ANKEM Dergisi Yıl:2011 Cilt:25 Sayı:4

Cilt 25 • Sayı 4 • 2011  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 209 - 209]
İçindekiler
Contents
[s. 209 - 214]
ÇEŞİTLİ DEZENFEKTANLARIN MİNİMUM BAKTERİSİDAL KONSANTRASYONLARININ PSEUDOMONAS AERUGINOSA’NIN BİYOFİLM KÜLTÜRLERİNE KARŞI ARAŞTIRILMASI
Evaluation of the Minimum Bactericidal Concentrations of Various Disinfectants against Pseudomonas aeruginosa in Biofilm Cultures

Emel MATARACI, A.Alev GERÇEKER
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 215 - 219]
HIV/AIDS OLGULARINDA ANTİRETROVİRAL TEDAVİYE VİROLOJİK VE İMMÜNOLOJİK YANITIN DEĞERLENDİRİLMESİ
The Evaluation of Virological and Immunological Response to Antiretroviral Therapy in HIV/AIDS Cases

Aysel KOCAGÜL ÇELİKBAŞ1, Nurcan BAYKAM1, Selva ÖZMEN1, Şebnem EREN1, Salim YAPRAKÇI1, Ayşe ERBAY2, Başak DOKUZOĞUZ1
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, ANKARA
2Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, YOZGAT
[s. 220 - 226]
KSİLİTOLLÜ SAKIZ ÇİĞNEMENİN ÇÜRÜK YAPICI MİKROORGANİZMALARA ETKİSİ
Effect of Chewing Xylitol Chewing Gum on Cariogenic Microorganisms

Nursen TOPCUOĞLU, Sevgi ÇİFTÇİ, Fahriye KESKİN, Güven KÜLEKÇİ
İstanbul Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi, Mikrobiyoloji Bilim Dalı, İstanbul
[s. 227 - 231]
KOLESİSTEKTOMİ YAPILAN HASTALARIN SAFRA ÖRNEKLERİNİN MİKROBİYOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ
Microbiological Assesment of Bile Samples of Patients who had Cholecystectomy

Şebnem NERGİZ, Nezahat AKPOLAT, Kadri GÜL
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
[s. 232 - 236]
İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİYEL PATOJENLERİN DAĞILIMI VE GSBL POZİTİF VE NEGATİF ESCHERICHIA COLI SUŞLARININ FOSFOMİSİN VE DİĞER ANTİMİKROBİYALLERE DUYARLILIK PATERNİ
Distribution of Bacterial Pathogens in Urine Samples and Resistance Patterns of ESBL positive and negative Escherichia coli Isolates against Fosfomycin and other Antimicrobials

Yasemin BAYRAM1, Hayriye EREN1, Mustafa BERKTAŞ2
1Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, VAN
2Yüzüncüyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, VAN
[s. 237 - 243]
BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİNDE HASTANE İNFEKSİYONLARI, ETKEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DİRENÇLERİ
Nosocomial Infections, Causative Microorganisms and Antibiotic Resistance in Batman State Regional Hospital

Hatice TÜRK DAĞI1, Duygu MERT2
1Batman Bölge Devlet Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, BATMAN
2Batman Bölge Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, BATMAN
[s. 244 - 249]
SADECE GSBL ÜRETEN, SADECE AmpC BETA-LAKTAMAZ ÜRETEN VE GSBL+AmpC BETA-LAKTAMAZ ÜRETEN SEFOKSİTİN DİRENÇLİ ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA PNEUMONIAE İZOLATLARINDAKİ ANTİBİYOTİK DİRENÇ PROFİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Comparison of Antibiotic Resistance Patterns Between AmpC Producers, ESBL Producers, AmpC and ESBL Coproducers of Cefoxitin-insusceptible Clinical Isolates of Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae

Serpil COŞKUN1, Nurten ALTANLAR2
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, ANKARA
2Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
[s. 250 - 255]
KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI SUŞLARINDA GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ SIKLIĞI VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ PATERNLERİ
The Frequency of Extended-spectrum Beta-lactamases and Antibiotic Resistance Patterns in Escherichia coli Strains Isolated from Blood Cultures

Derya SAĞLAM1, Süleyman DURMAZ1, Hüseyin KILIÇ1, Mustafa Altay ATALAY1, Barış Derya ERÇAL2, Şule ŞARLI3, Duygu PERÇİN1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ
2Kayseri Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, KAYSERİ
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, KAYSERİ
[s. 256 - 262]
ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ENTEROKOK SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI
Antimicrobial Susceptibility of Enterococci Isolated from Various Clinical Specimens

Ayşe Gül ÖZSEVEN1, Emel SESLİ ÇETİN1, Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN1, Esra ÇİFTÇİ1, Levent ÖZSEVEN2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ISPARTA
2Sağlık Bakanlığı Kurtuluş Aile Sağlığı Merkezi, ISPARTA
[s. 263 - 266]
TOPLUM KÖKENLİ MENENJİT GELİŞEN HASTALARDA BEYİN OMİRİLİK SIVISINDAN İZOLE EDİLEN STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE SUŞLARINDA PENİSİLİN DUYARLILIĞININ VE AMPİRİK ANTİBİYOTİK SEÇİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of Penicillin Susceptibility of Streptococcus pneumoniae Strains Isolated from Cerebrospinal Fluid of Community Acquired Meningitis Patients and Choice of Antibiotics for Empirical Therapy

Mustafa Gökhan GÖZEL, Nazif ELALDI, Aynur ENGİN, Mehmet BAKIR
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SİVAS
[s. 267 - 271]
PELVİK İNFEKSİYONLARDA ANTİBİYOTİK SEÇİMİ
Antibiotic Choice in Pelvic Infections

Ayşe WILLKE1, S. Sinan ÖZALP2
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KOCAELİ
2Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR