ANKEM Dergisi Yıl:1993 Cilt:7 Sayı:3

Cilt 7 • Sayı 3 • 1993  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 147 - 149]
NÖTROPENİK HASTALARDA İNFEKSİYON: ETKENLERDE GELİŞMELER
Infection in neutropenic patients: Changes in pathogens

H.Erdal AKALIN
Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
 
[s. 150 - 156]
NÖTROPENİK HASTALARDA PROFİLAKTİK ANTİBİYOTİK VE ANTİFUNGAL TEDAVİNİN YERİ
The impact of antibacterial and antifungal prophylaxis in granulocytopatic patients

Ömrüm UZUN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
 
[s. 157 - 160]
İMMUN MODÜLATÖR OLARAK ANTİBİYOTİKLER
Antibiotics as immune modulators

Kaya KILIÇTURGAY
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Görükle, BURSA
 
[s. 161 - 163]
ANTİBİYOTİKLERİN İMMÜN SİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİ
Effects of antibiotics on immune system

Selim BADUR
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji ve Temel İmmünoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 164 - 166]
İNFEKTİF ENDOKARDİT ETKENLERİ
Causative agents of infective endocarditis

Haluk ERAKSOY
İstanbul Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 167 - 173]
İNFEKTİF ENDOKARDİT: SORUN BAKTERİLER, STAFİLOKOK VE ENTEROKOK
Infective endocarditis: Problem bacteria, staphylococci and eneterococci

Serhat ÜNAL
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
 
[s. 174 - 178]
İNFEKTİF ENDOKARDİT: ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ VE ACİL CERRAHİ GİRİŞİM ENDİKASYONLARI
Infective endocarditis: Antibiotics therapy and indications for emergency surgical intervention

H.Erdal AKALIN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
 
[s. 179 - 184]
SİSTEMİK FUNGAL İNFEKSİYONLARIN TEDAVİSİNDE AMFOTERİSİN B VE LİPOSOMAL AMFOTERİSİN B KULLANIMI
Use of amphotericin B and liposomal amphotericin B in the treatment of systemic fungal infections

Murat AKOVA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
 
[s. 185 - 188]
POLİMİKROBİYAL İNTRAABDOMİNAL İNFEKSİYON
Polymicrobial intraabdominal infection

Ronald Lee NICHOLS
Tulane University School of Medicine, 1430 Tulane Avenue, New Orleans, Louisiana 70112, USA
 
[s. 189 - 195]
GÜNÜMÜZDE SEKONDER BAKTERİYEL PERİTONİTE YAKLAŞIM
Management of secondary bacterial perionitis: up date 93

Vahit ÖZMEN
İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 196 - 204]
POSTANTİBİYOTİK ETKİ VE BAKTERİLERDE ANTİBİYOTİKLERE KARŞI TOLERANS
Postantibiotic effect and antibiotic tolerance in bacteria

Kurtuluş TÖRECİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Mikrobiyoloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 205 - 207]
DOZ-SÜRE-MALİYET İLİŞKİSİ
Dose-duration-cost relationships

Feriha ÖZKAN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
 
[s. 208 - 212]
ANTİBİYOTİK TEDAVİSİNDE İN-VİTRO TEST/YANIT İLİŞKİSİ, ANTİBİYOTİK SERUM YOĞUNLUĞU/YANIT İLİŞKİSİ
In-vitro test/response and serum concentration/response relationships in antibiotic treatment

Nedim ÇAKIR
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İnciraltı, İzmir
 
[s. 213 - 215]
ÇOCUKLARDA ANTİBİYOTİK TEDAVİSİNE YAKLAŞIM
Approach antibiotic therapy in children

Baha TANELİ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR