ANKEM Dergisi Yıl:1990 Cilt:4 Sayı:1

Cilt 4 • Sayı 1 • 1990  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 1 - 4]
CEFTAZIDIME İLE KEMOPROFİLAKSİ
Chemoprophylaxis with ceftazidime

Erdal YILMAZ, Mustafa ŞARE
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 5 - 8]
AKUT APANDİSİTLERDE SEFTAZİDİM TEDAVİSİNİN SONUÇLARI
Results of ceftazidime therapy in acute appendicitis

Bahattin CANBEYLİ, Muharrem KARAOĞLAN, Mustafa YİĞİT, Haydar ŞİMŞEK
SSK Tepecik Hastanesi, 2.Cerrahi Servisi, İZMİR
 
[s. 9 - 14]
SAFRA YOLLARI CERRAHİSİNDE SEFTAZİDİM İLE YAPILAN PROFİLAKSİNİN SONUÇLARI
The value of ceftazidime prophylaxis in biliary tract surgery

Mustafa TİRELİ, Adam USLU, Oğuz KOÇ
SSK Buca Hastanesi, 1.Cerrahi Kliniği, İZMİR
 
[s. 15 - 19]
GÖĞÜS CERRAHİSİNDE ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ İÇİN SEFTAZİDİM KULLANIMI
Ceftazidime for antibiotic prophylaxis in thoracic surgery

Adem GÜNGÖR, Nezih ÖZDEMİR
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 20 - 24]
ACİL CERRAHİDE SEFTAZİDİM KULLANIMI
Ceftazidime in emergency surgery

Cemalettin ERTEKİN, Korhan TAVİLOĞLU, Saman BELGERDEN, Mehmet KURTOĞLU, Ömer TÜREL
İstanbul Tıp Fakültesi, Acil Cerrahi Birimi, Çapa, İstanbul
 
[s. 25 - 33]
CİDDİ BAKTERİYEL İNFEKSİYONLARDA CEFTAZIDIME TEDAVİSİ
Ceftazidime therapy of serious bacterial infections

Aziz HACIBEKTAŞOĞLU1, Fatih T. ÖZER1, Volkan ÖZGÜVEN1, Ali İNAL1, Fikri KOCABALKAN1, Ergun AÇIKSÖZ2
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 34 - 39]
ÜRİNER İNFEKSİYONLARDA SEFTAZİDİM
Ceftazidime in urinary tract infections

Ahmet YAZICIOĞLU, İzak DALVA, Hakan AKAN, Suat ÖZGÜR, Selahattin ÇETİN
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Üroloji Kliniği, ANKARA
 
[s. 40 - 43]
KOMPLİKE ÜRO-GENİTAL SİSTEM İNFEKSİYONLARINDA CEFTAZIDIME TEDAVİSİ
Ceftazidime therapy in complicated urogenital system infections

Ali Rıza AYDER1, Nihat NERGİZ1, Ayla HAVUK2
1SSK Buca Hastanesi, Üroloji Kliniği, İZMİR
2SSK Buca Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İZMİR
[s. 44 - 46]
ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINDA SEFTAZİDİM UYGULANMASI VE SONUÇLARI
The results of ceftazidime administration in urinary tract infections

Okyay KAVRAKOĞLU, Oğuz ALTER, Kiril URUKAL, Erdinç ÜNLÜER, Rahmi ÖZTÜRK
S.S.K Okmeydanı Hastanesi, 1.Üroloji Kliniği, Şişli İSTANBUL
 
[s. 47 - 50]
CERRAHİ GİRİŞİM İLE BİRLİKTE ÜRİNER İNFEKSİYONLARDA CEFTAZIDIME KULLANIMI
Ceftazidime therapy in urinary infections combined with surgery

Bilgehan AYGEN, Nejat CANBAZOĞLU, Erkan MERDER, Ömer SARILAR, Hüseyin TAŞ
Haseki Hastanesi, Üroloji Kliniği, Aksaray, İSTANBUL
 
[s. 51 - 55]
TORAKS CERRAHİSİ UYGULAMALARINDA SEFTAZİDİM İLE YAPILAN AMELİYAT PROFİLAKSİSİ SONUÇLARI
Results of ceftazidime prophylaxis in thoracic surgery

İrfan TAŞTEPE, Erkan BALKAN, Güven ÇETİN, Mehmet ÜNLÜ
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Keçiören, ANKARA
 
[s. 56 - 61]
ALT SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONLARINDA SEFTAZİDİM TEDAVİSİ
Ceftazidime in the treatment of lower respiratory tract infections

Bahar KURT, Nilgün KALAÇ, Hasan ALIN
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi, Keçiören, ANKARA
 
[s. 62 - 65]
SEFTAZİDİMİN ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİNDEKİ YERİ
The place of ceftazidime in antibiotic prophylaxis

Tümer ULUS, Bülent KISACIKOĞLU, Nehir SUCU
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs-Kalp ve Damar Cerrahisi, Anabilim Dalı, ADANA
 
[s. 66 - 69]
YANIK OLGULARINDA SEFTAZİDİM UYGULAMASI
The administration of ceftazidime in burned patients

Gazi AYDIN, Selahattin TOKTAŞ, Nadir TOSYALI
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yanık Ünitesi, DİYARBAKIR
 
[s. 70 - 73]
MAJOR PLASTİK CERRAHİ GİRİŞİMLERDE CEFTAZIDIME UYGULAMASININ KLİNİK ETKİNLİĞİ
A clinical study on the therapy in ceftazidime in the major plastic and reconstructive surgery procedures

Sinan Nur KESİM, Erkut BATUR, Murat TOPALAN, Atilla ARINCI
İstanbul Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa, İstanbul
 
[s. 74 - 76]
KULAK-BURUN-BOĞAZ OPERASYONLARINDA PROFİLAKTİK OLARAK SEFTAZİDİM KULLANIMI
Ceftazidime prophylaxis in ear-nose-throat operations

Ahmet GÖKÇEL, Nazım KORKUT, Murat TOPRAK, Doğan ŞENOCAK, Ahmet ÖZDOĞAN
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kulak-Burun-Boğaz Anabilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
 
[s. 77 - 80]
KRONİK ORTA KULAK İNFEKSİYONLARINDA SEFTAZİDİMİN ETKİSİ
The efficacy of ceftazidime in chronic otitis media

Raci KABAKÇI, Tamer GÜRKÖK
S.S.K Buca Hastanesi, KBB Kliniği, Buca
 
[s. 81 - 85]
SEZARYEN AMELİYATLARINDA LOKAL LAVAJ TEKNİĞİ İLE PROFİLAKTİK SEFTAZİDİM UYGULAMASI
The use of prophylactic ceftazidime by local lavage technique in cesarean section operations

Doğan CANTEKİN, Mustafa HAKSES, Melahat TUNA, Fikriye SARIOĞLU, Ahmet ÇETİN
Zeynep Kamil Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi, Üsküdar, İSTANBUL
 
[s. 86 - 89]
ABDOMİNAL HİSTEREKTOMİLERDE PERİOPERATİF SEFTAZİDİM İLE İNFEKSİYON PROFİLAKSİSİ
Prophylaxis by perioperative ceftazidime in abdominal hysterectomy

Can TÜFEKÇİ, Ertuğrul BAYIRLI, Mehmet TURUNÇ
Zeynep Kamil Hastanesi, 2.Cerrahi Servisi Üsküdar, İSTANBUL
 
[s. 90 - 93]
OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİK OLGULARDA İNFEKSİYON SAĞITIMI VE PROFİLAKSİDE SEFTAZİDİMİN YERİ
The place of ceftazidime in therapy and prophylaxis in obstetric and gynecologic cases

Süheyl ÖKTEN, Serhat SAKIZ, Ercan AYGEN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, KAYSERİ
 
[s. 94 - 97]
SEFTAZİDİM İLE 40 OLGULUK KLİNİK ÇALIŞMA
A clinical study on 40 cases with ceftazidime

Melahat E KESİM, Hüseyin GÜÇLÜ, Demet ENGİN
Haseki Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Aksaray, İSTANBUL
 
[s. 98 - 106]
SEZARYEN OLGULARINDA CEFTAZIDIME İLE PROFİLAKSİ
Antibiotic prophylaxis with ceftazdime in cesaren section

Ümit ÖZEKİCİ, Mehmet Ali USLU, Mehmet ŞİMŞEK, Selçuk KERPİÇ, Refik SÖZEN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, ELAZIĞ
 
[s. 107 - 113]
JİNEKOLOJİK OPERASYONLARIN PROFİLAKSİSİNDE TEK DOZ CEFTAZIDIME
Single-dose ceftazidime prophylaxis in gynecologic operations

Ümit ÖZEKİCİ, Mustafa ULUSOY, Mehmet ŞİMŞEK, Selçuk KERPİÇ, Fatma HORASAN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, ELAZIĞ
 
[s. 114 - 118]
ÜÇÜNCÜ KUŞAK SEFALOSPORİNLERİN PSEUDOMONAS AERUGINOSA ESCHERICHIA COLI VE PROTEUS SUŞLARINA İN VİTRO ETKİSİ
In vitro activity of third generation cephhalosporins on Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli and Proteus strains

Gülsen OKAN, Tuncay BATUR
Yenişehir S.S.K Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Yenişehir, İZMİR
 
[s. 119 - 122]
JİNEKOLOJİK OPERASYONLARDA SEFTAZİDİMİN PROFİLAKTİK KULLANIMI
Prophylactic usage of ceftazidime in gynecologic operations

A Filiz AVŞAR, Ruşen AYTAÇ, Akın ÇANGA, Mehmet KUNDAKÇI, Turhan KETENE
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 123 - 129]
CEFTAZIDIME UYGULANAN 199 CERRAHİ OLGUDA ALINAN SONUÇLAR
Results of ceftazidime treatment in 199 surgical cases

Erol KAYMAK, Ali Galip DENEÇLİ, Mustafa ÖZER, Tuğrul TANSUĞ
Atatürk Sağlık Sitesi İzmir Devlet Hastanesi 3.Cerrahi Kliniği Basın Sitesi İZMİR
 
[s. 130 - 137]
SAFRA KESESİ CERRAHİSİNDE PROFİLAKTİK ANTİBİYOTİK KULLANIMI
The use of prophylactic antibiotics in the surgical treatment of the gallbladder

Fuat ATALAY1, Orhan ELBİR1, Metin ŞAVKILIOĞLU1, Mehmet KARAHAN2, Canbek SEVEN1, Mustafa Şerif ONARAN1
1Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği, ANKARA
2Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Bakteriyoloji Laboratuvarı, ANKARA
[s. 138 - 142]
ELEKTİV CERRAHİ HASTALARDA SEFTAZİDİM KULLANIMI
Ceftazidime in elective surgical cases

Erol AKSAZ1, Ayhan KESKİN1, M.Ertuğrul TUNCAY1, Kemal ALTAY1, Derya ÖZSÖKMEN2
1Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi, 2.Genel Cerrahi Servisi, ANKARA
2Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları Servisi, ANKARA
[s. 143 - 146]
GASTRİK VE BİLİER CERRAHİDE TEK DOZ CEFUROXIME İLE PERİOPERATİF ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ
Perioperative antibiotic prophylaxis with single-dose cefuroxime in gastric and biliary surgery

Mehmet GÜREL, Şükrü BOYLU, Bilsel BAÇ, Celalettin KELEŞ, Nedim ABAN, Abidin AŞAN
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
 
[s. 147 - 150]
ACİL CERRAHİ GİRİŞİMLERDE SEFTAZİDİM İLE PROFİLAKSİNİN YERİ
The place of ceftazidime prophylaxis in surgical emergency interventions

A. Mithat ÇAMLIBEL, Melih KARABEYOĞLU, Cevat DİNÇTÜRK, Ömer CENGİZ
Numune Hastanesi, 2.Cerrahi Kliniği, ANKARA
 
[s. 151 - 154]
ORTOPEDİDE İNFEKSİYON TEDAVİSİNDE VE PROFİLAKTİK OLARAK SEFTAZİDİM
Ceftazidime treatment and prophylaxis in orthopedics

Özcan KAYMAK, Selçuk BÖLÜKBAŞI, Ertuğrul ŞENER, Ahmet ŞARLAK
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 155 - 158]
YENİDOĞAN İNFEKSİYONLARINDA SEFTAZİDİMİN ETKİSİ
The effect of ceftazidime in the infections of newborns

Ayşe SERDAROĞLU, Gülten TANYER, Serdar SUCU, Ümit YILMAZEL
Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi, Çocuk Kliniği, ANKARA
 
[s. 159 - 162]
PROTEZ DAMAR GREFTİ KULLANILAN HASTALARDA PROFİLAKTİK VE TERAPÖTİK AMAÇLI CEFTAZIDIME UYGULAMASI
Ceftazidime administration in cases with prosthetic vacular grafts for prophylaxis and therapy

Fahri ÖZCAN1, Derya YAVAŞ1, Zerrin UZUN1, Yusuf UZUN2
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, TRABZON
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, TRABZON
[s. 163 - 166]
ORTOPEDİK CERRAHİDE SEFTAZİDİM UYGULAMASI
Ceftazidime usage in orthopedic surgery

Uğur ÖZİÇ
SSK Tepecik Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Yenişehir, İZMİR
 
[s. 167 - 171]
KOMLİKE ÜROLOJİK İNFEKSİYONLARDA CEFTAZIDIME'İN KLİNİK ETKİNLİĞİ
Clinical efficacy of ceftazidime in complicated urological infections

Erol ÖZDİLER, Doğan BAŞAK, Ali HÜTEN, İhsan KAYILI
Sosyal Sigortalar Kurumu, Okmeydanı Hastanesi, 2. Üroloji Kliniği, İSTANBUL
 
[s. 172 - 176]
CEFTAZIDIME'İN TRANSÜRETRAL PROSTATEKTOMİDE ANTİBAKTERİYAL PROFİLAKTİK AJAN OLARAK KULLANIMI
The use of ceftazidime in transurethral prostatectomy as an antibacterial prophylactic agent

Serdar TEKGÜL, Haluk A ÖZEN, Ali ERGEN, Mehmet BAKKALOĞLU
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 177 - 182]
SEZARYEN OPERASYONU İLE DOĞUM YAPAN OLGULARDA SEFUROKSİM SODYUMUN PROFİLAKTİK KULLANIMI
Prophylaxis with cefuroxime sodium in patients undergoing cesarean section

Lemi İBRAHİMOĞLU, Bülent ERGUN, Hayri ERMİŞ, Murat YAYLA, Sinan BERKMAN, Ergin BENGİSU
İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 183]
SEFTAZİDİMİN CERRAHİDE YARAR VE TOLERABİLİTESİ İLE İLGİLİ BİR KLİNİK ÇALIŞMA
A clinical study on the efficiency and tolerability of ceftazidime in surgery

Hüsnü GÜRSU, Ümit YILIK, Mehmet SAKARYA, Atila EL, Aydın TURAN, Nesrin BALİ
Buca SSK Hastanesi, 3.Hariciye Kliniği, BUCA
 
[s. 184]
PSEUDOMONAS VE PROTEUS İLE OLUŞAN ÜRİNER İNFEKSİYONLARIN TEDAVİSİNDE SEFTAZİDİMİN ETKİNLİĞİ
The value of ceftazidime in the treatment of urinary infections caused by Pseudomonas and Proteus

İ. Yaşar ÖZGÖK, Murat DAYANÇ, Doğan ERDURAN, Temel ÖZDEMİR
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Üroloji Anabilim Dalı, Etlik, ANKARA
 
[s. 185]
NÖROŞİRURJİDE SEFTAZİDİM VE SEFUROKSİM
Ceftazidime and cefuroxime in neurosurgery

Fahrettin ÇELİK
Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Anabilim Dalı, SAMSUN
 
[s. 186]
NÖROŞİRÜRJİKAL AMELİYATLARDA PROFİLAKTİK SEFTAZİDİM KULLANIMI
Ceftazidime prophylaxis in neurosurgical operations

Bülent CANBAZ, Ziya AKAR, Ali ŞEMSİ, M. Yaşar KAYNAR, Emin ÖZYURT, Cengiz KUDAY, Pamir ERDİNÇLER
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL