ANKEM Dergisi Yıl:1990 Cilt:4 Sayı:3

Cilt 4 • Sayı 3 • 1990  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 7]
HABERLER
News
 
[s. 8 - 9]
ANKEM DERGİSİ YAZI KURALLARI
Editorial rules for Journal of ANKEM
 
[s. 324 - 348]
HASTANEDE ANTİBİYOTİK KULLANIM POLİTİKASI
Hospital antibiotic policy

Semra ÇALANGU1, Lütfiye EROĞLU2, Erdal AKALIN3, Yusuf GÖKŞEN4, Atilla ENGİN5, Haluk ERAKSOY1, Nuran SALMAN6, Volkan DÜNDAR7, Saadet KESKİN8
1İstanbul Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
4İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
5Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA
6İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Allerji ve Klinik İmmunoloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
7Haydarpaşa Numune Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Haydarpaşa, İSTANBUL
8İstanbul Tıp Fakültesi Eczanesi, Çapa, İSTANBUL
[s. 349 - 355]
ANTİBİYOTİK UYARI SİSTEMLERİ: HACETTEPE DENEYİMİ
Antibiotic warning systems: Hacettepe experience

Murat HAYRAN, Erdal AKALIN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Ünitesi, ANKARA
[s. 358 - 363]
DEZENFEKTAN VE ANTİSEPTİKLERİN SINIFLANDIRILMASI
Classification of disinfectants and antiseptics

Bülent GÜRLER
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 364 - 371]
DEZENFEKSİYON YÖNTEMLERİ VE SEÇİMİ
Disinfection methods and choosing the appropriate one

Kurtuluş TÖRECİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 372 - 375]
HASTANE İNFEKSİYONLARINDA ÇEVRENİN ROLÜ
Role of environment in hospital infections

Şengül DERBENTLİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 376 - 378]
HASTANE ORTAMININ, ALET VE GEREÇLERİN DEZENFEKSİYONU
Disinfection of instruments and environment in hospital

Mahmut BERKMAN
İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 379 - 384]
EL HİJYENİ VE DERİ ANTİSEPSİSİ
Hand hygiene and skin antisepsis

Necmettin SÖKÜCÜ
İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 385 - 387]
DEZENFEKTANLARIN YANLIŞ KULLANIMI VE DEZENFEKSİYON POLİTİKASI
Misuse of disinfectants and disinfection policy

Enver Tali ÇETİN
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 390 - 400]
İNTRAVENÖZ İMMUNGLOBULİN PREPARATLARININ YAPISAL VE İŞLEVSEL ÖZELLİKLERİ
Structural and functional properties of intravenous immunoglobulin preparations

Serhan KIRIŞ
Sandoz Ürünleri A.Ş., İlaç Bölümü, Medikal Departman, İSTANBUL
[s. 401 - 406]
İNTRAVENÖZ İMMUNGLOBULİNLERİN KLİNİK UYGULAMALARI
Clinical applications of intravenous immunoglobulins

Ülker ÖNEŞ
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 408 - 410]
CERRAHİDE PROFİLAKTİK ANTİBİYOTİK KULLANIMI: GENEL PRENSİPLER
Antibiotic prophylaxis in surgery: general principles

İskender SAYEK
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 411 - 413]
ORTOPEDİK AMELİYATLARDA PREOPERATİF VE POSTOPERATİF ANTİBİYOTİK KULLANIMI
Preoperative and postoperative antibiotic usage in orthopedic surgery

Mahmut BERKMAN
İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 414 - 420]
OSTEOMİYELİT TEDAVİSİNDE ANTİBİYOTİK KULLANIMI
Antibiotics in the treatment of osteomyelitis

Nafiz BİLSEL
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
[s. 421 - 424]
SEPTİK ARTRİT TEDAVİSİNDE ANTİBİYOTİK KULLANIMI
Antibiotics in the therapy of septic arthritis

Yener TEMELLİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 425 - 431]
KEMİK VE EKLEM TÜBERKÜLOZU TEDAVİSİNDE ANTİBİYOTİK KULLANIMI
Antibiotic therapy in bone and joint tuberculosis

İ. Remzi TÖZÜN
İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 432 - 434]
AÇIK KIRIKLARDA ANTİBİYOTİK KULLANIMI
Antibiotic therapy in open fractures

Metin TÜRKMEN
Haydarpaşa Numune Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Haydarpaşa, İSTANBUL
[s. 436 - 445]
MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ İNFEKSİYONLARINDA ANTİBİYOTİK KULLANIMININ GENEL PRENSİPLERİ
Principles of antibiotic therapy in central nervous system infections

Ülker DOĞRU
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 446 - 449]
YENİDOĞAN MENENJİTLERİNDE ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ
Antimicrobial therapy of bacterial meningitis in the neonatal period

Sevgi BAŞKAN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 450 - 454]
MENİNGOKOKSİK MENEJİTLERDE ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ
Antibiotic treatment of meningococcal meningitis

Nermin GÜLER
İstanbul Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Çapa, İSTANBUL
[s. 455 - 463]
ÇOCUKLARDA HAEMOPHILUS INFLUENZAE TİP b VE PNÖMOKOK MENENJİTLERİNDE ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ
Antimicrobial therapy for Haemophilus influenzae type b and pneumococcal meningitis in infents and children

Sezen SARIBAŞ
Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Telsizler, ANKARA
[s. 464 - 470]
ÇOCUKLARDA YİNELEYEN MENENJİTLER VE TEDAVİLERİ
Recurrent meningitis in children and its treatment

Ufuk BEYAZOVA
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 471 - 477]
TÜBERKÜLOZ MENENJİTTE ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ
Antibiotic therapy in tuberculous meningitis

Nurten GİRGİN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA