ANKEM Dergisi Yıl:2016 Cilt:30 Sayı:2

Cilt 30 • Sayı 2 • 2016  
Metin Başlık ve Yazarlar

31.ANKEM AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI KONGRESİ ARDINDAN


 

İçindekiler
Contents

 
[s. 37 - 41]
HASTANEDE YATAN HASTALARIN ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINDAN İZOLE EDİLEN GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ÜRETEN KLEBSIELLA PNEUMONIAE VE ESCHERICHIA COLI SUŞLARININ FOSFOMİSİN VE NİTROFURANTOİNE DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI
Investigation of the Activity of Fosfomycin and Nitrofurantoin to Extended Spectrum Beta-lactamase Producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Strains Isolated from Hospitalized Patients with Urinary Tract Infections

Mehmet Veysel COŞKUN, M. Hamidullah UYANIK, İclal AĞAN, Hakan USLU, Selahattin ÇELEBİ
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ERZURUM
 
[s. 42 - 47]
STAFİLOKOK SUŞLARININ TEİKOPLANİN DUYARLILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SEÇİLEN YÖNTEM VE/VEYA DEĞERLENDİRME STANDARTLARI SONUÇLARIMIZI ETKİLİYOR MU ?
Do the Method and / or the Evaluation Standards We Use Affect Teicoplanin Susceptibility Test Results of Staphylococcus Strains?

Emel SESLİ ÇETİN1, Tuba ÖZTÜRK2, Esra ÇİFTÇİ3, Ayşe AYNALİ1, Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN1 
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ISPARTA 
2Yalvaç Devlet Hastanesi, ISPARTA 
3Serik Devlet Hastanesi, ANTALYA
[s. 48 - 52]
OTİTİS EKSTERNA VE OTİTİS MEDİA HASTALARINDA ETKEN MİKROORGANİZMALARIN VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ BELİRLENMESİ
Determination of the Causative Agents and Antimicrobial Susceptibility in Otitis Externa and Otitis Media Patients

Barış Ata BORSA1, Hasan Hayri KAPLAN2, Mehmet Ersoy ALDAĞ3, Yağmur DENGİZ4, Arzu HANAY4, Berkay TANDOĞAN4 
1İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL; Özel Doğa Hospital, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İSTANBUL 
2Özel Doğa Hospital, Kulak-Burun-Boğaz Kliniği,İSTANBUL 
3Çorlu Devlet Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, TEKİRDAĞ 
4Özel Doğa Hospital, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İSTANBUL
[s. 53 - 56]
ALLOJENİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI CMV PNÖMONİSİ: OLGU SUNUMU
CMV Pneumonia After Allogeneic Hematopoetic Stem Cell Transplantation: A Case Report

Uğur ÖNAL1, Esma PEHLİVAN2, Mehmet Sezai TAŞBAKAN3, Meltem TAŞBAKAN1, Oğuz Reşat SİPAHİ1, Tansu YAMAZHAN1 
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İZMİR 
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 57 - 61]
İLK DOZ KOLİSTİN TEDAVİSİNİ TAKİBEN GELİŞEN TOKSİSİTE: KOLİSTİN NE KADAR GÜVENLİ?
Toxicity Following First Dose of Colistin Treatment: How Safe is Colistin Usage?

Cansu BULUT, Tansu YAMAZHAN, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, Hüsnü PULLUKÇU, Sercan ULUSOY
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
 
[s. 62 - 75]
KARBAPENEMAZ ÜRETEN ENTEROBACTERIACEAE İZOLATLARININ SAPTANMASINDA FENOTİPİK VE GENOTİPİK METOTLAR
Phenotypic and Genotypic Methods for Determination of Carbapenemase Producing Enterobacteriaceae Isolates

Ümit KILIÇ1, Tayfur DEMİRAY2, Mustafa ALTINDİŞ1 
1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SAKARYA 
2Sağlık Bakanlığı, Sakarya Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, SAKARYA
[s. 76 - 89]
YENİ BİR GRUP ANTİMİKROBİYAL AJAN: SERAGENİNLER (KATYONİK STEROİD ANTİBİYOTİKLER)
A Novel Class of Antimicrobial Agents: Ceragenins (Cationic Steroid Antibiotics)

Çağla BOZKURT-GÜZEL, Gözde İNCİ
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL