ANKEM Dergisi Yıl:2011 Cilt:25 Sayı:2

Cilt 25 • Sayı 2 • 2011  
Metin Başlık ve Yazarlar
  [s. 73 - 78]
Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Pseudomonas Aerugınosa Suşlarının Antibiyotiklere Duyarlılıkları
Antibiotic Resistance of Pseudomonas aeruginosa Strains Isolated from Various Clinical Samples

Nuriye İsmihan Ece PAKÖZ, Serpil Şeriban DOĞAN, Murat ARAL
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,Kahramanmaraş,Türkiye
  [s. 79 - 83]
Hastane Kökenli Acinetobacter Baumannii İzolatlarında Tigesiklin Duyarlılığının E-Test Yöntemiyle Araştırılması
Investigation of Tigecycline Sensitivity Rates in Nosocomial Acinetobacter baumannii Isolates by E-test

Aytekin ÇIKMAN, Mehmet PARLAK, Bilge GÜLTEPE, Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU, Mustafa BERKTAŞ
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van,Türkiye
  [s. 84 - 88]
Kan Kültürlerinden İzole Edilen Staphylococcus Aureus Suşlarının Antibiyotiklere Duyarlılıkları
Antibiotic Susceptibility of Staphylococcus aureus Strains Isolated from Blood Cultures

Hatice TÜRK DAĞI1, Uğur ARSLAN2, İnci TUNCER2
1Batman Bölge Devlet Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, Batman,Türkiye
2Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya,Türkiye
  [s. 89 - 93]
Stafilokok Suşlarında Slaym Faktör Pozitifliği, Metisilin Ve Antibiyotik Direnci
The Relations between Slime Factor Positivity, Methicillin and Antibiotic Resistance in Staphylococci

Kadriye KART YAŞAR, Yeşim AYBAR BİLİR, Filiz PEHLİVANOĞLU, Gönül ŞENGÖZ
S.B. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul,Türkiye
  [s. 94 - 98]
Polimiksin B’nin İmipeneme Dirençli Acinetobacter Baumannii Suşlarına Karşı İn-Vitro Aktivitesi
In vitro Activity of Polymyxin B against Imipenem-resistant Acinetobacter baumannii Strains

Emel SESLİ ÇETİN1, Tülay TETİK2, Selçuk KAYA1, Buket CİCİOĞLU1
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Isparta,Türkiye
2Sivas Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Sivas, Türkiye
  [s. 99 - 102]
İdrar Kültürlerinden Soyutlanan Escherichia Coli İzolatlarının Fosfomisine Karşı In-Vitro Duyarlılıklarının Değerlendirilmesi
Evaluating of in vitro Susceptibilities of Escherichia coli Strains Isolated from Urine Cultures to Fosfomycin

Fırat Zafer MENGELOĞLU1, Fatih DEMİRCAN2, Mehmet Kadir ODUNCU1
1Siirt Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Siirt, Türkiye
2Siirt Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Siirt, Türkiye
  [s. 103 - 106]
Akut Gastroenteritli Çocuk Hastalarda Rotavirüs Sıklığı
Frequency of Rotavirus in Children with Acute Gastroenteritis

Elife BERK, Tuba KAYMAN
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Kayseri, Türkiye
  [s. 107 - 110]
Kan Kültürlerinden İzole Edilen Pseudomonas Aerugınosa Suşlarının Antibiyotiklere Direnç Oranları
Antibiotic Resistance Rates in Pseudomonas aeruginosa Strains Isolated from Blood Cultures

Hatice TÜRK DAĞI1, Uğur ARSLAN2, Duygu FINDIK2, İnci TUNCER2
1Batman Bölge Devlet Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, Batman,Türkiye
2Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
  [s. 111 - 113]
Antibiyotik Tedavisi İle Düzelen Brucella Melitensis’e Bağlı Protez Kapak Endokarditi Olgusu
A Case of Prosthetic Valve Endocarditis due to Brucella melitensis Treated with Antibiotic Treatment

Vuslat KEÇİK BOŞNAK, İlkay KARAOĞLAN, Mustafa NAMIDURU, Mehtap ERDEM, İbrahim BAYDAR
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
  [s. 114 - 116]
On Üç Aylık Bir Süt Çocuğunda Bronkopnömoniye Neden Olan Yeni Bir Rinovirüs: Rhınovirus-C
A New Rhinovirus Pathogen: Rhinovirus-C in Thirteen Months Old Infant with Bronchopneumonia

Gülsen Meral SEZER, Emel KABAKOĞLU ÜNSÜR, Faruk AKÇAY, Aysun GÖKALP
Kağıthane Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği, İstanbul, Türkiye
  [s. 117 - 120]
Pilonidal Hastalık
Pilonidal Disease

Adnan İŞGÖR
Göztepe Medical Park Hastanesi, İstanbul, Türkiye
  [s. 121 - 124]
Hidradenitis Süppürativa
Hidradenitis Suppurativa

Adnan İŞGÖR
Göztepe Medical Park Hastanesi, İstanbul,Türkiye
  [s. 125 - 129]
Yabancı Cisimlerde Biyofilm Gelişimi Engellenebilir Mi?Bir Multidisipliner Araştırma Grubu Modeli
Can Biofilm Formation on Foreign Bodies be Preventable? A Multidisciplinary Resarch Group Model

Canan AĞALAR
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale,Türkiye
  [s. 130 - 140]
İntraabdominal İnfeksiyonlar
Intraabdominal Infections

F. Tansu SALMAN1, Tutku SOYER2
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye
  [s. 141 - 141]
Editörden

Kurtuluş TÖRECİ
  [s. 142 - 142]
Editöre mektup

Fırat Zafer MENGENOĞLU
Siirt Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Siirt, Türkiye