ANKEM Dergisi Yıl:1990 Cilt:4 Sayı:4

Cilt 4 • Sayı 4 • 1990  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 7 - 12]
ANKEM DERGİSİ 4. CİLT YAZARLAR İNDEKSİ
Authors index for the 4th volume

 
[s. 13 - 13]
HABERLER
News

 
[s. 14 - 15]
ANKEM DERGİSİ YAZI KURALLARI
Editorial rules of Journal of ANKEM

 
[s. 479 - 483]
A GRUBU BETA-HEMOLİTİK STREPTOKOKLARDA PENİSİLİN G VE ERİTROMİSİN DUYARLILIĞI
Penicillin G and erythromycin susceptibility of group A beta-haemolytic streptococci

Sevgi TÜRET1, Nihal KARABİBER2
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Beşevler, ANKARA
2T. Yüksek İhtisas Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, ANKARA
[s. 484 - 491]
TOTAL KALÇA PROTEZLERİNDE SEFTRİAKSON VE SEFAZOLİN-GENTAMİSİN İLE ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ
Ceftriaxone versus cefazolin-gentamicin prophylaxis in total hip arthroplasty

Remzi TÖZÜN, Halit PINAR, Mişel KOKİNO, Fahri SEYHAN
İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 492 - 495]
BAŞ-BOYUN CERRAHİSİNDE ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ
Antibiotic prophylaxis in head and neck surgery

Bülent TOPUZ, Sedat KATIRCIOĞLU, Tayfun SUNAY, İsmail ÇÖLHAN, M.Can KARATAY
İstanbul Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 496 - 499]
BAŞ VE BOYUN KANSER CERRAHİSİNDE SEFTRİAKSONLA PERİOPERATİF PROFİLAKSİ
Perioperative ceftriaxone prophylaxis in head and neck cancer surgery

Kemal DEĞER, Tuncay ULUĞ, Nesil KELEŞ, Salih MANAFOĞLU, Mustafa ÜZEYİR, Ahmet KIZILAĞAÇLI
İstanbul Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 500 - 506]
ÇOCUKLUK ÇAĞI PÜRÜLAN MENENJİTLERİNDE KLASİK TEDAVİ İLE SEFOTAKSİM VE SEFTRİAKSONUN KARŞILAŞTIRILMASI
Comparison of the classical treatment with cefotaxime and ceftriaxone in purulent meningitis in childhood

Nihat SAPAN, İbrahim ILDIRIM, Ergün ÇİL
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, BURSA
 
[s. 507 - 511]
ELEKTİF KOLOREKTAL CERRAHİDE ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ
Antimicrobial prophylaxis in elective colon surgery

Necati ÖZEN, Zafer MALAZGİRT, Bülent ELÇİN, Kayhan ÖZKAN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, SAMSUN
 
[s. 512 - 515]
OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİK İNFEKSİYONLARIN TEDAVİSİNDE SEFTAZİDİM
Ceftazidime in the treatment of obstetric and gynecologic infections

Ümit ÖZEKİCİ, Mehmet ŞİMŞEK, Mustafa ULUSOY, M.Ali USLU, Selçuk KERPİÇ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakülltesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, ELAZIĞ
 
[s. 516 - 522]
PELVİPERİTONİT OLGULARINDA ANTİBİYOTERAPİ
Antibiotherapy in pelviperitonitis cases

Halil SAYGILI1, Cemalettin ERTEKİN2, Korhan TAVİLOĞLU2, Mehmet ÇAĞLIKÜLEKÇİ2, Mehmet Emin GÜÇLÜ2, Abdullah TURFANDA1
1İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi, Acil Cerrahi Birimi, Çapa, İstanbul
[s. 523 - 525]
UREAPLASMA UREALYTICUM İNFEKSİYONLARININ TEDAVİSİ
Treatment of Ureaplasma urealyticum infections

Doğan BAŞAK1, Yavuz BERKOL2, Erol ÖZDİLER1, İsmet CANDAN3, Fevzi ŞEN4
1SSK Okmeydanı Hastanesi, Üroloji Kliniği, Şişli, İSTANBUL
2SSK Okmeydanı Hastanesi, Kadın Doğum Kliniği, Şişli, İSTANBUL
3SSK Okmeydanı Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Şişli, İSTANBUL
4İntermed Sağlık Kontrol Merkezi, Kadın Doğum Servisi, Nişantaşı, İSTANBUL
[s. 526 - 531]
YENİDOĞANLARDA KONTAMİNASYONA BAĞLI OLARAK KAN KÜLTÜRLERİNDE YALANCI POZİTİFLİK
False positive blood cultures due to contamination in newborns

İbrahim ILDIRIM1, Ergün ÇİL1, Ahmet GÜLEN1, Candan CENGİZ2
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, BURSA
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, BURSA
[s. 532 - 536]
OFLOKSASİNİN FARELERDE PENTETRAZOL KONVÜLSİYONLARINA ETKİSİ
The effect of ofloxacin on pentylenetetrazol-induced convulsions in mice

Nurhan ENGİNAR, Lütfiye EROĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 537 - 540]
DIŞKI ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN SALMONELLA TYPHIMURIUM SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DİRENCİ
Antibiotic resistance of S.typhimurium strains isolated from feces

İnci TUNCER, Bülent BAYSAL, Murat GÜNAYDIN, Ahmet SANİÇ, Mahmut BAYKAN
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA
 
[s. 544 - 546]
ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONU ETKENİ OLAN LAKTOZA ETKİSİZ VE ETKİLİ E.COLI SUŞLARININ KEMOTERAPÖTİKLERE DUYARLILIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Susceptibility to chemotherapeutics of lactose nonfermenting and fermenting E.coli strains isolated as causative agents in urinary infections

Ali AĞAÇFİDAN, Şengül DERBENTLİ, Enver Tali ÇETİN
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 547 - 551]
KLORPROMAZİNİN CANDIDA TÜRLERİNE İN-VİTRO ETKİSİNİN İSOKONAZOL, BİFONAZOL VE NİSTATİN GİBİ ANTİFUNGALLERİN ETKİSİYLE KARŞILAŞTIRILMASI
Comparison of in-vitro effect of chlorpromazine with the effects of antimycotic drugs isoconazole, bifonazole and nystation on Candida strains

Nedim SULTAN, Semra KUŞTİMUR
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Beşevler, ANKARA
 
[s. 552 - 557]
MUAYENE MADDELERİNDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİLERİN SEFALOSPORİNLERE DUYARLILIKLARI
Susceptibility of bacteria isolated from clinical specimens to cephalosporins

Tümer VURAL, Dilek ÇOLAK, Meral PAMUKÇU, Gönül MUTLU
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloj Anabilim Dalı, ANTALYA
 
[s. 558 - 561]
ÇOCUKLARDA ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINDA ORAL SEFUROKSİM AKSETİL ETKİNLİĞİ
Clinical efficacy of oral cefuroxime axetil therapy in childhood urinary system infections

Celal DEVECİOĞLU, Kenan HASPOLAT, M.Metin DONMA,
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
 
[s. 562 - 568]
AKUT BRUSELLOZDA TETRASİKLİN-STREPTOMİSİN, DOKSİSİKLİN-STREPTOMİSİN VE KO-TRİMOKSAZOL TEDAVİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Comparative trial of streptomycin-doxycyline versus streptomycin-tetracycline and co-trimoxazole in the treatment of acute brucellosis

Paşa GÖKTAŞ
Erzincan SSK Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, ERZİNCAN