ANKEM Dergisi Yıl:1992 Cilt:6 Sayı:4

Cilt 6 • Sayı 4 • 1992  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 431 - 437]
İSTANBUL'DA MUAYENE MADDELERİNDEN İZOLE EDİLEN BACTEROIDES SUŞLARININ ÇEŞİTLİ KEMOTERAPÖTİKLERE DİRENCİ
Resistance to various chemotherapeutics of bacteroides strains isolated from clinical specimens in Istanbul

Nezahat GÜRLER, Kurtuluş TÖRECİ
İstanbul Medical Faculty, Department of Microbiology, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 438 - 441]
SEFTAZİDİMİN ORTOPEDİDE TERAPÖTİK VE PROFİLAKTİK KULLANIMI
Therapeutic and prophylactic use of ceftazidime in orthopedics

Fehmi KUYURTAR, Ali ŞEKERLİSOY, Orhan AKINCI, Mehmet VATANSEVER
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
 
[s. 442 - 445]
ÇOCUKLARDA ÜST SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONLARININ TEDAVİSİNDE SEFUROKSİM AKSETİLİN KLİNİK ETKİNLİĞİ
Clinical efficacy of cefuroxime axetil in the treatment of upper respiratory tract infections in children

Ayşe Engin ARISOY1, Emin Sami ARISOY1, Tevfik ÖNCÜ2, Ahmet KOÇ2
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, MALATYA
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ
[s. 446 - 448]
OPERASYON SONRASI OLUŞAN YARA İNFEKSİYONLARINDAN ÜRETİLEN BAKTERİLERİN KİNOLONLARA DUYARLILIĞI
Sensitivity of bacteria isolated from surgical wound infections to quinolones

Gürsel ARSEVEN1, Emine SÖNMEZ2, Selahattin ÇELEBİ2
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloj Anabilim Dalı, ERZURUM
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ERZURUM
[s. 449 - 451]
ÜROGENİTAL İNFEKSİYONLARDA SEFOPERAZON/SULBAKTAM KOMBİNASYONU
Cefoperazone/sulbactam combination in urogenital infections

Hasan SÖZER
S.S.K Bolu Hastanesi, BOLU
 
[s. 452 - 455]
GENTAMİSİNİN EMZİREN KADINLARDA SÜT VE EMZİRDİKLERİ YENİDOĞANLARDA SERUM DÜZEYLERİ
Milk gentamicin levels in breast-feeding women and serum gentamicin levels in sucking newborns

Murat CELİLOĞLU1, Serhat ÇELİKER1, Hülya GÜVEN2, Yeşim TUNÇOK2, Namık DEMİR1, Oktay ERTEN1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı İZMİR
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 456 - 459]
TRANSÜRETRAL CERRAHİDE SİPROFLOKSASİN İLE PROFİLAKSİ
Prophylaxis with ciprofloxacin in transurethral surgery

Haluk ÖZEN, Ahmet ŞAHİN, Atilla ASLAN, Derya BALBAY, Doğan REMZİ
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 460 - 463]
BAKTERİYEL MENENJİT TEDAVİSİNDE SEFTRİAKSON İLE AMPİSİLİN+KLORAMFENİKOLÜN KARŞILAŞTIRILMASI
Ceftriaxone versus ampicillin plus chloramphenicol treatment bacterial meningitis

S.Sırrı KILIÇ1, Ayhan AKBULUT1, Süleyman FELEK1, İ.Nadi ARSLAN2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ
[s. 464 - 467]
SEZARYEN İLE DOĞUM YAPANLARDA SEFTAZİDİMİN PROFİLAKTİK KULLANIMI
Antibiotic prophylaxis with ceftazidime in cesarean sections

Ahmet BÜYÜKÖREN, Bülent BAYSAL, Abdullah TURFANDA, Oğuz DAVER, Bülent ERGUN
İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 468 - 473]
EMZİKLİ ANNENİN İLAÇ KULLANIMI, ANNE SÜTÜNE GEÇEN İLAÇLAR VE BEBEĞE OLAN ETKİLERİ
Drug usage of nursing mother, drugs penetrating to breast milk and their effects on infants

İsmail GÖÇMEN, Ziya METE, Orhan ERKAN, Müyesser TUNÇER
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Haydarpaşa, İSTANBUL
 
[s. 474 - 478]
CİDDİ JİNEKOLOJİK VE OBSTETRİK İNFEKSİYONLARDA SEFOPERAZON/SULBAKTAM KULLANIMI
The use of cefoperazone/sulbactam in serious Obs/Gyn infections

Melahat KESİM, Mürüvvet HAKYEMEZ, İsmet KARLIK, Figen TAŞER
Şişli Etfal Hastanesi, 3.Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Şişli İSTANBUL
 
[s. 479 - 483]
SEFTRİAKSONUN AMİKASİN, NETİLMİSİN VE TOBRAMİSİN İLE KOMBİNASYONLARININ PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARINA KARŞI İN-VİTRO ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
In-vitro activities of ceftriaxone in combination with amikacin, netilmicin and tobramycin against Pseudomonas aeruginosa

Enver Tali ÇETİN1, Alev GERÇEKER2
1İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
2İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Beyazıt, İSTANBUL