ANKEM Dergisi Yıl:2011 Cilt:25 Sayı:1

Cilt 25 • Sayı 1 • 2011  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 1 - 5]
BEYİN OMURİLİK SIVISINDAN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI
Microorganisms Isolated from Cerebrospinal Fluid and their Antibiotic Resistance

Filiz PEHLİVANOĞLU, Kadriye KART YAŞAR, Gönül ŞENGÖZ
S. B. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
[s. 6 - 11]
NOZOKOMİYAL SANTRAL SİNİR SİSTEMİ İNFEKSİYONLARINDA MORTALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Factors Associated with Mortality in Nosocomial Central Nervous System Infections

Murat DİZBAY1, Özlem GÜZEL TUNÇCAN1, Dilek ARMAN1, Serpil BAŞ2, Ayhan GÜRSOY2, Firdevs AKTAŞ1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Ankara
[s. 12 - 16]
ALTERNATİF TEDAVİ SEÇENEĞİ OLARAK FOSFOMİSİNİN KOMPLİKE ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINDAN İZOLE EDİLEN GSBL POZİTİF ESCHERICHIA COLI SUŞLARINA ETKİNLİĞİ
Effectiveness of Fosfomycin as an Alternative Therapy Choice to ESBL Producing Escherichia coli Strains Isolated from Complicated Urinary Tract Infections

Kadriye KART YAŞAR, Filiz PEHLİVANOĞLU, Gönül ŞENGÖZ
S.B. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
[s. 17 - 21]
VAJİNİTLİ KADINLARDA MYCOPLASMA HOMINIS VE UREAPLASMA UREALYTICUM SIKLIĞI VE ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIĞI
The Frequency and Antimicrobial Susceptibility of Mycoplasma hominis and Ureaplasma urealyticum in Women Patients with Vaginitis

Hale TURAN1, Emel Ebru ÖZÇİMEN2, Hande ARSLAN1
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara
[s. 22 - 26]
KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA ANTİBİYOTİK DİRENCİ
Antibiotic Resistance of Acinetobacter baumannii Strains Isolated from Blood Cultures

Hatice TÜRK DAĞI1, Uğur ARSLAN2, İnci TUNCER2
1Batman Bölge Devlet Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Batman
2Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya
[s. 27 - 30]
KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DİRENCİ
Antibiotic Resistance of Stenotrophomonas maltophilia Strains Isolated from Blood Cultures

Hatice TÜRK DAĞI1, Uğur ARSLAN2, İnci TUNCER2
1Batman Bölge Devlet Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Batman
2Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya
[s. 31 - 34]
METİSİLİN DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ SAPTANMASINDA MRSA ID KROMOJENİK BESİYERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of MRSA ID Chromogenic Medium for Detection of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus

Nevgün Sepin ÖZEN1, Duygu DAĞLAR2, Betil ÖZHAK BAYSAN3, Çiğdem YILDIRIM4, Hatice YAZISIZ5, Dilara ÖĞÜNÇ3, Gözde ÖNGÜT3, Dilek ÇOLAK3, Meral GÜLTEKİN3
1Antalya Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğü, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Antalya
2Serik Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Antalya
3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Antalya
4Sorgun Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Yozgat
5Antalya Atatürk Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Antalya
[s. 35 - 41]
BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA ANTİBAKTERİYEL DİRENÇ (2008-2010)
Antimicrobial Resistance of Acinetobacter baumannii Strains Isolated from Clinical Samples in an Education and Research Hospital (2008-2010)

Muhammet Güzel KURTOĞLU, Ayşegül OPUŞ, Meral KAYA, Recep KEŞLİ, Asuman GÜZELANT, Şerife YÜKSEKKAYA
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Konya
[s. 42 - 47]
PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARINDA ANTİBİYOTİK DİRENCİ VE METALLO-BETA-LAKTAMAZ SIKLIĞI
Antibiotic Resistance of Pseudomonas aeruginosa Strains and Frequency of Metallo-beta-lactamases

C. Elif ÖZTÜRK, Emel ÇALIŞKAN, İdris ŞAHİN
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DÜZCE
[s. 48 - 53]
ÇOK İLACA DİRENÇLİ TÜBERKÜLOZDA AİLE İÇİ BULAŞ: AYNI AİLEDE YEDİ OLGU
Intrafamilial Transmission of Multidrug Resistant Tuberculosis: Seven Cases in a Family

Ümit TÖZALGAN1, Gönül ŞENGÖZ2, Sibel AL3, Sevim MAVİ3, Mehmet BAKAR2
1İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
2Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
3Bağcılar Verem Savaş Dispanseri, İstanbul
[s. 54 - 57]
LISTERIA MONOCYTOGENES’E BAĞLI BİR MENENJİT OLGUSU
Menengitis due to Listeria monocytogenes: Case Report

İlknur VARDAR1, Süreyya GÜL YURTSEVER2, Nejat Ali COŞKUN1, Figen KAPTAN1, Sibel EL1, Serap URAL1
1İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İZMİR
2İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İZMİR
[s. 58 - 61]
BLASTOSCHIZOMYCES CAPITATUS’A BAĞLI FUNGAL PNÖMONİ
Pneumonia due to a Fungal Pathogen: Blastoschizomyces capitatus

Mehmet Sezai TAŞBAKAN1, Dilek Yeşim METİN2, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN3, Hüsnü PULLUKÇU3, Naim CEYLAN4, Feza BACAKOĞLU1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İZMİR
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 62 - 69]
TİOMERSAL VE OTİZM
Thiomersal and Autism

Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU, Mustafa BERKTAŞ, Görkem YAMAN
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, VAN