ANKEM Dergisi Yıl:1988 Cilt:2 Sayı:1

Cilt 2 • Sayı 1 • 1988  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 1 - 5]
İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIĞINDA PARAZİTOZ VE TEDAVİSİ
Parasitic infections in Inflammatory Bowel Disease and its therapy

Rauf SEZER, Nurten EROL, Zeynel MUNGAN, Sadakat ÖZDİL, Güngör BOZTAŞ
İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı, Çapa, İstanbul
 
[s. 6 - 11]
CERRAHİ İNFEKSİYONLARIN TEDAVİSİNDE SEFTRİAKSON
Ceftriaxone in the treatment of surgical infections

Durkaya ÖREN, İsmail SONBAHAR, Zeki MEMİŞ, Yaşar ERYILMAZ, Tahsin DEMİRTAŞ
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ERZURUM
 
[s. 12 - 17]
YÜKSEK İNFEKSİYON RİSKİ OLAN ABDOMİNAL CERRAHİ PATOLOJİLİ HASTALARDA SEFTRİAKSON
Ceftriaxone in abdominal surgery on patients with high-risk of infection

Hasan KAPLAN1, Orhan ÖZBAL1, Berkhan SAVAŞÇIN1, Alp GÜRKAN1, Adem GÜLER1, Filiz BÜYÜKKEÇECİLER2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahiliye Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
[s. 18 - 22]
TRANSÜRETRAL REZEKSİYON YAPILAN HASTALARDA SEFTRİAKSONUN PROFİLAKTİK VE TEDAVİ AMACI İLE KULLANILMASI
Prophylactic and therapeutic administration of ceftrşaxone in patients undergoing transurethral resection

Nurettin SERTÇELİK, Nihat GÜLHAN
SSK Ankara Hastanesi, Üroloji Kliniği, ANKARA
 
[s. 23 - 26]
MERSİLEN MESH KULLANILARAK YAPILAN KARIN DUVARI FITIKLARI TAMİRİNDE SEFTRİAKSON İLE PROFİLAKSİ
Prophylaxis with ceftriaxone for the repair of abdominal wall hernias using mersilene mesh graft

Yavuz BOZFAKIOĞLU, Necmettin SÖKÜCÜ, Ünal DEĞERLİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 27 - 30]
KOLON CERRAHİSİNDE PROFİLAKTİK ANTİBİYOTİK KULLANIMI
Administraion of antibiotic prophylaxis in colon surgery

Zeki YILMAZ, Metin ŞEN, Yaşar YEŞİLKAYA
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, KAYSERİ
 
[s. 31 - 34]
ELEKTİF KOLESİSTEKTOMİ AMELİYATINDA PERİOPERATİF SEFTRİAKSON KULLANIMININ AMELİYAT SONRASI SEPTİK KOMPLİKASYONLARA ETKİSİ
The effect of perioperative ceftriaxone administration on septic complications in elective cholecystectomy

Necmettin SÖKÜCÜ, Yavuz BOZFAKIOĞLU, Ünal DEĞERLi
İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 35 - 42]
SEFTRİAKSON ÇÖZELTİLERİNİN STABİLİTESİ
The stability of ceftriaxone solutions

Remzi TÖZÜN1, Ayşe KARTANER2, Şükran GEÇGİL2
1İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
2Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Nişantaşı, İSTANBUL
[s. 43 - 48]
JİNEKOLOJİK OPERASYONLARDA ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ
Antibiotic prophylaxis in gynecological operations

Birtan BORAN, Suheyl ÖKTEN, Bahadır YILMAZ, Zerrin ÖZKEÇECİ
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, KAYSERİ
 
[s. 49 - 53]
ABDOMİNAL HİSTEREKTOMİLERDE TEK DOZ ORNİDAZOL PROFİLAKSİSİ
Single dose ornidazole prophylaxis in abdominal hysterectomy

Ümit ÖZEKİCİ, Oğuz YÜCEL, Türkan YILMAZ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, ELAZIĞ
 
[s. 54 - 58]
ELEKTİF KOLESİSTEKTOMİLERDE PROFİLAKTİK SEFAZOLİN KULLANIMASI
Prophylactic cefazolin administration in elective biliary surgery

Vahit ÖZMEN1, Temel DAĞOĞLU1, Nezahat GÜRLER2, Yavuz BOZFAKIOĞLU1, Suat TAYAN1
1İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi, Mikroorganizma Kültür Koleksiyonları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Çapa, İSTANBUL
[s. 59 - 63]
JİNEKOLOJİK OPERASYONLARDA TEK DOZ PROFİLAKTİK SEFOTAKSİM UYGULANMASI
Single-dose cefotaxime prophylaxis in gynecolocigal operations

Ümit ÖZEKİCİ, Mustafa ULUSOY, Türkan YILMAZ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, ELAZIĞ
 
[s. 64 - 66]
AKUT ABDOMİNAL CERRAHİDE SEFUROKSİM
Cefuroxime in emergency abdomianl surgery

Hüsnü SÖNMEZ, Özgür YAĞMUR, Ömer ALABAZ
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ADANA
 
[s. 67 - 72]
ÇOCUKLUK ÇAĞI İNFEKSİYONLARINDA MEZLOSİLİNİN ETKİSİ
The effect of mezlocillin therapy in childhood infections

Necmi AKSARAY, Mehmet SATAR, Hasan S Z AKSU, Murat SERBEST, Derya ALTINTAŞ
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Enfeksiyon Bilim Dalı, Neonatoloji ve Dahiliye Enfeksiyon Ünitesi, ADANA
 
[s. 73 - 76]
KOMPLİKE ÜRİNER İNFEKSİYONLARDA AZTREONAMIN KLİNİK ETKİNLİĞİ
Clinical efficieny of aztreonam in complicated urinary tract infections

Murat LEKİLİ, Ali ERGEN, Haluk ÖZEN, İlhan ERKAN, Mehmet BAKKALOĞLU
Hacettepe Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 77 - 85]
KONTROLLU SALINIM TEKNOLOJİSİNİN KEMOTERAPİK UYGULAMALARI
Chemotherapeutic applications of controlled release technology

Adil DENİZLİ, Menemşe KİREMİTÇİ, Erhan PİŞKİN
Hacettepe Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Beytepe, ANKARA
 
[s. 86 - 93]
ANTİBAKTERİYEL KEMOTERAPÖTİKLERİN BAŞLICA YAN TESİRLERİ
The major side-effects of antibacterial chemotherapeutics

S. Oğuz KAYAALP
Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, ANKARA