ANKEM Dergisi Yıl:1987 Cilt:1 Sayı:1

Cilt 1 • Sayı 1 • 1987  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 1 - 5]
KALP CERRAHİSİNDE İNFEKSİYON PROFİLAKSİSİNDE SEFTRİAKSONUN DOKU VE SERUMDA MİKTAR TAYİNİ
Determination of tissue and serum levels of ceftriaxone used for preoperative prophylaxis in cardiac surgery

Enver Tali ÇETİN1, E.Ergin EREN2, Nihal ÖZDEMİR3, Selim BADUR1, Atilla KAYAHAN2, Azmi ÖZLER2, Serap AYKUT2
1İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa İSTANBUL
2İstanbul Göğüs Cerrahisi Merkezi, Haydarpaşa, İSTANBUL
3Eczacılık Fakültesi, Mikrobiyoloji Birimi, Beyazıt, İSTANBUL
[s. 6 - 10]
KALP AMELİYATI UYGULANAN 45 OLGUDA SEFTRİAKSON İLE YAPILAN ERKEN PROFİLAKSİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of the results obtained by early ceftriaxone prophylaxis in 45 patients subjected to cardiac surgery

Hakkı AKALIN, Tümer ÇORAPÇIOĞLU, Ümit ÖZYURDA, Adnan UYSALEL, Naci EMİROĞULLARI, Refik TAŞÖZ, Neyir Tuncay EREN
Ankara Üniversitesi İbni-i Sina Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, ANKARA
 
[s. 11 - 18]
CERRAHİDE PROFİLAKTİK ANTİBİYOTİK KULLANILMASININ YERİ VE YARARLARI
The efficacy of antibiotic prophylaxis in surgical procedures

Mustafa TİRELİ, Haldun MADRAN, Adem ALTINSOY, Aydın ŞENER
S.S.K İzmir Buca Hastanesi, 1.Cerrahi Kliniği, İZMİR
 
[s. 19 - 27]
ABDOMİNAL OPERASYONLARDA ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ
Antibiotic prophylaxis in abdominal operations

Ata ÖNVURAL1, Onur KARABACAK1, Banu ÖNVURAL2, Hakkı BAHAR3, Sedat TOLGAY1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İnciraltı İZMİR
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biokimya Anabilim Dalı, Balçova, İZMİR
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Balçova, İZMİR
[s. 28 - 33]
ELLİİKİ CERRAHİ OLGUDA SEFTRİAKSON UYGULAMASI İLE ALINAN SONUÇLAR
Results of ceftriaxone treatment in fiftytwo surgical cases

Erol KAYMAK, Mehmet FÜZÜN, Mustafa MUTLUCAN
Atatürk Sağlık Sitesi İzmir Devlet Hastanesi III.Cerrahi Kliniği Basın Sitesi İZMİR
 
[s. 34 - 37]
ÜÇÜNCÜ KUŞAK SEFALOSPORİN: SEFTRİAKSONUN GENEL CERRAHİDE KULLANILIMI. BİR KLİNİK ARAŞTIRMA
The administration of ceftriaxone, a third generation cephalosporin in general surgery. A clinical investigation

Mehmet NEŞŞAR
SSK Denizli Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, DENİZLİ
 
[s. 38 - 39]
CERRAHİDE AĞIR ENFEKSİYONLARIN SEFTRİAKSONLA TEDAVİSİ
Treatment of severe infections with ceftriaxone in surgery

Sinan ABBASOĞLU, Armağan AKBAŞ
SSK İzmit Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi, İZMİT
 
[s. 40 - 42]
SEFTRİAKSON İLE BİR KLİNİK ÇALIŞMA
A clinical study with ceftriaxone

Burçin KUTLAY, Abdullah ZORLUOĞLU, Osman İŞLER, Ramazan KAHVECİ
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, BURSA
 
[s. 43 - 45]
SEFTRİAKSON İLE 20 OLGULUK KLİNİK ÇALIŞMA
A clinical study on 20 cases with ceftriaxone

Yalçın AKER, Hakkı KÖSE
SSK Göztepe Hastanesi, 3.Cerrahi Servisi, İZMİR
 
[s. 46 - 48]
İNTRAABDOMİNAL ENFEKSİYONLARIN SEFTRİAKSON İLE TEDAVİSİ
Treatment of intraabdominal infections with ceftriaxone

Selçuk ÜNALMIŞER
SSK Hastanesi, MANİSA
 
[s. 49 - 52]
KADIN DOĞUM AMELİYATLARINDA SEFTRİAKSON İLE KEMOPROFİLAKSİ
Prophylactic use of ceftriaxone in gynecologic surgery

Erol ALPAY, Bedri TURHANOĞLU, Bedri SAKÇAK, Yusuf KORKMAZ
Ankara Numune Hastanesi, Kadın Doğum Kliniği, ANKARA
 
[s. 53 - 55]
SEFTRİAKSONUN JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİKTE KLİNİK UYGULAMASI
Clinical use of ceftriaxone in gynecology and obstetrics

Kazım ERKUŞ, Güngör TUNCAY
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
 
[s. 56 - 60]
CERRAHİ İLE KOMBİNE TEDAVİ GEREKTİREN ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARINDA SEFTRİAKSONUN ETKİNLİĞİ VE YAN ETKİLERİN ARAŞTIRILMASI
Efficiency and side effects of ceftriaxone in urinary tract infections which necessitate a combined therapy with surgery

Selahattin ÇETİN, Suat ÖZGÜR, Ahmet H.YAZICIOĞLU, İzak DALVA
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Üroloji Kliniği, ANKARA
 
[s. 61 - 64]
ÜRO-GENİTAL SİSTEMİN DİRENÇLİ ENFEKSİYONLARINDA SEFTRİAKSON UYGULAMASI
Ceftriaxone treatment of resistant genito-urinary infections

Yaşar BEDÜK
SSK Ulus Hastanesi, ANKARA
 
[s. 65 - 68]
ÜROLOJİK ENFEKSİYONLARDA SEFTRİAKSONUN DEĞERİ
The value of ceftriaxone in urinary infections

Özcan ERHAN1, Altınay BİLGİÇ2, Necmettin ÇIKILI1, Hasan SÖZER1, Mehmet Ali ÖZİNEL2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
[s. 69 - 72]
İVEGEN GONORE SAĞALTIMINDA TEK DOZ SEFTRİAKSON UYGULAMASI
Treatment of acute gonorrhoea with single-dose ceftriaxone

Altınay BİLGİÇ1, Mehmet Ali ÖZİNEL1, Emel TÜMBAY1, Özcan ERHAN2, Hakkı BİLGEHAN1, Bograt ESPİTKAR2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
[s. 73 - 78]
ÇOCUKLUK ÇAĞI SEPSİS VE BAKTERİYEL MENENJİTLERİNDE SEFTRİAKSON UYGULAMASI
Ceftriaxone treatment in childhood bacterial meningitis and sepsis

S.Ülker ÖNEŞ
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon, Klinik İmmünoloji, Allerji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 79 - 84]
ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERİN GRAM NEGATİF BAKTERİLERE İN-VİTRO AKTİVİTELERİ
In-vitro activity of various antibiotics on Gram negative bacilli

H.Erdal AKALIN, İftihar KÖKSAL, Türkan KARDEŞ, Muzaffer BAYKAL
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
 
[s. 85 - 89]
DİYARBAKIR YÖRESİNDE ANTİMİKROBİK İLAÇLARIN KULLANIMI VE YENİ ANTİBİYOTİKLERİN BU KULLANIMDAKİ YERİ
The use of antimicrobial drugs in Diyarbakır region and the proportion of new antibiotics in this use

Tülin SÖYLEMEZOĞLU1, Hüseyin YALÇINKAYA2, Mehdi ADVAN3, Ramazan ÇİÇEK1
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deontoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
3Eczacı, DİYARBAKIR
[s. 90 - 99]
SEFALOSPORİNLER I. TARİHÇE, YAPI, ETKİ MEKANİZMASI, GRUPLANDIRMA VE DİRENÇ MEKANİZMALARI
Cephalosporins: I. History, structure, mode of action, classification and mechanisms of resistance

Kurtuluş TÖRECİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL