ANKEM Dergisi Yıl:1989 Cilt:3 Sayı:1

Cilt 3 • Sayı 1 • 1989  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 1 - 5]
SEFTAZİDİMİN PSUDOMONAS AERUGINOSA VE DİĞER GRAM NEGATİF ÇOMAKLARA İN-VİTRO ETKİSİ
In-vıtro activity of cefazidime on Pseudomonas aeruginosa and other Gram-negative bacteria

Enver Tali ÇETİN1, Kurtuluş TÖRECİ1, Habibe ERDENİZ2, Şengül DERBENTLİ2
1İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi, Mikroorganizma Kültür Koleksiyonları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KÜKENS), Çapa, İSTANBUL
[s. 6 - 9]
GENEL CERRAHİ HASTALIKLARINDA PROFİLAKTİK OLARAK VE İNFEKSİYON TEDAVİSİNDE CEFTAZIDIME'İN YERİ
The value of cetazidime for prophylaxis and for the treatment of infections in general surgical diseases

Savaş TEZEL, Cengiz ÖNGEN
Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi, 1.Genel Cerrahi Kliniği, ANKARA
 
[s. 10 - 15]
HEPATOBİLİER CERRAHİDE CEFTAZIDIME'İN PROFİLAKTİK OLARAK PERİOPERATİF KULLANIMI
Perioperative use of ceftazidime as a prophylactic agent in hepatobiliary surgery

Aydın ALPER, Selim AKSÖYEK, Orhan ARIOĞUL, Ali EMRE, Ali URAS
İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Karaciğer Safra Yolları Cerrahisi Birimi, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 16 - 19]
SEFTAZİDİMİN CERRAHİ İNFEKSİYONLU VE İNFEKSİYON RİSKİ YÜKSEK OLAN HASTALARDA KULLANIMI
Ceftazidime therapy in surgical infections and its use in patients with high-risk of infection

Mehmet GÜMÜŞ
Şişli Etfal Hastanesi, II Cerrahi Kliniği, Şişli İSTANBUL
 
[s. 20 - 21]
SEFTAZİDİMİN CERRAHİ İNFEKSİYONLARDA KULLANIMI
Ceftazidime in surgical infections

Armağan ÖZEL, Mahmut GÜNEY, Rüçhan AKAR
Sağlık Bakanlığı, Şişli Etfal Hastanesi, 1.Cerrahi Kliniği, Şişli, İSTANBUL
 
[s. 22 - 24]
PROFİLAKTİK VE TERAPÖTİK SEFTAZİDİM KULLANIMI İLE İLGİLİ BİR KLİNİK ÇALIŞMA
A clinical study on the prophylactic and therapeutic use of ceftazidime

Arman ÇAĞDAŞ, Tahir GÜRLER
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrrahi Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
 
[s. 25 - 29]
AÇIK KALP CERRAHİSİNDE PROFİLAKTİK CEFTAZIDIME UYGULAMASI
Prophylactic ceftazidime in open cardiac surgery

H Tahsin KEÇELİGİL, Yaman ZORLUTUNA, Oğuz TAŞDEMİR, Kemal BAYAZIT
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, ANKARA
 
[s. 30 - 34]
VASKÜLER CERRAHİ GİRİŞİMLERDE İNFEKSİYON PROFİLAKSİ VE TEDAVİSİNDE CEFTAZIDIME UYGULAMASI
Antibiotic prophylaxis and treatment with ceftazidime in vascular surgical patients

Atilla GÜRSES, Göksel KALAYCI, Mehmet KULLEP, Bayar ÇINAR, Müslim DURU
İstanbul Vakıf Gureba Hastanesi, Göğüs-Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği, İSTANBUL
 
[s. 35 - 37]
NÖROŞİRÜRJİKAL YARA İNFEKSİYONLARINDA SEFTAZİDİMİN YERİ
Ceftazidime in neurosurgical wound infections

Şenol ER1, Ayşe YÜCE2, Abdullah ERZURUM1, Ümit ACAR1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
[s. 38 - 40]
NÖROŞİRURJİ YOĞUN BAKIM HASTALARINDA CEFTAZIDIME İLE BİR KLİNİK ÇALIŞMA
A clinical study with ceftazidime on neurosurgical intensive care patients

Erdal ÇETİNALP, Selim YILMAZ, A. İskender GÖÇER, Mustafa KAYACAN, Ziya UZUNEYÜPOĞLU
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, ADANA
 
[s. 41 - 45]
CEFTAZIDIME'İN KANSERLİ HASTALARIN ATEŞLİ EPİSODLARINDA AMPİRİK SEÇİLEN ANTİBİYOTİK OLARAK KULLANIMI
Ceftazidime for the empirical therapy of febrile episodes in immunocompromised patients

Süheyla SERDENGEÇTİ1, Evin BÜYÜKÜNAL1, Fuat H. DEMİRELLİ1, Nur HONDOR2, Orhan DEMİRCAN2, Çiğdem PAPİLLA1, Nil MANDEL1, Uğur DERMAN1, Bülent BERKARDA1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Aksaray, İSTANBUL
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Bilim Dalı, Aksaray, İSTANBUL
[s. 46 - 50]
ÇOCUKLARDA TEKRARLAYAN ALT SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONLARININ TEDAVİSİNDE SEFTAZİDİM
Ceftazidime in the treatment of recurrent lower respiratory tract infections in children

Remziye TANAÇ1, Ayşe YENİGÜN1, Züleyha HİLMİ2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
[s. 51 - 56]
YENİDOĞAN İNFEKSİYONLARINDA CEFTAZIDIME'İN ETKİSİ
The efficacy of ceftazidime in newborn infections

Mehmet SATAR, Necmi AKSARAY, Mualla TOK, Emre ALHAN, Tamer GÜVENİR
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Enfeksiyon ve Yenidoğan Ünitesi, ADANA
 
[s. 57 - 61]
GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİNDE NOSOKOMİYAL VE ALT SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONLARININ SEFTAZİDİM İLE TEDAVİSİ
The treatment of nosocomial and lower respiratory infections with ceftazidime in a clinic for respiratory diseases

Serap TUĞCU, Atila AKKOÇLU, Sabri UÇAN
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İZMİR
 
[s. 62 - 67]
ATEŞLİ NÖTROPENİK HASTALARDA EMPİRİK ANTİBİYOTİK TEDAVİSİNDE AMİKASİN + SEFTAZİDİMİN ETKİNLİĞİ
Clinical efficacy pf amikacin + ceftazidime combination in empirical therapy of febrile neutropenic patients

Cem SUNGUR, Murat AKOVA, H. Erdal AKALIN, Emin KANSU, Gülten TEKUZMAN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları ve Onkoloji Üniteleri, ANKARA
 
[s. 68 - 72]
JİNEKOLOJİK OPERASYONLARDA PERİOPERATİF PROFİLAKİK SEFTAZİDİM UYGULAMASI
Perioperative prophylactic ceftazidime administration in gynecological operations

Doğan CANTEKİN, Mustafa HAKSES, Melahat TUNA, Fikriye SARIOĞLU, Ahmet ÇETİN
Zeynep Kamil Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İSTANBUL
 
[s. 73 - 76]
ELEKTİF JİNEKOLOJİK OPERASYONLARDA SEFTAZİDİM PROFİLAKSİSİ SONUÇLARI
The results of ceftazidime prophylaxis in elective gynecologic operations

Samet KAFKAS, A. Ceylan ERDEN
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
 
[s. 77 - 81]
JİNEKOLOJİK OPERASYONLARDA PROFİLAKTİK SEFTAZİDİM UYGULANMASI
Ceftazidime prophylaxis in gynecologic operations

Ahmet GÜLKILIK, Moşe BENHABİB, Cemal ARK, Uğur KAL
SSK Bakırköy Doğumevi ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, İSTANBUL
 
[s. 82 - 85]
KOMPLİKE ÜRİNER İNFEKSİYONLARDA CERRAHİ GİRİŞİM İLE BİRLİKTE CEFTAZIDIME UYGULANMASI
Ceftazidime administration with surgical intervention in complicated urinary infections

Sacit YILDIZ, Recep BÜYÜKALPELLİ, Şaban SARIKAYA, Faik YILMAZ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, SAMSUN
 
[s. 86 - 87]
İDRAR YOLU İNFEKSİYONLU ÜROLOJİK CERRAHİ OLGULARINDA CEFTAZIDIME UYGULAMASI
Ceftazidime administration in urological surgery cases with urinary infections

Ruhi TÜRKYILMAZ, Reha ÖZKEÇELİ, Uğur ERKEN, Şaban DORAN, Sedat SANRI, Sedat OZAN
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, ADANA
 
[s. 88 - 90]
POSTOPERATUAR ÜRİNER İNFEKSİYONLARIN SEFTAZİDİM İLE TEDAVİSİ VE SONUÇLARI
Results of ceftazidime therapy in postoperative urinary infections

Ahmet Yaser MÜSLÜMANOĞLU1, Engin SEBER2, Erbil ERGENEKON1, Ekrem PİRSELİMOĞLU1, Ercan KIVANÇ1, Selma GAZİOĞLU2
1Şişli Etfal Hastanesi, Üroloji Kliniği, Şişli, İSTANBUL
2Şişli Etfal Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Kliniği, Şişli, İSTANBUL
[s. 91 - 94]
ÜRİNER İNFEKSİYONLARDA CEFTAZIDIME
Ceftazidim in urinary tract infections

Haluk TOKUÇOĞLU1, Seyyal ROTA2, Fuat DEMİREL1, Üstünol KARAOĞLAN1, İbrahim BOZKIRLI1, Özcan KARABAŞ1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, ANKARA
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 95 - 99]
ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINDA CEFTAZIDIME TEDAVİSİ
Ceftazidime in the treatmnet of urinary infections

Armağan ÖNER1, Veli YALÇIN1, Kemal ALTAŞ2, Deniz PARLAKGÜL2, Süleyman ATAUS1, Zübeyr TALAT1
1Cerrahapaşa Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
2Cerrahapaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 100 - 103]
CERRAHİ İLE KOMBİNE ÜRİNER İNFEKSİYONLARDA CEFTAZIDIME KULLANIMI VE SONUÇLARI
Ceftazidime in urinary infections combined with surgery

Nurettin SERTÇELİK, A. Şamil ŞAŞOĞLU, Nihat GÜLHAN, Hikmet TOPALOĞLU
SSK Ankara Hastanesi, Üroloji Kliniği, ANKARA
 
[s. 104]
ORTOPEDİK CERRAHİ İNFEKSİYONLARINDA CEFTAZIDIME'İN UYGULANMASI
The use of ceftazisime in orthopaedic surgical infections

Ömer SAYAR
Tarsus Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, TARSUS
 
[s. 105]
AKUT BATIN NEDENİ İLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARDA CEFTAZIDIME İLE BİR KLİNİK ÇALIŞMA
A clinical study of ceftazidime application in acute abdominal surgery

M.Ruşen CINGILLIOĞLU
SSK Adana Hastanesi, 1. Cerrahi Kliniği, ADANA
 
[s. 106]
KAPAK CERRAHİSİNDE SEFTAZİDİM
Ceftazidime in cardiac valve surgery

Ali YENER, Sedat KALAYCIOĞLU, Levent GÖKGÖZ, Halim SONCUL
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 107]
ÜROLOJİK İNFEKSİYONLARDA CEFTAZIDIME
Ceftazidime in urological infections

Mustafa KARACAGİL, Atila TATLIŞEN, İbrahim GÜLMEZ, Salim KESEKÇİ, Cem İPEKCAN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, KAYSERİ
 
[s. 108 - 111]
JİNEKOLOJİK OPERASYONLARDA PROFİLAKTİK CEFUROXIME KULLANILMASI
Prophylactic use of cefuroxime in gynecologic operations

Semra KAHRAMAN, Akın ÇANGA, Gülay KURTAY, Feride SÖYLEMEZ, Acar KOÇ, Hakan ŞATIROĞLU
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 112 - 114]
SEFUROKSİM İLE 30 OLGULUK KLİNİK ÇALIŞMA
A clinical study on 30 cases with cefuroxime

Akın ÇANGA, Şevket ALPTÜRK, Aydın SAYILGAN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, ANKARA