Cocci

Kenan HIZEL
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 56 - 61]
PERİODONTAL HASTALIK: SİSTEMİK PARAMETRELER
Periodontal Disease: Systemic Parameters

Serdar ÇİNTAN, Dilek GÜVENÇ
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 62 - 65]
PERİODONTİTİS VE ATEROSKLEROTİK KARDİOVASKÜLER HASTALIK
Periodontitis and Atherosclerotic Cardiovascular Disease

Aslan Y. GÖKBUGET
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 66 - 69]
APİKAL PERİODONTİTİS - KARDİYOVASKÜLER HASTALIK
Apical Periodontitis - Cardiovascular Disease

Oktay DÜLGER1, Güven KÜLEKÇİ2
1Diş Dostu Derneği, İSTANBUL
2İstanbul Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi, Mikrobiyoloji Bilim Dalı, İstanbul
[s. 70 - 76]
DİŞ HEKİMLİĞİNDE KARDİYOVASKÜLER HASTALIK RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Risk Assesment for Cardiovascular Disease in Dentistry

Güven KÜLEKÇİ
İstanbul Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi, Mikrobiyoloji Bilim Dalı, İstanbul
[s. 78 - 81]
ÇOCUKLUK ÇAĞI AŞILAMASINDA YENİLİKLER
Progresses in Childhood Vaccination

Nuran SALMAN
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları, Klinik İmmunoloji Bilim Dalı, İSTANBUL
[s. 82 - 86]
AŞI KARŞITI GRUPLAR VE AŞILARA KARŞI YAPILAN HAKSIZ SUÇLAMALAR
Anti-Vaccine Groups and Unfair Accusations Against Vaccines

Selim BADUR
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,Viroloji ve Temel İmmünoloji Bilim Dalı, İSTANBUL
[s. 88 - 91]
ŞARBONUN ÜLKEMİZDEKİ DURUMU
Current Situation of Anthrax in Turkey

Mustafa ERTEK
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Sıhhıye, ANKARA
[s. 92 - 96]
ŞARBON BASİLLERİNİN FİLOGENETİK DAĞILIMI VE YAYGIN KLONLARI
Phylogenetic Distribution of Anthrax Bacilli and Common Clones

Rıza DURMAZ
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KIRIKKALE, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı, ANKARA
[s. 97 - 99]
ŞARBON BASİLLERİNDE ANTİBİYOTİK DİRENCİ
Antibiotic Resistance in Anthrax Bacilli

Duygu PERÇİN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ
[s. 102 - 109]
STERİL İNFLAMASYON VE İNFLAMAZOM
Sterile Inflammation and Inflammasome

Sacit Altuğ KESİKLİ, Dicle GÜÇ
Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 110 - 112]
VİRAL İNFEKSİYONLARDA İNFLAMATUAR YANITTA GÜNCEL GÖRÜŞLER: KOMPLEMAN SİSTEMİNDE OLUP BİTENLER
Current Opinions on Inflammatory Response against Viral Infections: What is going on with Complement System

Selim BADUR
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji ve Temel İmmünoloji Bilim Dalı, İSTANBUL
[s. 114 - 118]
ANTİBİYOTİK TÜKETİMİNDE KISITLAYICI POLİTİKALAR
Restriction Policies in Antibiotic Consumption

Salih HOŞOĞLU
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
[s. 119 - 122]
ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI ONAYLI ANTİBİYOTİK KULLANIMININ KALİTEYE KATKISI
Infectious Disease Specialist Approved Antibiotic Usage Contribution on the Quality

Oğuz KARABAY
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, SAKARYA
[s. 123 - 125]
ANTİBİYOTİK KULLANIMINA KAMU BAKIŞI
Administrative Approach to Antibiotic Usage

İrfan ŞENCAN
SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, ANKARA
[s. 126 - 131]
RASYONEL ANTİBİYOTİK KULLANIMINDA MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARININ ROLÜ
The Role of Microbiology Laboratories in Rational Antibiotic Use

Mustafa ALTINDİŞ
Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, AFYON
[s. 134 - 138]
TÜRKİYE’NİN BİLİMSEL YAYIN PERFORMANSI
Scientific Publication Performance of Turkey

Hakan S. ORER
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 139 - 145]
İNOVASYON: TEKNOPARK MODELİ
Innovation: Technopark Model

Sanem YALÇINTAŞ GÜLBAŞ
Hacettepe Üniversitesi, Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi, 1. Ar-Ge Binası, Beytepe, ANKARA
[s. 146 - 148]
YENİLİKÇİ İLAÇ SEKTÖRÜNDE KAÇAN FIRSAT VE HASTA YARARI
Lost Opportunity for Investments in Innovative Medicines Industry and Effects on Patients

Murat AŞIK
MSD Türkiye Dış İlişkiler Direktörü, İSTANBUL
[s. 150 - 153]
İNGUİNAL GREFT İNFEKSİYONLARI
Inguinal Graft Infections

Atıl ÇAKMAK
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 156 - 161]
FUNGAL İNFEKSİYONLARDA TANI
Diagnosis of Fungal Infections

Beyza ENER
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, BURSA
[s. 167 - 168]
YOĞUN BAKIMDA ASPERGİLLOZİS
Aspergillosis in Intensive Care Unit

Funda TİMURKAYNAK
Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İSTANBUL
[s. 170 - 175]
YENİ STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ
New Sterilization Methods

Murat GÜNAYDIN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SAMSUN
[s. 176 - 183]
HASTANELERDE KİŞİSEL KORUYUCU GİYSİLER VE EKİPMANLAR
Protective Clothing and Equipments in Hospitals

Dilek ZENCİROĞLU
DMS Sağlık Eğitim ve Danışmanlık, Mimar Sinan Mah. Yurtsever Sok. Gökdeniz Sit. A4, Çekmeköy, İSTANBUL
[s. 184 - 187]
KRİTİK ÜNİTELERDE YER-YÜZEY DEZENFEKSİYONUNDA YENİ YÖNTEMLER
New Methods for Environmental Disinfection in Critical Units

Şaban ESEN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SAMSUN
[s. 190 - 191]
AĞRI TEDAVİSİNDE PLASEBO ANALJEZİ - NOSEBO HİPERALJEZİ
Placebo Analgesia - Nocebo Hyperalgesia in Pain Management

Mine Sibel GÜRÜN
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, BURSA
[s. 194 - 195]
ÜLKEMİZDE İNDİKASYON DIŞI ANTİBİYOTİK KULLANMAK İÇİN YAPMAMIZ GEREKENLER
The Procedures for “Off Label Use” of Antibiotics in Turkey

Lütfiye MÜLAZIMOĞLU
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 198 - 200]
SANTRAL SİNİR SİSTEMİ İNFEKSİYONLARININ TEDAVİSİNDE ANTİBİYOTİKLERİN FARMAKOKİNETİK VE FARMAKODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN ÖNEMİ
Importance of Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Properties of Antibiotics in the Treatment of Central Nervous System Infections

Oğuz Reşat SİPAHİ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 201 - 206]
TEDAVİSİ GÜÇ İNFEKSİYONLARDA ANTİBİYOTİKLERİN FARMAKOKİNETİK/FARMAKODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN ÖNEMİ: ENDOKARDİT
The Importance of Antibiotic Pharmacokinetic/ Pharmacodynamic Parameters in Difficult to Treat Infections: Endocarditis

Firdevs AKTAŞ
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 207 - 210]
TEDAVİSİ GÜÇ İNFEKSİYONLARDA ANTİBİYOTİKLERİN FARMAKOKİNETİK/FARMAKODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN ÖNEMİ: PROSTATİTLER
The Significance of Pharmacokinetic/Pharmacodynamic Properties of Antibiotics in Infections Difficult to Treat: Prostatitis

Mete ÇEK
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, EDİRNE
[s. 212 - 217]
BOĞMACA AŞISI VE SORUNLAR
Pertussis Vaccine and Problems

Zafer KURUGÖL
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 218 - 223]
BOĞMACA: EPİDEMİYOLOJİ VE KLİNİK
Pertussis: Epidemiology and Clinic

Ayper SOMER
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, İSTANBUL
[s. 226 - 228]
İNTERNET’TE BİLGİYE ULAŞIM
Accessing Internet Data

Canan AĞALAR
Kırıkkalale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KIRIKKALE
[s. 229 - 232]
MAKALE YAYINLAMA SÜRECİNDE DERGİ SEÇİMİ
Selection of the Journal in the Article Publication Process

Oğuz Reşat SİPAHİ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 234 - 237]
KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİNDE GÜNCEL DURUM
Current Status in the Treatment of Hepatitis B

Tansu YAMAZHAN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 240 - 246]
DİYABETİK AYAK SORUNLARINA GENEL YAKLAŞIM
General Approach to the Problems of Diabetic Foot

Nevin DİNÇÇAĞ
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, İSTANBUL
[s. 247 - 249]
DİYABETİK AYAKTA CERRAHİ YAKLAŞIM
Surgical Management of Diabetic Foot

Fatih Ata GENÇ
İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul