ANKEM Dergisi Yıl:1992 Cilt:6 Sayı:2

Cilt 6 • Sayı 2 • 1992  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 123]
Prof. Dr. Enver Tali Çetin Biyografisi


 
[s. 124]
Kongreye Katılanlar ve Sunularda Adı Bulunanlar


 
[s. 125 - 265]
Kongre Sunumları


 
[s. 266 - 269]
YENİ BETA-LAKTAM/BETA-LAKTAMAZ İNHİBİTÖRÜ KOMBİNASYONU ANTİBİYOTİKLER
New-combinations of beta-lactams/beta-lactamase inhibitors

Murat AKOVA
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
 
[s. 270 - 274]
YENİ ORAL SEFALOSPORİNLER
New oral cephalosporins

Halit ÖZSÜT
İstanbul Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 275 - 280]
YENİ MAKROLİDLER
New macrolides: an overview

Haluk ERAKSOY
İstanbul Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 281 - 284]
YENİ KİNOLONLAR
New quinolones

Volkan KORTEN
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Altunizade, İSTANBUL
 
[s. 285 - 287]
SEFTAZİDİMİN PEDİATRİDE KULLANIMI
Ceftazidime in pediatrics

Necla AKÇAKAYA
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları, Klinik İmmunoloji ve Allerji Bilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 288 - 291]
STAFİLOKOKLARDA METİSİLİNE DİRENÇ MEKANİZMALARI VE BELİRLENMESİ
Mechanisms and detection of methicillin resistance in staphylococci

Ayşe WILLKE
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 292 - 295]
METİSİLİNE DİRENÇLİ STAFİLOKOKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ VE DİĞER ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIĞI
Epidemiology of methicillin resistant staphylococci and their susceptibility to other antibiotics

İftihar KÖKSAL
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, TRABZON
 
[s. 301 - 303]
ÇOĞUL DİRENÇLİ STAFİLOKOKLARIN NEDEN OLDUĞU İNFEKSİYONLARIN TEDAVİSİ
Treatment of infections caused by multiple-resistant staphylococci

Kemal YÜCE
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
 
[s. 304 - 305]
TOKSİK ŞOK SENDROMU VE TEDAVİ İLKELERİ
Toxic shock syndrome and therapeutic principles

Işık YALÇIN
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 306]
ANTİBİYOTİK TEDAVİSİNDE FARMAKOKİNETİĞİN ÖNEMİ
Importance of pharmacokinetics in antibiotic therapy

George Louis DRUSANO
Department of Medicine, University of Maryland, School of Medicine, Baltimore, Maryland, U.S.A
 
[s. 307 - 311]
AMİNOGLİKOZİT GRUBU ANTİBİYOTİKLER VE BUNLARA KARŞI GELİŞEN DİRENÇ MEKANİZMALARI
Aminoglycoside antibiotics and resistance mechanisms against them

Deniz GÜR
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
 
[s. 312 - 316]
AMINOGLYCOSIDE GRUBU ANTİBİYOTİKLERİN KLİNİK KULLANIMI
Clinical usage of aminoglycoside group antibiotics

H.Erdal AKALIN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
 
[s. 317 - 319]
İMİPENEM: ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTESİ
Imipenem: Antibacterial activity

Cumhur ÖZKUYUMCU
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, Klinik Patoloji Laboratuvarı, ANKARA
 
[s. 320 - 321]
IMIPENEM/CILASTATIN: KLİNİK KULLANIMI
Imipenem/cilastatin: Clinical usage

H.Erdal AKALIN
Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
 
[s. 322 - 324]
CERRAHİ İNFEKSİYONLARDA İMİPENEM
Imipenem in surgical infection

Stephanos GEROULANOS, Metin ÇAKMAKÇI
Department of Surgery, University Hospital, Zurich
 
[s. 325 - 327]
NOSOKOMİYAL PNÖMONİ
Nosocomial pneumonia

Stephanos GEROULANOS, Metin ÇAKMAKÇI
Department of Surgery, University Hospital, Zurich
 
[s. 328 - 330]
YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ İNFEKSİYONLARINDA ANTİBİYOTİK SEÇİMİ
Antibiotic choice in intensive care unit infections

H.Erdal AKALIN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Hacettepe, ANKARA
 
[s. 331 - 334]
YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE FUNGAL İNFEKSİYONLAR
Fungal infections in intensive care units

Murat AKOVA
Hacettepe Üniverstesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
 
[s. 335 - 338]
YOĞUN BAKIM İNFEKSİYONLARI VE KORUNMA
Intensive care unit infections and prevention

İskender SAYEK
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 339 - 340]
Sepsis sendromunda tarihçe ve gelişmeler
History and developments in the sepsis syndrome

George Gee JACKSON
Professor of Medicine Emeritus of Lllinois College of Medicine, Chicago; Clinical Professor of Medicine, University of Utah School of Medicine, Salt Lake City, Utah, U.S.A
 
[s. 341 - 344]
SEPSİS SENDROMUNDA KLİNİK BULGULAR VE PROGNOSTİK FAKTÖRLER
Clinical findings and prognostic factors in sepsis syndrome

Ömrüm UZUN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
 
[s. 345 - 346]
SEPSİSE HEMODİNAMİK CEVAP VE ARDS
Hemodynamic response to sepsis and ARDS

İskender SAYEK
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 347 - 349]
SEPSİSDE ANTİBAKTERİYEL VE İMMÜN TEDAVİ
Antibacterial and immuno-therapy in sepsis

H.Erdal AKALIN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
 
[s. 350 - 353]
CERRAHİDE ANAEROP İNFEKSİYONLARIN ÖNEMİ
Importance of anaerobic infections in surgery

Yusuf GÖKŞEN
İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 354 - 358]
İSTANBUL'DA İZOLE EDİLEN ANAEROP BAKTERİLERİN ANTİBİYOTİKLERE VE ORNİDAZOLE DUYARLIKLARI
Susceptibility of anaerobic bacteria isolated in Istanbul to antibiotics and ornidazole

Kurtuluş TÖRECİ, Nezahat GÜRLER
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Mikrobiyoloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 359 - 363]
ANTİBİYOTİKLERDE BİYOYARARLANIM
Biovailability of antibiotics

İlbeyi AĞABEYOĞLU
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi Bölümü, ANKARA